รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว589ทำแล้ว 30/09/2557132219303029
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6336115113ทำแล้ว 17/06/255723126834745
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว8180ทำแล้ว 28/06/2556180111
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว51948484ทำแล้ว 30/06/255757111
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว5223183165ทำแล้ว 27/06/2557365333
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6407418418ทำแล้ว 30/06/2557499444344
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7183184163ทำแล้ว 12/06/2557355242424
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว81065050ทำแล้ว 09/06/2557106696966
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว5498498498ทำแล้ว 27/06/2557562211
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4303232187ทำแล้ว 01/09/2557989272220
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7300181175ทำแล้ว 26/06/2557119111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7286164128ทำแล้ว 26/06/255748192162162159
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6124126107ทำแล้ว 26/05/25575482656453
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5217151132ทำแล้ว 30/06/2557217242423
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6931111ทำแล้ว 30/06/255719151513
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5165162161ทำแล้ว 27/06/255711831444
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6201166163ทำแล้ว 20/06/2557200111
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6244148141ทำแล้ว 27/06/2557116424241
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6285285285ทำแล้ว 25/06/2557199626261
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6174154113ทำแล้ว 12/06/255738210158158158
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5238276304ทำแล้ว 24/06/255769555251
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9476479479ทำแล้ว 30/06/255716103434342
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4121102102ทำแล้ว 26/06/255789696966
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว617716066ทำแล้ว 08/05/2557261272727
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6270251227ทำแล้ว 23/06/2557354333
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8535488137ทำแล้ว 30/06/2557791474743
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5533130112ทำแล้ว 13/06/255756536109
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว61757272ทำแล้ว 27/06/25571166114114112
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8269210204ทำแล้ว 30/06/25572454424138
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5586680ทำแล้ว 10/06/2557171299
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว5114141147ทำแล้ว 16/06/255710189474747
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6424545ทำแล้ว 26/06/255741252525
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว450ทำแล้ว 30/07/255745242422
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61546621ทำแล้ว 13/06/255791221038281
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 16/06/2557961272525
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51679383ทำแล้ว 12/06/2557943272726
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว7175195109ทำแล้ว 30/06/25572232302120
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6145106106ทำแล้ว 13/06/25571289848480
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51486863ทำแล้ว 25/06/255710135125124124
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6313324239ทำแล้ว 13/03/255871585453
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว626419380ทำแล้ว 20/06/255759231815
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6645048ทำแล้ว 10/06/2557563464240
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว81531414ทำแล้ว 16/05/255742111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6187135102ทำแล้ว 18/06/255774585554
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว8452451451ทำแล้ว 24/06/25571538171717
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5757555ทำแล้ว 11/06/2557556393938
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6120112110ทำแล้ว 20/06/255776626161
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6882422ทำแล้ว 21/05/255752482525
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5146150150ทำแล้ว 24/09/2557544222019
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว6475555ทำแล้ว 30/06/25573075222019
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 26/06/25571551059287
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5989582ทำแล้ว 04/02/25584697716868
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7192200249ทำแล้ว 27/06/255773515150
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว8266313320ทำแล้ว 05/06/255780515151
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว81641579ทำแล้ว 25/06/255722931
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51129699ทำแล้ว 27/06/255725212019
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9146136129ทำแล้ว 16/06/255797848484
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5200176182ทำแล้ว 30/06/255710560494645
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6154114112ทำแล้ว 10/06/2557315723119
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว61499375ทำแล้ว 21/05/255757424242
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51266558ทำแล้ว 27/06/25571101949493
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5254462283ทำแล้ว 30/06/255718109111
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7644121ทำแล้ว 19/05/255763515150
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 27/06/255752171715
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว534434ทำแล้ว 29/06/25571978484644
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9190117138ทำแล้ว 11/06/2557291461009988
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8313304276ทำแล้ว 30/06/25578723733
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6172168166ทำแล้ว 09/06/255725155706462
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว62185138ทำแล้ว 12/06/25571115959595
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8130130130ทำแล้ว 24/06/255718999
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5858985ทำแล้ว 30/06/25582111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5391551444ทำแล้ว 27/06/255740996
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6195194194ทำแล้ว 23/06/255744302926
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว814225183ทำแล้ว 14/05/255754116383737
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว8396338338ทำแล้ว 19/06/25575312333
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8434560436ทำแล้ว 09/04/2557222310254254246
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7260261261ทำแล้ว 30/06/255751292929
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว623710783ทำแล้ว 13/11/255718131313
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7153166114ทำแล้ว 25/06/25577115767675
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7121220191ทำแล้ว 13/06/2557584747474
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7110109109ทำแล้ว 29/05/25571289696969
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว513095170ทำแล้ว 02/06/25572185363636
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6292217219ทำแล้ว 30/06/2557148242019
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7179126123ทำแล้ว 20/01/255865111
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว6872624ทำแล้ว 14/05/255750484745
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6161155152ทำแล้ว 24/06/255710221207
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว415711196ทำแล้ว 27/06/255743191919
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว7631811ทำแล้ว 09/06/2557164565546
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 13/06/2557348191817
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5863333ทำแล้ว 15/07/25572954494949
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5923435ทำแล้ว 27/06/255768282623
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว1210610893ทำแล้ว 16/06/2557284656462
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6104123ทำแล้ว 05/11/2557154252524
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว52827472ทำแล้ว 30/06/255755282222
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7131130121ทำแล้ว 30/06/25571192323231
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5131ทำแล้ว 02/06/2557131553
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6138139139ทำแล้ว 13/06/255777562222
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 23/06/255774333333
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว61167579ทำแล้ว 30/06/2557985555352
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว915814140ทำแล้ว 27/06/255799715454
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7663668678ทำแล้ว 09/12/255771383737
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว8205336273ทำแล้ว 27/06/2557111535511
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว61529568ทำแล้ว 13/06/255795797969
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6578723349ทำแล้ว 13/06/25574096464646
รวม 104 อปท.10464921,21317,77915,2821041,3878,7114,6974,3054,153
ข้อมูล ณ 07/08/2563