รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7402404404ทำแล้ว 30/06/2557127989898
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6155144117ทำแล้ว 27/06/255735168145145135
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6204106185ทำแล้ว 09/06/25574112616158
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว7846185ทำแล้ว 10/06/255748383837
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว611017727ทำแล้ว 20/06/255780696969
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6290290290ทำแล้ว 20/06/255741161129129127
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว511649160ทำแล้ว 25/06/255739141120115115
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว61068987ทำแล้ว 20/10/255790222
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว61025859ทำแล้ว 30/06/255721115868383
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6436468443ทำแล้ว 30/06/2557693716968
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว59875135ทำแล้ว 30/06/25571082545454
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5172214122ทำแล้ว 21/05/255782585756
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว62546658ทำแล้ว 11/02/255867454544
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว61884930ทำแล้ว 23/06/2557434181313
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6223129100ทำแล้ว 26/06/255712128113113113
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6175133335ทำแล้ว 18/06/255711104626161
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61047878ทำแล้ว 23/05/25571256525252
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5389389389ทำแล้ว 27/06/2557554383838
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 19/06/2557591662
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว515210092ทำแล้ว 30/06/255769626260
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61187977ทำแล้ว 27/06/25576868337
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5168176271ทำแล้ว 19/06/25571101747474
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7536843ทำแล้ว 26/06/255714331
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7109103121ทำแล้ว 11/06/25572379222
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6125163366ทำแล้ว 16/06/2557484696925
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7554517519ทำแล้ว 23/06/2557954404040
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6409462433ทำแล้ว 16/06/2557671044
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7184152120ทำแล้ว 17/06/255775565151
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6105126155ทำแล้ว 22/09/255758434338
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6183177169ทำแล้ว 27/06/2557109010107
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7186151134ทำแล้ว 27/06/255770282525
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7182134296ทำแล้ว 27/06/255731351029690
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว711610496ทำแล้ว 10/06/25572109614141
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7161197341ทำแล้ว 09/06/2557105979493
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7215220220ทำแล้ว 16/06/255753433939
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5124126114ทำแล้ว 13/06/2557481777776
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6162173191ทำแล้ว 13/06/25571765833
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว51019178ทำแล้ว 15/05/255760494340
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6254135132ทำแล้ว 27/06/2557101636359
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6454646ทำแล้ว 26/06/2557452433
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว613110781ทำแล้ว 17/06/2557174494948
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6383315231ทำแล้ว 14/05/255777252524
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว61077473ทำแล้ว 12/06/2557234777
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6757576ทำแล้ว 15/05/255742262626
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6605112ทำแล้ว 23/06/25574460494747
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว51905830ทำแล้ว 13/06/255714125807874
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7286285300ทำแล้ว 16/06/255743272524
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว694139124ทำแล้ว 12/06/255733121211
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5946456ทำแล้ว 24/06/2557248313129
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว7207ทำแล้ว 12/05/255778201717
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6576068ทำแล้ว 09/06/255739302928
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7144167180ทำแล้ว 23/06/2557578635622
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว716112992ทำแล้ว 23/06/2557479696968
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6159157158ทำแล้ว 27/06/255758585857
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6117114107ทำแล้ว 26/06/25575555
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว697102159ทำแล้ว 26/12/25571591606060
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6250233275ทำแล้ว 27/06/25575394353535
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6326268260ทำแล้ว 25/06/255714147461613
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6255221224ทำแล้ว 15/10/25571115553027
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6196197196ทำแล้ว 27/06/255770565050
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7194108110ทำแล้ว 10/06/2557160522725
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว6636161ทำแล้ว 30/06/25571111
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7266245245ทำแล้ว 27/06/255726133979795
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว417016836ทำแล้ว 27/06/2557179373731
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7129124118ทำแล้ว 15/05/255750312725
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6288290290ทำแล้ว 07/01/2558164343333
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4204205205ทำแล้ว 16/06/2557115262626
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6258250220ทำแล้ว 27/06/2557197656563
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6204159185ทำแล้ว 17/06/255751221
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6143142136ทำแล้ว 11/06/2557741411
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว675112100ทำแล้ว 26/06/255749303030
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6136147137ทำแล้ว 13/01/2558843653
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7240160158ทำแล้ว 25/06/25571128111109107
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7106133158ทำแล้ว 30/06/255710111
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6369313334ทำแล้ว 30/06/2557157171717
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว71656659ทำแล้ว 27/06/2557172424141
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว7307253205ทำแล้ว 30/06/255766272017
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว681191ทำแล้ว 14/06/2557355545451
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6130125190ทำแล้ว 23/06/2557965494946
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6146123173ทำแล้ว 30/06/255759171611
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7169328441ทำแล้ว 12/06/2557291686857
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว611510491ทำแล้ว 26/06/25571480363530
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6256565445ทำแล้ว 10/06/255756353434
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6373838ทำแล้ว 30/05/25573510108
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว716412625ทำแล้ว 23/05/2557155383837
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5135137137ทำแล้ว 25/06/2557197636363
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 09/02/2558338200
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6145240145ทำแล้ว 20/06/25571103565348
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว613311198ทำแล้ว 24/12/2557377636362
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5107216200ทำแล้ว 16/06/255753535253
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6150111106ทำแล้ว 27/06/2557501643
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7339348348ทำแล้ว 20/06/255790343429
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว612810592ทำแล้ว 18/06/255767474747
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6162138250ทำแล้ว 26/06/25571799868482
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว6224157131ทำแล้ว 11/06/25573104635857
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4184157155ทำแล้ว 27/06/255776141411
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7153163172ทำแล้ว 12/06/25571049373737
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว61457272ทำแล้ว 30/06/255766403929
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6170156156ทำแล้ว 11/06/255775643
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว7139114135ทำแล้ว 17/06/2557166585857
รวม 100 อปท.10060917,63716,08916,3831005197,6484,6754,3014,047
ข้อมูล ณ 06/08/2563