รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,1321,1601,160ทำแล้ว 27/06/255749298145142140
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7249176395ทำแล้ว 27/06/255715179149148148
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6266130110ทำแล้ว 30/07/255750232125107100
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5235152168ทำแล้ว 30/06/255771481059692
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5623242185ทำแล้ว 30/06/2557615012812368
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว52158159ทำแล้ว 08/12/255711158878162
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7532945ทำแล้ว 16/06/255753373737
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5766569ทำแล้ว 30/06/25571866535352
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5432365365ทำแล้ว 27/05/255798353535
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5768472ทำแล้ว 26/06/25571676484848
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว8134129106ทำแล้ว 30/06/25574102989895
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5125127127ทำแล้ว 12/02/2558149995
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5229164140ทำแล้ว 20/06/2557172222222
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5120142171ทำแล้ว 27/06/255723106929292
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว51089397ทำแล้ว 30/06/25571459221916
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5483440289ทำแล้ว 27/06/25578124111101111
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5140199204ทำแล้ว 27/06/2557122313030
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว519710959ทำแล้ว 26/06/2557813210010093
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5304286284ทำแล้ว 09/06/2557893852928
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5137130138ทำแล้ว 30/06/255772404040
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว524916661ทำแล้ว 27/06/2557194292222
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว535837652ทำแล้ว 27/06/2557868111
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว51097968ทำแล้ว 25/06/255798686865
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51005757ทำแล้ว 31/07/255740363635
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5142139121ทำแล้ว 30/06/255793525252
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5135125347ทำแล้ว 24/06/2557186656359
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว517011597ทำแล้ว 30/06/25579143828282
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5344199216ทำแล้ว 27/06/255713102201818
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6225159132ทำแล้ว 27/06/2557137109109109
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว527227566ทำแล้ว 27/06/255779118706867
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5807778ทำแล้ว 27/06/255763525252
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว51078182ทำแล้ว 25/06/255779252424
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5180430407ทำแล้ว 01/07/255752111111111111
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว8146147147ทำแล้ว 27/06/2557129104104104
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว518112ทำแล้ว 27/06/25574177119119118
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว531713180ทำแล้ว 30/06/255710128555555
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว597104104ทำแล้ว 30/06/25575102686058
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5107101101ทำแล้ว 27/06/2557479565456
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว51165124ทำแล้ว 30/06/255757143116115116
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว51357944ทำแล้ว 23/06/2557894797977
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5174132181ทำแล้ว 27/06/255791626160
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5469630400ทำแล้ว 31/07/25571679606060
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว52166758ทำแล้ว 16/06/25572373353231
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5443405394ทำแล้ว 24/06/2557162505049
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5181138118ทำแล้ว 26/06/2557491777070
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5146112127ทำแล้ว 18/06/255784505049
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5236237237ทำแล้ว 13/06/255799564620
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5192218235ทำแล้ว 27/06/255723130112112110
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5230246256ทำแล้ว 30/06/255787575757
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว51051616ทำแล้ว 30/06/2557467565656
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว518017743ทำแล้ว 29/05/2557214555
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5299129114ทำแล้ว 20/06/25571188767460
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8978181ทำแล้ว 27/06/255751383835
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5272277277ทำแล้ว 19/06/2557165383838
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8136124120ทำแล้ว 27/10/255763424242
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5214214214ทำแล้ว 12/06/255749272525
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว515911266ทำแล้ว 09/06/255758504946
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5222358378ทำแล้ว 13/06/2557116625345
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5417296157ทำแล้ว 20/06/25576140111108106
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5277241402ทำแล้ว 11/06/25571666494949
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5657396382ทำแล้ว 11/06/2557620191919
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5206169149ทำแล้ว 30/06/25571680442424
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5229232232ทำแล้ว 19/06/2557261444444
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5138147149ทำแล้ว 13/06/2557749998
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51738078ทำแล้ว 13/06/25577112838279
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5158146146ทำแล้ว 19/06/2557241202020
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5180346274ทำแล้ว 23/06/2557681413834
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5189184169ทำแล้ว 01/04/255890232323
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5168137116ทำแล้ว 23/06/25571118797879
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5240123126ทำแล้ว 10/06/2557151272523
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5396231152ทำแล้ว 17/06/255780515050
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5177182139ทำแล้ว 13/06/255794707070
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5213227227ทำแล้ว 18/06/255771645847
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5138140145ทำแล้ว 25/06/25571694827073
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5171818ทำแล้ว 10/06/2557116161611
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5293251185ทำแล้ว 61444442
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว515110161ทำแล้ว 30/06/2557680626262
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 27/06/255765393737
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว510570137ทำแล้ว 19/06/255716105929292
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5122133130ทำแล้ว 27/06/255784595955
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8169225239ทำแล้ว 16/06/255741114838381
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว5115182ทำแล้ว 30/05/255746141212
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5211205227ทำแล้ว 12/06/255782676763
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5122115115ทำแล้ว 23/06/255761404038
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5192136133ทำแล้ว 20/06/2557186150150150
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5182147132ทำแล้ว 30/06/2557106737373
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5674132ทำแล้ว 12/06/25572087525251
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว51221111ทำแล้ว 27/06/2557138232321
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 12/06/25571156414140
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5776666ทำแล้ว 05/06/255767545454
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5186181207ทำแล้ว 10/06/25571090593433
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5388406404ทำแล้ว 16/06/255740777
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51609788ทำแล้ว 30/06/255731613287
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5214109116ทำแล้ว 26/06/255714143122122121
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว79399121ทำแล้ว 24/06/255767393937
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5272358403ทำแล้ว 30/06/2557766222221
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7140192147ทำแล้ว 06/06/255756484846
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5163137142ทำแล้ว 27/06/2557134272624
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5188156141ทำแล้ว 16/06/2557172585452
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 16/06/255757434337
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5310242169ทำแล้ว 14/07/25571374535351
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว51581249ทำแล้ว 17/06/2557866434338
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว52301878ทำแล้ว 30/06/25575110959390
รวม 103 อปท.10354021,54318,24616,5931038479,2786,1655,8845,647
ข้อมูล ณ 07/08/2563