รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6608429396ทำแล้ว 30/06/2557119177103101103
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5306203158ทำแล้ว 23/07/255818993122
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6949292ทำแล้ว 06/03/255879535251
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6229225224ทำแล้ว 20/06/255744311715
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว72241930ทำแล้ว 16/06/255762626262
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว711270109ทำแล้ว 04/07/25575111010310397
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว6248133135ทำแล้ว 27/06/255779525151
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว612210789ทำแล้ว 27/06/255736201010
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว71519693ทำแล้ว 30/06/255738444
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9256260260ทำแล้ว 27/06/255752252525
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9796664ทำแล้ว 27/06/2557147303029
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว121757858ทำแล้ว 27/06/2557384333
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8828282ทำแล้ว 30/06/2557661499
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6266275275ทำแล้ว 26/06/25575375605555
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5371919ทำแล้ว 30/06/255733161615
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6604742ทำแล้ว 27/06/255737232322
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 19/06/2557536343333
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6253255255ทำแล้ว 30/06/255748272727
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว723318534ทำแล้ว 20/01/255812121212
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6224159145ทำแล้ว 27/01/2557686543837
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6150205201ทำแล้ว 27/06/25578103777774
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5152104104ทำแล้ว 20/06/255755555
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6140150238ทำแล้ว 27/06/25573599342121
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว6246248248ทำแล้ว 30/06/25574115282825
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว6130117118ทำแล้ว 30/06/25571122102102101
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9269269269ทำแล้ว 01/07/25572056272727
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7156167164ทำแล้ว 27/06/2557184666666
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 11/06/255752711
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8426240744ทำแล้ว 30/06/2557101685958
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7269273273ทำแล้ว 16/06/25574421599
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว6835130ทำแล้ว 27/06/25573840644
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6163192192ทำแล้ว 03/07/255772454540
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7724956ทำแล้ว 23/06/255749111010
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6563833ทำแล้ว 19/05/2557251199
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว8162157157ทำแล้ว 648403932
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8237211168ทำแล้ว 19/09/2557121919191
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7143166158ทำแล้ว 17/07/255773393939
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว71217878ทำแล้ว 04/11/25572122252522
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9180181181ทำแล้ว 26/06/2557180363636
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว921526684ทำแล้ว 20/06/255710057545353
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6167153114ทำแล้ว 26/06/2557139171716
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8312328160ทำแล้ว 20/06/2557115105105103
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว6209299222ทำแล้ว 11/06/25571397333232
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7176178176ทำแล้ว 19/06/255762451817
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8248233211ทำแล้ว 27/06/25578888
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว71054242ทำแล้ว 11/06/25575111
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7148149149ทำแล้ว 16/06/255748171715
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 13/06/255726125464646
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6613477502ทำแล้ว 24/06/255728111111
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว101552222ทำแล้ว 15/05/255710256201313
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7197171147ทำแล้ว 24/06/2557856555555
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว81926445ทำแล้ว 27/06/2557274392827
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว6356356356ทำแล้ว 19/06/25575554
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว8565756ทำแล้ว 27/06/255738282828
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว6453231ทำแล้ว 24/06/2557341191914
รวม 55 อปท.5538310,3978,8128,578556383,6331,9931,8221,775
ข้อมูล ณ 07/08/2563