รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7604335317ทำแล้ว 28/05/255741216135135135
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5433339323ทำแล้ว 30/06/255749332193156153
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว82793334ทำแล้ว 30/06/2557578242419
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7286262261ทำแล้ว 24/06/25573288595959
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 27/06/2557436997
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7385527461ทำแล้ว 30/06/25575177177176162
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7329370353ทำแล้ว 06/03/25572789787873
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7431271266ทำแล้ว 27/06/2557142313130
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว71129897ทำแล้ว 11/06/2557281575756
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7271194183ทำแล้ว 26/06/25572104545452
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7270213282ทำแล้ว 06/06/255718106767675
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว917415282ทำแล้ว 20/05/255769656462
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6257210201ทำแล้ว 25/06/255732137110110108
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8333285103ทำแล้ว 20/06/25574110818171
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7212192162ทำแล้ว 14/08/25571686414136
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7493352351ทำแล้ว 30/06/25574115012110199
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7233365493ทำแล้ว 30/06/255718112918282
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7223217236ทำแล้ว 27/06/25571052222221
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5190179139ทำแล้ว 29/01/25585291077
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7217142148ทำแล้ว 05/06/25572124554443
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5302216180ทำแล้ว 23/06/2557142777
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6152128210ทำแล้ว 31/07/2557131221918
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7127124131ทำแล้ว 30/06/2557361413535
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 27/06/255747353434
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว7146121113ทำแล้ว 25/06/255714117595959
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7187143134ทำแล้ว 27/06/255746888
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7305234389ทำแล้ว 30/06/25571601077
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6356290290ทำแล้ว 26/06/25571916416311858
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว73014141ทำแล้ว 30/06/25575731118
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6211172163ทำแล้ว 30/06/2557576534744
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7417405409ทำแล้ว 27/06/25571490686865
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7125124124ทำแล้ว 30/06/2557372200
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7194180156ทำแล้ว 30/06/25572111757069
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5374375374ทำแล้ว 30/06/25571131133
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5190164230ทำแล้ว 30/06/25572132999494
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7398389388ทำแล้ว 10/06/25574107626258
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว577160146ทำแล้ว 30/06/2557148181717
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8332146145ทำแล้ว 25/06/25571777646260
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว5297282279ทำแล้ว 28/02/25571201928880
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7200132135ทำแล้ว 23/06/255833151515
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9130113113ทำแล้ว 26/06/255773152100100100
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7957568ทำแล้ว 27/06/255752393936
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6263253230ทำแล้ว 05/01/2558622117717772
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว510138209ทำแล้ว 30/06/255768119302020
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7277159121ทำแล้ว 25/06/25572138804140
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5176173170ทำแล้ว 25/06/2557392838383
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว10181186212ทำแล้ว 25/06/25571689868578
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7247229227ทำแล้ว 03/03/2557107686868
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7756869ทำแล้ว 26/02/255875202018
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7164143151ทำแล้ว 20/06/255726123939393
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว5157227227ทำแล้ว 30/06/25573105101010
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7357357357ทำแล้ว 26/06/255790777775
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7265236237ทำแล้ว 30/06/255773555555
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7736767ทำแล้ว 04/02/2558173292726
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5140188194ทำแล้ว 20/06/2557287747070
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7358357357ทำแล้ว 26/06/2557114141878281
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7136119182ทำแล้ว 30/06/2557196645158
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5299362455ทำแล้ว 28/06/2557158232322
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71455243ทำแล้ว 15/05/255790434342
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7151129171ทำแล้ว 05/05/25589102737373
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7150139121ทำแล้ว 23/06/2557179585757
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว4147141132ทำแล้ว 26/05/255788151515
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว71278989ทำแล้ว 30/06/25572118989898
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว818211696ทำแล้ว 27/06/25576101303030
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7397377416ทำแล้ว 26/06/25572103877
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7270262261ทำแล้ว 24/06/255719111737169
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7136236285ทำแล้ว 27/06/25571298717171
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5172180203ทำแล้ว 24/06/25571589656562
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7197125139ทำแล้ว 26/06/2557871636361
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9278223192ทำแล้ว 30/06/255715109724948
