รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว13465149142ทำแล้ว 27/06/2557162355298298298
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9442321309ทำแล้ว 20/06/2557433727164
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6153119147ทำแล้ว 26/06/255714112818181
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5179169664ทำแล้ว 27/06/255781632929
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว614910580ทำแล้ว 30/06/255762424242
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว9209187163ทำแล้ว 30/06/2557185615858
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว41007569ทำแล้ว 31/07/2557164626261
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว41132625ทำแล้ว 25/06/255710123817473
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7148165314ทำแล้ว 23/06/25571130575757
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว71081904ทำแล้ว 13/06/25571022141412
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว1213710799ทำแล้ว 27/06/255787935107
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว103788896ทำแล้ว 20/06/255713310110099
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7116109106ทำแล้ว 30/06/2557392535353
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81146122ทำแล้ว 30/06/2557121212121
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6946565ทำแล้ว 30/06/25571910222
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12153158140ทำแล้ว 26/06/255779474645
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว52189114ทำแล้ว 02/07/2557109474545
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7196385ทำแล้ว 26/06/25571123151513
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว59987ทำแล้ว 24/06/2557169151313
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว91183131ทำแล้ว 27/06/2557287656561
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7328393232ทำแล้ว 30/06/255714104838383
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว838729419ทำแล้ว 06/10/255749181613
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7184133133ทำแล้ว 27/06/2557162151151151
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5147173139ทำแล้ว 30/06/255762111
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7150975ทำแล้ว 27/06/2557671232323
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6158214192ทำแล้ว 21/10/2557565626159
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9201176161ทำแล้ว 11/11/2557107422
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว611259264ทำแล้ว 27/06/25571868585757
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8268273273ทำแล้ว 30/06/2557168505050
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว1014563206ทำแล้ว 30/06/25571067555454
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10204218213ทำแล้ว 26/06/2557451373736
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7214186139ทำแล้ว 18/06/2557867636362
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว6752026ทำแล้ว 13/06/25573112777
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7212348317ทำแล้ว 27/06/255767149898987
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว41778080ทำแล้ว 30/06/2557184636361
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8246237203ทำแล้ว 27/06/2557563434343
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8121194194ทำแล้ว 13/06/25577128605959
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10169148124ทำแล้ว 08/05/255755166131123117
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10184165236ทำแล้ว 20/06/255781532925
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว8317247ทำแล้ว 30/06/2557109797979
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8965335ทำแล้ว 20/06/255796888
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5166105187ทำแล้ว 05/02/25583114767672
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7242242157ทำแล้ว 18/06/2557768686868
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7143121115ทำแล้ว 26/06/2557103676159
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว81267776ทำแล้ว 13/06/255789766
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว714310391ทำแล้ว 27/06/2557199464641
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7223221220ทำแล้ว 13/06/25574889333333
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว10854943ทำแล้ว 15/08/2557569414140
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว101005858ทำแล้ว 20/06/25572386636359
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว8656565ทำแล้ว 30/06/2558141232322
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว420210297ทำแล้ว 10/03/255861494945
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11357309136ทำแล้ว 30/06/255742313131
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว5199200140ทำแล้ว 13/06/2557848434139
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว9271271271ทำแล้ว 10/06/255751101010
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว8775229ทำแล้ว 11/06/255750111
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6199163114ทำแล้ว 27/06/25574671722
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8149196148ทำแล้ว 26/06/255767676767
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7121122122ทำแล้ว 25/06/25571993616055
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว101105548ทำแล้ว 25/06/255746444339
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว7109183212ทำแล้ว 27/06/2557770101010
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว71475747ทำแล้ว 25/06/255778636363
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9167125173ทำแล้ว 30/06/2557352413838
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว922021895ทำแล้ว 30/06/255727118817978
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101556637ทำแล้ว 19/06/2557180515050
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว1024713191ทำแล้ว 16/06/2557557242424
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7156109153ทำแล้ว 04/06/25579124969693
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9797979ทำแล้ว 10/06/255779161616
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6368336410ทำแล้ว 16/06/2557125202020
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว631433ทำแล้ว 20/06/255760444442
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว620319172ทำแล้ว 29/07/25575157303030
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6171153137ทำแล้ว 13/06/255733171716
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7177136153ทำแล้ว 12/06/255769444241
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว4244150103ทำแล้ว 11/06/255742144777774
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8225235174ทำแล้ว 14/05/2557893565655
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว634125551ทำแล้ว 02/06/25573778323231
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6119126105ทำแล้ว 12/06/255761332218
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6662362ทำแล้ว 08/05/25581766454544
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6247249249ทำแล้ว 30/06/2557109949489
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10215305312ทำแล้ว 18/06/255750181818
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9666666ทำแล้ว 30/06/255751333333
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 24/06/255778585858
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว713177268ทำแล้ว 25/06/255786574643
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว7372363361ทำแล้ว 11/06/255832301166
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว691691ทำแล้ว 29/09/2557390737372
รวม 84 อปท.8462615,51312,14711,352847927,2194,2414,0643,962
ข้อมูล ณ 07/08/2563