รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6602411232ทำแล้ว 30/06/255762590471470453
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5133134132ทำแล้ว 30/06/25571211109995
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6249256256ทำแล้ว 27/06/2557699787875
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6181187187ทำแล้ว 30/06/2557125274245243236
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6388442403ทำแล้ว 14332332332310
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6220140132ทำแล้ว 26/06/25573124120116113
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6124113112ทำแล้ว 09/06/255716113102102102
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5111234201ทำแล้ว 18/08/2557362505049
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8173560651ทำแล้ว 06/06/255787535353
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6258234220ทำแล้ว 27/06/25572714610710496
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5124139146ทำแล้ว 10/09/2558347423636
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว51706054ทำแล้ว 26/06/2557123767676
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7187169156ทำแล้ว 30/06/2557984414139
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 09/06/2557441200
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 19/06/255754120848484
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว63348675ทำแล้ว 29/06/25586337239238239
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว61833030ทำแล้ว 30/06/2557113666
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5308229208ทำแล้ว 27/06/25571452700
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6317233218ทำแล้ว 11/06/25574565494746
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6887881ทำแล้ว 23/05/2557321244
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6160153302ทำแล้ว 04/06/25571151101101101
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว69533839ทำแล้ว 27/06/25572859544
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6339373362ทำแล้ว 30/06/255786300
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6239250247ทำแล้ว 30/06/25573786434341
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6152154154ทำแล้ว 13/06/2557137141010
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7295304304ทำแล้ว 30/06/2557101555349
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7552202202 ยังไม่อนุมัติ 93333
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6923923924ทำแล้ว 26/06/2557159393833
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5956868ทำแล้ว 30/06/255791383028
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6276275275ทำแล้ว 27/06/25577233209209200
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว41055655ทำแล้ว 30/06/255710104141414
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6122122122ทำแล้ว 30/06/2557993676462
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4171148141ทำแล้ว 28/06/25571261122
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7284210194ทำแล้ว 30/06/2557688616158
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61224545ทำแล้ว 29/05/255722127103103103
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6115147149ทำแล้ว 30/06/25572999878482
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6371329307ทำแล้ว 13/06/2557988747474
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7100223105ทำแล้ว 30/06/2557976545454
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6276226391ทำแล้ว 26/06/25582203178172166
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7132142134ทำแล้ว 18/06/25574100747472
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51237470ทำแล้ว 30/06/255753504848
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6142131124ทำแล้ว 27/06/2557103595959
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4216116113ทำแล้ว 20/06/25574215410210296
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5267267190ทำแล้ว 23/06/25573128878787
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว7142125124ทำแล้ว 12/06/255776656458
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6318240234ทำแล้ว 20/06/25574165123123116
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6165168169ทำแล้ว 27/06/255755181715
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว61638982ทำแล้ว 30/06/255710110888888
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว72989952ทำแล้ว 27/06/25574128128127127
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 27/06/255790181616
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7818282ทำแล้ว 18/06/2557281717158
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6291208185ทำแล้ว 15/09/2557183797976
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว52225656ทำแล้ว 30/06/2557251341119797
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6334237222ทำแล้ว 30/06/2557153797977
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 30/06/2557285858485
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6163181156ทำแล้ว 30/06/255719151515
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6318382354ทำแล้ว 30/06/25571261123117123
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6141152157ทำแล้ว 02/05/255746282828
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8237307295ทำแล้ว 24/06/255792545151
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5327281289ทำแล้ว 27/06/2557171092866
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว710353146ทำแล้ว 30/06/25571687595757
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว5175119165ทำแล้ว 27/06/25573390636362
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6497469383ทำแล้ว 16/06/2557102562104104104
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6187164135ทำแล้ว 27/06/2557117959495
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว61826884ทำแล้ว 30/06/25571979797978
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว9272263159ทำแล้ว 28/05/255795484846
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว61538925ทำแล้ว 26/06/2557213552
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6175118111ทำแล้ว 30/06/2557126323232
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6203139119ทำแล้ว 27/06/25571866353534
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6114107105ทำแล้ว 27/06/255717102949388
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว61496986ทำแล้ว 30/06/255758525252
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว614496116ทำแล้ว 25/06/255726123787876
