รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6166118113ทำแล้ว 30/07/2557292673733
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7262424ทำแล้ว 30/06/25574369525242
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81919653ทำแล้ว 27/06/2557126595959
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว71526260ทำแล้ว 30/06/2557185585752
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว723818496ทำแล้ว 27/06/255742424139
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว71069396ทำแล้ว 30/06/2557159505048
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7295176158ทำแล้ว 30/06/25577127828282
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8252219215ทำแล้ว 20/06/255725168139139136
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6929191ทำแล้ว 05/06/255756414140
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว161229982ทำแล้ว 19/06/2557512598
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7143141141ทำแล้ว 12/06/2557356424242
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7197423ทำแล้ว 30/06/2557153262524
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6833029ทำแล้ว 12/06/255751333
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว81019795ทำแล้ว 17/06/255769303028
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7174184184ทำแล้ว 19/06/255798666665
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว65247562ทำแล้ว 12/06/255740301201199193
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7165214214ทำแล้ว 23/09/255798747474
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7136167163ทำแล้ว 29/05/2557366343432
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว81288069ทำแล้ว 09/06/2557458434343
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6109174122ทำแล้ว 26/06/2557493303029
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5999ทำแล้ว 12/06/25577777
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว710410182ทำแล้ว 25/06/255736333333
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7140123118ทำแล้ว 26/06/2557100838383
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว71518251ทำแล้ว 20/06/255785585858
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7302299293ทำแล้ว 20/06/25575101474746
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว710986118ทำแล้ว 19/06/2557477585856
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8969595ทำแล้ว 27/06/25573729239
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7224236213ทำแล้ว 16/06/25572223464646
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8114109302ทำแล้ว 24/06/255724129109109109
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว95510693ทำแล้ว 24/06/255755544738
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว71288485ทำแล้ว 23/09/2558105868282
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7182132128ทำแล้ว 13/06/2557111866
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7261173140ทำแล้ว 13/06/255769423635
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7332205153ทำแล้ว 30/06/25571470525252
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว71089483ทำแล้ว 09/06/2557157464545
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8855150ทำแล้ว 25/06/255785484847
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว810410998ทำแล้ว 24/06/255760302727
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7100216216ทำแล้ว 22/10/255733100626262
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว72257272ทำแล้ว 26/06/2557100626262
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6324324324ทำแล้ว 30/06/2557361211917
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6128119123ทำแล้ว 30/06/2557121828282
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว71415858ทำแล้ว 27/11/2557821199
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว61844548ทำแล้ว 16/06/255781818181
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว714511098ทำแล้ว 26/06/25576101393939
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7837916ทำแล้ว 27/06/2557260474747
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7455252ทำแล้ว 13/06/255731241514
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7664952ทำแล้ว 26/06/255748222221
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7112113113ทำแล้ว 05/06/255747303030
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7979696ทำแล้ว 19/06/2557669575752
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8109107132ทำแล้ว 08/08/255763515149
รวม 50 อปท.503607,6635,9005,581502354,0892,5892,4962,416
ข้อมูล ณ 07/08/2563