รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5334399410ทำแล้ว 30/06/255782240170167167
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว58313283ทำแล้ว 10/06/2557379737367
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5298131116ทำแล้ว 30/06/2557114130109109108
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5186170170ทำแล้ว 03/06/2557159130130130
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5176169157ทำแล้ว 30/06/25571990686360
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว6353247ทำแล้ว 09/06/255732151210
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5103100151ทำแล้ว 27/06/2557971656565
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว514711473ทำแล้ว 23/06/255777363535
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51273625ทำแล้ว 27/06/2557276515151
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51917229ทำแล้ว 27/06/2557169484744
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว6125161140ทำแล้ว 20/06/255791888887
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5215215215ทำแล้ว 04/06/255783606060
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51076453ทำแล้ว 30/06/255718108949494
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5169119155ทำแล้ว 19/06/255785515151
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5262338322ทำแล้ว 30/06/2557138878787
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5172176176ทำแล้ว 23/06/2557460434241
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5231186142ทำแล้ว 09/06/2557100666666
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5135135138ทำแล้ว 04/08/25571038282724
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 13/06/255799595957
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5199186186ทำแล้ว 30/06/255791363636
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว520111ทำแล้ว 30/06/255711202157157155
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5163161162ทำแล้ว 30/06/255757322119
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51307676ทำแล้ว 26/06/2557110797977
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5159107104ทำแล้ว 02/06/255788666666
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว51039579ทำแล้ว 17/06/25575100656564
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5143140136ทำแล้ว 28/05/2557258434242
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว5145125129ทำแล้ว 30/06/255711109626262
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5909282ทำแล้ว 30/06/255735131313
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 09/03/255725121212
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5155176176ทำแล้ว 20/06/25578102585752
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5947171ทำแล้ว 87616156
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5585034ทำแล้ว 16/06/2557641343434
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5230180179ทำแล้ว 20/01/255827222220
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว512795112ทำแล้ว 10/06/25571053282826
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว515655147ทำแล้ว 20/06/255726116818180
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5220258128ทำแล้ว 30/06/255778494946
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5146132114ทำแล้ว 27/06/2557579565656
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว52028570ทำแล้ว 13/06/25571689868682
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5174247127ทำแล้ว 19/05/2557288424136
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 09/06/255777777773
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5137126128ทำแล้ว 27/06/255782414039
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51206358ทำแล้ว 26/06/255799656563
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5204132138ทำแล้ว 24/06/2557114767676
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5128140133ทำแล้ว 12/06/2557212810010099
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5143114112ทำแล้ว 13/06/255780353535
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5160159157ทำแล้ว 27/06/2557181464643
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51152522ทำแล้ว 17/06/255798707069
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5825454ทำแล้ว 27/06/255746212015
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5160127127ทำแล้ว 136106106105
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5936562ทำแล้ว 27/06/2557453373634
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5255255255ทำแล้ว 16/06/255779515151
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว51128484ทำแล้ว 13/06/2557174292523
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51116ทำแล้ว 13/06/255770595959
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5150159153ทำแล้ว 20/06/2557132949494
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว594124107ทำแล้ว 09/06/255770424141
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51374847ทำแล้ว 26/06/255776353023
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5202156156ทำแล้ว 13/06/2557130111111107
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว51193852ทำแล้ว 23/06/25571988454341
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5636364ทำแล้ว 20/05/255754505050
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5127111101ทำแล้ว 17/06/255770656565
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว510015579ทำแล้ว 17/06/255788616158
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5956158ทำแล้ว 24/06/255782595955
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5285240246ทำแล้ว 24/06/25574578595959
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว511085186ทำแล้ว 26/06/255771343434
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว511719113ทำแล้ว 13/06/255742111232321
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5535555ทำแล้ว 12/06/255736292929
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5199150138ทำแล้ว 25/06/2557111999995
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5685757ทำแล้ว 30/06/255765454543
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5137140140ทำแล้ว 30/06/2557460282823
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว51535050ทำแล้ว 20/06/255782292929
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว68781169ทำแล้ว 30/06/2557373545454
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5832727ทำแล้ว 20/06/2557352363634
รวม 72 อปท.7236310,5018,7338,254724886,2064,2344,1904,077
ข้อมูล ณ 06/08/2563