รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6268209185ทำแล้ว 2001921056565
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6273141118ทำแล้ว 30/06/25574394818180
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8179195201ทำแล้ว 30/06/25574349232323
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5194263285ทำแล้ว 13/06/2557185000
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6180284228ทำแล้ว 25/07/255729107727070
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5191207193ทำแล้ว 11/11/255767191918
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6141145145ทำแล้ว 08/01/2558541577
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว716992195ทำแล้ว 30/06/25576121787874
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว41158893ทำแล้ว 27/06/255768525252
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6212156113ทำแล้ว 16/06/25571992494741
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5240203208ทำแล้ว 25/06/2557154313130
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว7293321276ทำแล้ว 27/06/255772191918
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6126137127ทำแล้ว 30/06/25575107797978
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6144114117ทำแล้ว 27/06/255780513920
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว717513967ทำแล้ว 13/06/25575781242424
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6148148142ทำแล้ว 28/05/255761000
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4176144144ทำแล้ว 28/05/25579102696869
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81641537ทำแล้ว 24/06/255756333
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว11225329327 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8274246210ทำแล้ว 15/07/2557659231313
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว61177474ทำแล้ว 30/06/255786161615
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6495764ทำแล้ว 14/05/2557642303027
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5130129133ทำแล้ว 28/09/255886474747
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7835489436ทำแล้ว 27/06/255745114545454
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว7222214215ทำแล้ว 27/06/25571298200
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8439259259ทำแล้ว 24/06/255746130171715
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว72396648ทำแล้ว 09/06/2557125161515
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7106140206ทำแล้ว 25/06/2557870696969
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5214306262ทำแล้ว 06/05/2557177424242
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7175162166ทำแล้ว 10/06/25572749301818
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 27/06/25579117857473
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7977256ทำแล้ว 15/09/25573184555552
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว6122104101ทำแล้ว 25/06/255758393937
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13116109109ทำแล้ว 27/06/2557246232322
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว62406461ทำแล้ว 27/06/255740202018
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7258529536ทำแล้ว 21/05/2557109443834
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว6180199125ทำแล้ว 25/09/25579123111111
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7126131113ทำแล้ว 26/06/255760119535353
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5265261262ทำแล้ว 14/01/2558291199
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว776234189ทำแล้ว 09/06/255724121212
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว9200200200ทำแล้ว 23/06/255721444
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว6183207180ทำแล้ว 27/06/255758998
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว7745745745ทำแล้ว 03/06/25576666
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว615590117ทำแล้ว 06/06/2557671424141
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว61088681ทำแล้ว 23/06/255789141413
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว627012780ทำแล้ว 02/05/25571879412828
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว51878786ทำแล้ว 22/06/2558120665451
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8342227219ทำแล้ว 20/06/255721888
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6216314267ทำแล้ว 27/06/25576789000
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4229169101ทำแล้ว 30/06/2557153272727
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว71207959ทำแล้ว 25/06/255753262626
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5244290321ทำแล้ว 06/05/25573489282828
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว71526446ทำแล้ว 26/05/255777626161
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว610013191ทำแล้ว 19/06/2557134303030
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5467115115ทำแล้ว 08/04/255767887
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว4785754ทำแล้ว 30/06/2557453343130
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว6255312371ทำแล้ว 25/06/2557255353535
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว71297160ทำแล้ว 21/05/2557273343433
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5298101ทำแล้ว 23/07/25577311433
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6144124196ทำแล้ว 13/06/2557664221917
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6113267236ทำแล้ว 25/06/255710891485
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว7223202211ทำแล้ว 19/06/255740272625
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว63251212ทำแล้ว 13/06/255744292924
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5121237218ทำแล้ว 15/05/25573584201919
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว816810481ทำแล้ว 25/06/2557152272625
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3182187187ทำแล้ว 13/06/255726111
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว5206118112ทำแล้ว 10/06/2558147000
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว912710396ทำแล้ว 30/06/2557104604350
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว69880120ทำแล้ว 20/06/25571751303029
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว7179175348ทำแล้ว 27/06/2557342312828
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51511010ทำแล้ว 09/06/255725232317
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8461379328ทำแล้ว 30/06/25571079797877
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9366460481ทำแล้ว 17/06/255765333332
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8145145145ทำแล้ว 17/06/255716110404040
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5142236165ทำแล้ว 30/06/25571496777777
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81806360ทำแล้ว 25/06/255763444444
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7219217216ทำแล้ว 09/06/255774101131313
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5136160113ทำแล้ว 17/06/2557462403939
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว71644346ทำแล้ว 30/06/255717320
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6144146146ทำแล้ว 22/05/2557138122122122
รวม 80 อปท.8051216,56914,36613,721799955,8962,7722,5072,431
ข้อมูล ณ 06/08/2563