รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8367210209ทำแล้ว 27/06/2557218116116112
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6501501501ทำแล้ว 30/06/2557421641365727
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7899595ทำแล้ว 25/03/2557190383838
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8199204205ทำแล้ว 13/06/2557592605956
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7257244294ทำแล้ว 02/06/255729137818177
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7136225171ทำแล้ว 25/06/2557108878787
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 23/06/2557107929292
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7144333513ทำแล้ว 08/01/2558156414141
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7121122120ทำแล้ว 1542722
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8115113115ทำแล้ว 24/06/25572495808079
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8260298285ทำแล้ว 23/06/25571144777777
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8567572572ทำแล้ว 20/06/25571121959593
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8269271254ทำแล้ว 20/05/255713242166166150
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7119148145ทำแล้ว 27/06/255760474747
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8169222222ทำแล้ว 20/06/2557108787877
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว81387979ทำแล้ว 23/09/255725105727272
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5174152149ทำแล้ว 25/06/255741119898729
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81208484ทำแล้ว 30/06/2557171000
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว894165213ทำแล้ว 06/03/25571770393939
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7214191170ทำแล้ว 26/06/25571196797777
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8259256255ทำแล้ว 25/06/25571092646463
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6209195195ทำแล้ว 12/05/255734195162152140
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7393227205ทำแล้ว 30/06/255782666666
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8295290ทำแล้ว 20/06/255712126998
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8112112111ทำแล้ว 27/06/255771414138
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8222250191ทำแล้ว 16/06/25571044444444
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7183151140ทำแล้ว 26/06/2557113919190
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8304222235ทำแล้ว 30/06/255727116797976
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5279231249ทำแล้ว 30/06/25572175119119115
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8275255293ทำแล้ว 27/06/255736118118108103
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6192187183ทำแล้ว 27/06/255737311
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7262155203ทำแล้ว 09/06/25571491211
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว7777777ทำแล้ว 26/06/255767646464
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8164169175ทำแล้ว 27/06/25575000
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 26/06/255770707070
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว611375101ทำแล้ว 25/06/2557386716967
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8188153189ทำแล้ว 16/05/2557349400
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว880144145ทำแล้ว 18/06/25571968686867
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว4200179145ทำแล้ว 27/06/25574110787877
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8177168147ทำแล้ว 20/06/255767191918
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7427271277ทำแล้ว 27/06/2557371371370371
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8231223188ทำแล้ว 11/06/2557593515141
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว726113463ทำแล้ว 13/06/255797737373
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว71508886ทำแล้ว 16/06/255713000
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว715111796ทำแล้ว 16/06/255724112848484
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7139123130ทำแล้ว 17/06/2557100808080
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว71749091ทำแล้ว 13/06/255731261009997
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7216184231ทำแล้ว 27/06/25575152106106102
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7107194ทำแล้ว 11/06/255740332317
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6278218209ทำแล้ว 17/06/2557176421
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8132116133ทำแล้ว 06/05/25571670707068
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว888822ทำแล้ว 06/06/25572000
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8170175174ทำแล้ว 23/06/2557173525252
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว8115ทำแล้ว 13/06/2557104686852
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว6118106102ทำแล้ว 16/06/25573055393838
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7188102180ทำแล้ว 23/05/255760888
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7136135136ทำแล้ว 25/06/255757000
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว817097105ทำแล้ว 25/06/255723161614
รวม 58 อปท.5842011,58710,30310,140584755,6333,8273,6743,478
ข้อมูล ณ 07/08/2563