รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว524593118ทำแล้ว 30/06/255724207153133129
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว52629692ทำแล้ว 30/06/255781198303027
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5130160127ทำแล้ว 03/02/255871181717
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5164181167ทำแล้ว 27/08/2557784545446
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5275136143ทำแล้ว 26/06/255728119797977
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51095553ทำแล้ว 03/03/255858171717
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5116104103ทำแล้ว 09/06/2557349373735
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5169129118ทำแล้ว 16/06/255766352828
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51444349ทำแล้ว 06/10/255771464644
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5917959ทำแล้ว 23/02/25583587656463
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5908089ทำแล้ว 27/06/255785726766
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5908152ทำแล้ว 30/04/255723232323
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5111120130ทำแล้ว 26/05/25571885636363
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว71319583ทำแล้ว 30/06/25572069393927
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5142194112ทำแล้ว 09/06/255749202019
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5483939ทำแล้ว 18/06/255740282619
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5139200110ทำแล้ว 14/08/255798533
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว66777107ทำแล้ว 30/06/255741373734
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5233301301ทำแล้ว 10/06/25578776
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว52764ทำแล้ว 12/06/255723555
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 29/05/255789636363
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว57755ทำแล้ว 04/06/255746393939
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5156135132ทำแล้ว 28/05/255788747472
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5151244244ทำแล้ว 11/06/255761494949
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5464646ทำแล้ว 09/06/255728876
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5975170ทำแล้ว 30/06/255751212120
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว59866ทำแล้ว 27/06/2557180737373
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว51228083ทำแล้ว 30/06/25573712765
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51386493ทำแล้ว 13/06/2557271199
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5284293293ทำแล้ว 03/06/2557658434229
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5114122ทำแล้ว 27/06/255749161212
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5543523ทำแล้ว 02/05/2557341414036
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5166157139ทำแล้ว 11/06/255746454545
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5722013ทำแล้ว 16/06/255755424241
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว51434235ทำแล้ว 30/06/255724151515
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว51717580ทำแล้ว 23/06/2557173644
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว514718879ทำแล้ว 01/08/255772211
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว51578472ทำแล้ว 26/06/25571261233
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5181150156ทำแล้ว 18/06/255746101010
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5523835ทำแล้ว 30/06/255740404040
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5214172176ทำแล้ว 30/06/255794555555
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว510110876ทำแล้ว 13/06/2557870494945
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว53332102ทำแล้ว 04/06/255728111
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5173161157ทำแล้ว 30/06/25573948111
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5119101179ทำแล้ว 29/07/255767333333
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5167156195ทำแล้ว 20/06/2557151979794
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5188191172ทำแล้ว 01/10/2557169414140
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5142124103ทำแล้ว 10/06/255733151312
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5112311154ทำแล้ว 27/06/255731131211
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5966866ทำแล้ว 12/06/255770636358
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5127130124ทำแล้ว 03/06/255755201818
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว512191105ทำแล้ว 04/06/25574866323232
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51293317ทำแล้ว 27/06/255748555
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5158159158ทำแล้ว 25/06/255743272725
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว585115116ทำแล้ว 16/06/255741414141
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว510797101ทำแล้ว 12/06/255850302624
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว57863134ทำแล้ว 13/08/255730161615
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51102915ทำแล้ว 13/06/255759595958
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว59611691ทำแล้ว 30/06/25578222
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5978788ทำแล้ว 23/06/2557701088
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5121119111ทำแล้ว 23/06/2557234212020
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5887073ทำแล้ว 18/06/25571032222222
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5122114111ทำแล้ว 26/06/255754525248
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว511096255ทำแล้ว 25/05/255811117151515
รวม 64 อปท.643238,2386,8726,676643503,9702,1902,0982,003
ข้อมูล ณ 07/08/2563