รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6479264192ทำแล้ว 26/08/255736408348347341
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6315244223ทำแล้ว 30/06/2557103238150127128
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว51389996ทำแล้ว 30/06/25575111464646
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5223220200ทำแล้ว 27/06/255725189898886
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว61187167ทำแล้ว 30/06/255786121212
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว8676046ทำแล้ว 27/06/2557547363535
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6117108101ทำแล้ว 30/06/2557679444
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว719011773ทำแล้ว 27/06/255734136646463
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว77822ทำแล้ว 09/06/2557177373636
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7637084ทำแล้ว 20/06/2557452444444
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว91678884ทำแล้ว 25/06/255772402625
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8585341ทำแล้ว 30/06/25575179484848
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6234236179ทำแล้ว 30/06/2557983616159
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 17/06/25571838202019
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5776262ทำแล้ว 24/06/2557275444440
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8776059ทำแล้ว 26/06/2557978686655
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว81289280ทำแล้ว 30/06/255732103818177
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6140108108ทำแล้ว 26/06/255787252516
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว712510860ทำแล้ว 30/06/2557190676767
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8299166156ทำแล้ว 30/06/255712103563534
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5135125132ทำแล้ว 30/06/25571049333028
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว817617257ทำแล้ว 30/06/255735101472219
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8914136ทำแล้ว 13/06/255743242418
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว9152140152ทำแล้ว 16/06/2557133323232
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8796366ทำแล้ว 27/06/255783611109
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว88311662ทำแล้ว 10/06/255721191919
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว71255587ทำแล้ว 02/06/255738242423
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5474747ทำแล้ว 17/06/2557653151514
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว8118112127ทำแล้ว 13/06/25571903400
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว6158101121ทำแล้ว 19/06/255749292928
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว790186219ทำแล้ว 23/06/25571967222220
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8802ทำแล้ว 17/06/2557543363636
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว8168168178ทำแล้ว 27/06/25572613000
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว7110106151ทำแล้ว 09/06/255715332
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว811812397ทำแล้ว 10/06/2557438202020
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว6180150102ทำแล้ว 26/06/255867262623
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6170191190ทำแล้ว 15/05/255717010108
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6121118121ทำแล้ว 26/05/255749252322
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8162106146ทำแล้ว 16/06/2557241051000
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7208211211ทำแล้ว 13/06/2557631241716
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7673756ทำแล้ว 30/05/255755474747
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว81535958ทำแล้ว 30/06/2557684515150
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6136153136ทำแล้ว 23/06/255743363636
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8155149106ทำแล้ว 27/06/2557351141313
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว497717ทำแล้ว 27/06/255775757574
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว51358993ทำแล้ว 30/06/25572542341028585
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6110119179ทำแล้ว 16/06/2557350232323
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว8224302145ทำแล้ว 20/06/255720999
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว8188233162ทำแล้ว 23/06/25571580404037
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว814782180ทำแล้ว 27/06/2557481212120
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว810212988ทำแล้ว 19/06/2557157565552
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5141120105ทำแล้ว 15/05/255764272624
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8145166213ทำแล้ว 16/06/25572768151313
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว8848382ทำแล้ว 25/06/2557844800
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8144135135ทำแล้ว 19/06/2557349272724
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว61021818ทำแล้ว 25/06/2557161041699
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8197165125ทำแล้ว 25/06/255721451077
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว81119385ทำแล้ว 12/02/2558602300
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว822318919ทำแล้ว 16/06/255712888
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7957670ทำแล้ว 23/05/2557639393232
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว774222139ทำแล้ว 14/05/25571754545454
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว91049453ทำแล้ว 18/06/2557233282525
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว6161124119ทำแล้ว 27/06/2557868606060
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6161114116ทำแล้ว 27/06/2557126131111
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว81368089ทำแล้ว 23/06/25573693222
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8825956ทำแล้ว 30/06/2557463353534
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว8144181186ทำแล้ว 30/06/2557832500
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6173173172ทำแล้ว 16/06/25579929202019
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6848383ทำแล้ว 30/06/2557542393938
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7169161131ทำแล้ว 06/06/25574077616161
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6304236202ทำแล้ว 27/06/2557501100
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8149162173ทำแล้ว 31/07/255735242319