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว5348200115ทำแล้ว 27/06/25571176113108108
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5293200159ทำแล้ว 25/06/25571288454541
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7165153130ทำแล้ว 09/06/2557684626259
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว51808879ทำแล้ว 30/06/255749140120120119
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6176155162ทำแล้ว 20/06/25578104777776
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว516010799ทำแล้ว 23/06/2557191848484
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว71743317ทำแล้ว 18/06/25573666393938
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6221220220ทำแล้ว 12/06/255718140754949
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6155131125ทำแล้ว 27/06/25574110606060
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7311310310ทำแล้ว 13/06/255719118108108108
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6258304299ทำแล้ว 09/06/255771525252
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6837575ทำแล้ว 17/06/255759575757
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว614597120ทำแล้ว 23/06/2557174717170
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว610592315ทำแล้ว 30/06/255770844
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6236195195ทำแล้ว 03/04/2557125104104104
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว612890341ทำแล้ว 23/05/25576119727059
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7213274271ทำแล้ว 16/06/2557265383837
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6878171ทำแล้ว 06/06/2557145131212
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6111154137ทำแล้ว 17/06/25574081393936
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8878345ทำแล้ว 06/06/25573459161616
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6453535ทำแล้ว 17/06/2557550171717
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6175125103ทำแล้ว 19/06/2557178666363
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว7189160149ทำแล้ว 20/06/2557463424242
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6165151148ทำแล้ว 25/06/255778515139
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8202212211ทำแล้ว 25/06/2557127200131131130
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว5150147131ทำแล้ว 26/06/2557168292926
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว71523745ทำแล้ว 27/06/255714741499
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว533512372ทำแล้ว 17/06/2557163341818
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว715831ทำแล้ว 16/06/255798747474
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6444343 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว8229148154ทำแล้ว 26/06/2557229928382
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6478245216ทำแล้ว 27/06/255734333
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว62982939ทำแล้ว 15/05/25584111099
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6160160217ทำแล้ว 16/06/255731113787878
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว8176102159ทำแล้ว 27/06/2557181787878
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว613082295ทำแล้ว 27/06/255713127102102102
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6214221203ทำแล้ว 29/09/25573588363636
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว526233ทำแล้ว 23/06/2557856252524
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว657433292ทำแล้ว 19/06/255734190128128128
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5117123115ทำแล้ว 27/06/2557480707067
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว89862146ทำแล้ว 27/06/2557173372929
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7179181181ทำแล้ว 30/05/255724105959572
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6136116101ทำแล้ว 20/06/2557187777776
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6295358360ทำแล้ว 27/06/255712145302726
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว61109489ทำแล้ว 15/05/2557641798
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6197134138ทำแล้ว 26/06/255714149929288
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6143117213ทำแล้ว 25/06/255781000
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว6135150154ทำแล้ว 13/06/255710111888888
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6221233196ทำแล้ว 27/06/25574109343333
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6183151137ทำแล้ว 26/06/25579433
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6136143532ทำแล้ว 27/06/2557118128104103103
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว71119685ทำแล้ว 468474745
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6191181237ทำแล้ว 24/06/25571281058787
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว71702725ทำแล้ว 16/06/255733110908181
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5210185151ทำแล้ว 20/06/2557541400
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว5201112107ทำแล้ว 05/06/255740157104104103
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61278686ทำแล้ว 16/06/25571662424242
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61938623ทำแล้ว 12/06/2557193515150
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว6190124122ทำแล้ว 12/06/255732107737366
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6189163149ทำแล้ว 27/06/25571656333
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8238242242ทำแล้ว 24/06/25572140636362
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8202178169ทำแล้ว 06/06/255711111111
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9203209252ทำแล้ว 30/06/255719101423434
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6233127183ทำแล้ว 24/06/25571130666663
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว51098792ทำแล้ว 13/06/25571044282723
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว53599 ยังไม่อนุมัติ
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว722615857ทำแล้ว 26/06/2557150614545
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6133167179ทำแล้ว 29/06/255786656565
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6113134150ทำแล้ว 23/06/255768127114114114
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6154107107ทำแล้ว 27/06/255767494948
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 02/09/25571137303023
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว6121134153ทำแล้ว 30/06/25571215588
รวม 144 อปท.14488130,05923,70023,8971411,84015,4779,6689,2879,033
ข้อมูล ณ 06/08/2563