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5147118118ทำแล้ว 15/07/255750744
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7172182182ทำแล้ว 27/06/2557178121111
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7314158156ทำแล้ว 30/06/255745101635957
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว741917918ทำแล้ว 30/06/255739252524
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6182159153ทำแล้ว 27/06/2557471532828
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7149130123ทำแล้ว 27/06/255799818178
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7302238382ทำแล้ว 23/06/2557108999997
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7194179185ทำแล้ว 15/09/2557279494948
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7140141141ทำแล้ว 30/06/2557168119611511
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7228202162ทำแล้ว 05/06/2557178555553
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว623710586ทำแล้ว 25/06/2557115121212
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว713310744ทำแล้ว 01/09/2557189424242
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว525427762ทำแล้ว 30/12/2557111676057
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว718912358ทำแล้ว 06/03/255740655
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว5135202202ทำแล้ว 30/06/2557108101010
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7410364364ทำแล้ว 27/06/255735231717
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5389241228ทำแล้ว 30/06/2557129828282
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7154150128ทำแล้ว 30/06/255783565655
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว71323127ทำแล้ว 20/02/2557648333333
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7219209302ทำแล้ว 27/06/255712111111
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 23/06/255764151110
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7185181165ทำแล้ว 26/06/255744145108108105
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6125170187ทำแล้ว 26/06/255751212118
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7113108112ทำแล้ว 26/06/255722108797979
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8424383356ทำแล้ว 02/06/25574157157157157
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว730164124ทำแล้ว 24/06/25575104757171
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว71268182ทำแล้ว 12/03/255711103878478
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7238301308ทำแล้ว 27/06/25572117888886
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7211176152ทำแล้ว 24/06/255788272625
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7265287275ทำแล้ว 30/06/2557896707070
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7173128116ทำแล้ว 24/06/2557174626262
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7220203185ทำแล้ว 20/01/255810111
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7238317198ทำแล้ว 27/06/2557106282828
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว712111083ทำแล้ว 12/06/2557121624737
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว71188081ทำแล้ว 30/06/25576102737263
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว72592314ทำแล้ว 26/05/255716134716666
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว613810679ทำแล้ว 30/06/255722121898989
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6139148152ทำแล้ว 28/11/255791441009999
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7220220220ทำแล้ว 30/06/255774242424
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7213201190ทำแล้ว 30/07/2557130130130130
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 28/05/255718130979391
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7162144166ทำแล้ว 30/06/2557781818178
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7168158162ทำแล้ว 30/06/255774616161
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว712010780ทำแล้ว 30/06/2557660323232
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว71158269ทำแล้ว 30/06/25571965211919
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7326328328ทำแล้ว 30/06/25573353383636
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7133109108ทำแล้ว 30/06/255767159929291
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6100227136ทำแล้ว 30/06/2557369555144
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว7298310310ทำแล้ว 30/06/25572495422
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว71408988ทำแล้ว 22/05/2557177777777
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7266202197ทำแล้ว 26/06/25571084565350
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7687685ทำแล้ว 18/06/255736262626
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7176206195ทำแล้ว 20/01/255813141106106105
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7185168156ทำแล้ว 24/06/255772585858
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7245208215ทำแล้ว 16/05/25571441039494
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 23/06/2557661535351
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7208188192ทำแล้ว 10/07/255753353534
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว71338484ทำแล้ว 27/06/255767171717
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7220220220ทำแล้ว 30/06/2557135949292
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71024935ทำแล้ว 30/06/255725141312
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6126117123ทำแล้ว 30/06/2557103705555
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7142143140ทำแล้ว 30/06/255771484843
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8335266324ทำแล้ว 30/06/25573275216216216
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5565845ทำแล้ว 27/06/25571031191919
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 18/06/25571550454238
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7137207128ทำแล้ว 24/06/2557110191513
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว5333125118ทำแล้ว 24/06/2557105979796
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว5663030ทำแล้ว 26/06/255766545050
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7929393ทำแล้ว 12/05/25574782585855
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว61057370ทำแล้ว 24/06/25571557494949
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว8159162157ทำแล้ว 17/06/2557108747373