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว8272270269ทำแล้ว 30/06/25577777
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5775958ทำแล้ว 24/06/255715625043
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8243235104ทำแล้ว 30/05/2557667343434
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว81168379ทำแล้ว 30/06/255741000
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว61524047ทำแล้ว 14/05/255740353535
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว81247582ทำแล้ว 30/06/255767103645150
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว8392121ทำแล้ว 30/06/255739444
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7756756ทำแล้ว 17/06/25571957494948
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว89411596ทำแล้ว 27/06/255746353534
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8178137179ทำแล้ว 13/06/255773595854
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว8927385ทำแล้ว 02/05/255737999
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว88768146ทำแล้ว 11/12/25571042323131
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว71038164ทำแล้ว 13/06/2557675595959
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว15272414154ทำแล้ว 24/06/2557364464543
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว81179319ทำแล้ว 27/06/2557632555
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว510410877ทำแล้ว 30/06/25571983676664
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6122123122ทำแล้ว 26/06/2557154666
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว83269885ทำแล้ว 13/06/255713139117117117
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว6166110114ทำแล้ว 17/06/255763434343
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5167168164ทำแล้ว 30/06/255788777471
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว8171132125ทำแล้ว 13/06/255745252423
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว71187115ทำแล้ว 30/06/255734313131
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว71117870ทำแล้ว 27/06/25571656232121
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว610110596ทำแล้ว 16/06/255741141212
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว72748958ทำแล้ว 26/06/2557781631514
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5117118118ทำแล้ว 07/05/25571251323232
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว81276966ทำแล้ว 12/06/255748100888886
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว72788ทำแล้ว 30/05/2557128222219
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว8895657ทำแล้ว 30/06/255715104848482
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว8234257246ทำแล้ว 16/06/25572371494947
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8124132149ทำแล้ว 13/06/255722131107106102
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว6185141184ทำแล้ว 12/06/2557101515146
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว8661919ทำแล้ว 12/06/2557160000
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว714411488ทำแล้ว 27/06/25571576595959
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8173129129ทำแล้ว 16/01/255817115505046
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว8317131105ทำแล้ว 07/07/255745444444
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว750106ทำแล้ว 13/06/2557
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว811416337ทำแล้ว 30/06/25574987535353
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6161616ทำแล้ว 04/06/2557217777
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5204201201ทำแล้ว 30/06/2558121200
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7122188172ทำแล้ว 16/05/25572690444443
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว8113180154ทำแล้ว 11/06/2557965343434
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว8151127126ทำแล้ว 27/06/255717100939288
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว8143144144ทำแล้ว 23/06/25573570454545
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว813114176ทำแล้ว 30/06/2557675666
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6234140168ทำแล้ว 19/06/2557391531079282
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว894100165ทำแล้ว 02/06/2557581887
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6234189158ทำแล้ว 20/06/255752107191919
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว8199195742ทำแล้ว 16/06/2557955282828
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว61149292ทำแล้ว 20/05/255771433735
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว8163324268ทำแล้ว 25/06/2557
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว414454115ทำแล้ว 27/06/2557683200
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8172163127ทำแล้ว 02/06/2557897717169
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7312253249ทำแล้ว 27/06/25573135878787
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว81052926ทำแล้ว 27/06/255750222
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว6837968ทำแล้ว 30/06/255767202020
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว871206265ทำแล้ว 30/06/255745282828
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว5133350340ทำแล้ว 14/05/25576314815148
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว8174190135ทำแล้ว 20/06/2557933252524
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว8159163163ทำแล้ว 23/06/2557561414040
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว8230259257ทำแล้ว 30/06/255726432000
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว8132114131ทำแล้ว 13/06/2557169424035
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว8158289270ทำแล้ว 30/06/25571590525252
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว51363812ทำแล้ว 08/08/255751181717
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว8105102102ทำแล้ว 06/06/2557476161615
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5157161232ทำแล้ว 27/06/255728102868686
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว814010983ทำแล้ว 23/05/25572571504642
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว81703630ทำแล้ว 19/06/2557107665555
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว6293330ทำแล้ว 13/02/255729000
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8428428428ทำแล้ว 27/06/25572673585856
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว897124284ทำแล้ว 25/06/2557478393938
รวม 143 อปท.1431,01920,83118,34417,3711431,87310,2565,7105,1264,960
ข้อมูล ณ 06/08/2563