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6168149145ทำแล้ว 27/06/25571481737373
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5264151175ทำแล้ว 30/06/255763444141
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7143103103ทำแล้ว 17/06/2557397595755
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6207207176ทำแล้ว 18/06/255783636363
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6867573ทำแล้ว 10/06/255753351515
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5272274195ทำแล้ว 30/06/255720219163163160
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว71218274ทำแล้ว 20/06/255710104636363
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว510810287ทำแล้ว 30/06/2557266575754
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7417300283ทำแล้ว 07/05/2557160108108103
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7103183218ทำแล้ว 23/06/2557372535353
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7130136150ทำแล้ว 26/06/255735181212
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7128218140ทำแล้ว 22/05/2557654311211
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7138109108ทำแล้ว 12/05/255775575757
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว69654250ทำแล้ว 27/06/2557266272525
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7118118152ทำแล้ว 24/06/2557284565555
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว7122301273ทำแล้ว 27/06/255760464139
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81734638ทำแล้ว 05/06/255728777
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7606478ทำแล้ว 31/12/255738131313
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7148184182ทำแล้ว 14/05/255790666665
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9378356246ทำแล้ว 11/06/255720179676664
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7164275250ทำแล้ว 27/06/2557391767575
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7150193293ทำแล้ว 11/06/2557594686868
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7262262326ทำแล้ว 25/06/255751154867776
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7259295214ทำแล้ว 06/06/2557569464544
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7231185247ทำแล้ว 11/06/2557102636159
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5194133123ทำแล้ว 27/06/255725108787877
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7148212177ทำแล้ว 27/06/25571398878786
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6165139138ทำแล้ว 30/06/255764101010
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7424544ทำแล้ว 12/06/25573000
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6162239236ทำแล้ว 18/06/25571481666666
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5138151165ทำแล้ว 24/06/25574124118117115
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7162129137ทำแล้ว 30/06/2557178474746
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8150359385ทำแล้ว 30/06/25575213410010097
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7174204188ทำแล้ว 24/06/255717101010
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7231195190ทำแล้ว 30/06/255733140838279
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7277284285ทำแล้ว 27/06/25581378777575
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8182185184ทำแล้ว 30/06/255788626262
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7120106175ทำแล้ว 11/06/2557106211817
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7165238221ทำแล้ว 23/06/2557144151414
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7357561348ทำแล้ว 30/06/2557269987
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว71337996ทำแล้ว 30/06/255714101747472
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7246260134ทำแล้ว 12/06/25571066232323
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7234215592ทำแล้ว 30/06/25574207555454
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว710085112ทำแล้ว 30/06/255780808074
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7196167165ทำแล้ว 30/05/255734114362725
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7329333333ทำแล้ว 30/06/2557687696155
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6499457364ทำแล้ว 27/06/2557262414141
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5193149148ทำแล้ว 07/10/2557183565555
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5722728727ทำแล้ว 25/06/2557851282714
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7198198198ทำแล้ว 15/12/2557103686867
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4142141141ทำแล้ว 24/06/255737242020
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว843548760ทำแล้ว 13/02/2557681686868
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71189785ทำแล้ว 27/06/2557398616161
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว71538956ทำแล้ว 15/05/25574099787777
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว610685106ทำแล้ว 30/06/255782444444
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5164159159ทำแล้ว 30/12/255763383834
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7115113113ทำแล้ว 02/06/2557159414141
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7147162152ทำแล้ว 30/06/255789796665
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว71635252ทำแล้ว 23/06/255772572019
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว71152727ทำแล้ว 26/06/2557166301312
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6363322257ทำแล้ว 12/05/2557137857965
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5215182182ทำแล้ว 16/06/2557795676761
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7147160152ทำแล้ว 11/06/2557125107107107
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7105119128ทำแล้ว 29/05/2557100787875
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6776013ทำแล้ว 04/06/25573459464536
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8297330299ทำแล้ว 25/06/25571011111111
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7258258257ทำแล้ว 07/05/25574131949490
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 30/06/25571067545454
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว71146563ทำแล้ว 15/05/255772474745
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6257226222ทำแล้ว 27/06/2557435101010
รวม 211 อปท.2111,40643,81839,45238,4952111,95319,65912,26811,59111,123
ข้อมูล ณ 07/08/2563