รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว51,033581498ทำแล้ว 18/03/2558142241171171171
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5188380324ทำแล้ว 30/06/255797838383
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5125227270ทำแล้ว 26/06/255737114626158
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 26/06/255723222
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว78010888ทำแล้ว 30/06/25573175171614
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6199112104ทำแล้ว 27/06/2557761464646
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5654040ทำแล้ว 30/06/255752352827
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6224169133ทำแล้ว 30/06/255716105999
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว592109106ทำแล้ว 30/06/255767626262
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5142100100ทำแล้ว 17/06/255747272113
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5246152148ทำแล้ว 23/06/2557863263
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว15204211119ทำแล้ว 23/07/255734161010
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6207190170ทำแล้ว 27/06/255785544839
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4310239224ทำแล้ว 20/06/255714321898989
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4166174163ทำแล้ว 30/06/2557118565350
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4208198183ทำแล้ว 26/06/25571674422
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12135129126ทำแล้ว 16/07/25576792141313
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5128136125ทำแล้ว 27/06/255720111
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว511896112ทำแล้ว 27/10/2557973544
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5203161160ทำแล้ว 26/06/255772222
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3108108105ทำแล้ว 17/06/255796422
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว8158160157ทำแล้ว 08/01/255826181817
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4826794ทำแล้ว 30/06/255762323230
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4150165184ทำแล้ว 19/06/255730232323
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5104197201ทำแล้ว 30/06/2557155434343
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4323326326ทำแล้ว 02/02/25583104104104103
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5222196146ทำแล้ว 30/06/2557842897
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว6162121109ทำแล้ว 26/06/255772696863
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว41949073ทำแล้ว 27/06/25571973333331
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4256176176ทำแล้ว 30/06/2557683535353
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4971717ทำแล้ว 25/06/255756323223
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว727027071ทำแล้ว 30/06/25573998343333
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5115201121ทำแล้ว 30/06/255765453531
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4197174170ทำแล้ว 30/06/255726888
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว415015074ทำแล้ว 23/05/2557302711
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5130134134ทำแล้ว 12/06/2557194818180
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4141130122ทำแล้ว 27/06/255731291028787
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4124109110ทำแล้ว 03/04/2558333854
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4878989ทำแล้ว 27/05/255785777773
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว5373232ทำแล้ว 20/06/255792111
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว51326264ทำแล้ว 24/06/255780474625
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5116126135ทำแล้ว 27/06/25573197564746
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6767471ทำแล้ว 27/06/255743391613
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5183289168ทำแล้ว 30/06/255747222
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7144145145ทำแล้ว 24/06/25573111
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4128130132ทำแล้ว 16/06/255741242423
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4127127128ทำแล้ว 27/06/2557242011
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว58444ทำแล้ว 30/06/25571780808060
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4686868ทำแล้ว 16/06/2557178166313131
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5138136130ทำแล้ว 27/06/255749742
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5176180173ทำแล้ว 24/06/2557149181818
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5147141143ทำแล้ว 13/06/255784626259
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5837876ทำแล้ว 30/06/2557141179242424
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว817812695ทำแล้ว 27/06/2557146343434
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว610117949ทำแล้ว 10/06/2557634211919
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5111331ทำแล้ว 14/09/25581065333232
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว51193333ทำแล้ว 09/06/2557161511
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5999486ทำแล้ว 30/06/255797434341
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 18/06/25572135161616
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4159167154ทำแล้ว 12/09/2557285463734
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5129115108ทำแล้ว 30/06/255733111919191
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7189102104ทำแล้ว 30/06/2557790535351
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4278286287ทำแล้ว 27/06/255740131211
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว712310435ทำแล้ว 26/06/25575421122
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8131131131ทำแล้ว 30/06/2557473414140
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7125149150ทำแล้ว 27/06/255733272323
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว61249489ทำแล้ว 06/11/2557866332
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5818883ทำแล้ว 30/06/2557104156124118109
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว411410398ทำแล้ว 17/06/255771383836
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว9123127127ทำแล้ว 23/06/255723211
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5135105110ทำแล้ว 15/05/2557488565656
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว519726298ทำแล้ว 25/06/255789636363
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4125162154ทำแล้ว 17/06/2557103878786
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว9240251240ทำแล้ว 09/06/255726151513
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7873114ทำแล้ว 16/06/255721222
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4129129129ทำแล้ว 20/06/2557113919191
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5927670ทำแล้ว 26/06/2557114222
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4176166166ทำแล้ว 24/06/25573116105
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13312314315ทำแล้ว 10/06/2557151353533
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4216125122ทำแล้ว 04/06/255727222020
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 15/05/255727123105105104
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4164143143ทำแล้ว 27/06/25571177686760
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4191207207ทำแล้ว 13/06/255777353534
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว512493243ทำแล้ว 07/07/255740111
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4848181ทำแล้ว 30/01/255877111
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว568254231ทำแล้ว 30/06/255720222
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5614438ทำแล้ว 14/05/255742383838
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว7178156131ทำแล้ว 18/06/2557105888888
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4267269269ทำแล้ว 13/06/2557244181816
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3707676ทำแล้ว 16/06/255748222115
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4270153153ทำแล้ว 02/06/255726141414
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5262262262ทำแล้ว 30/06/25572139118118113
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว5126164164ทำแล้ว 18/12/255710252999
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4885078ทำแล้ว 23/06/2557471595959
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว61257865ทำแล้ว 23/06/255761444443
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว132257867ทำแล้ว 04/02/25581779494948
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4656363ทำแล้ว 26/06/255748262626
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41578785ทำแล้ว 06/08/25572104454442
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว41095790ทำแล้ว 27/06/2557272493333
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว12982210ทำแล้ว 30/06/2557372111
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว8211211210ทำแล้ว 23/06/2557142333
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5114115117ทำแล้ว 06/06/255772444444
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4851012ทำแล้ว 24/07/25571766414141
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว61009383ทำแล้ว 12/06/255772431816
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5999187ทำแล้ว 30/06/25571460414141
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5112123131ทำแล้ว 23/06/255715922
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว46489103ทำแล้ว 15/05/2557123766
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5105107107ทำแล้ว 19/06/2557920171614
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว512516880ทำแล้ว 13/05/255789211
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว41029488ทำแล้ว 19/05/255749292929
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5150157139ทำแล้ว 23/10/2557582823939
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4138171142ทำแล้ว 20/06/255766666
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว1519418186ทำแล้ว 25/06/255746211
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 16/06/25575124103
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4108108108ทำแล้ว 16/06/2557179414135
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5676766ทำแล้ว 12/06/255729211
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว412011291ทำแล้ว 08/05/255747987
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว17132119118ทำแล้ว 30/06/2557444222
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7452453454ทำแล้ว 15/05/255798105554
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว46066ทำแล้ว 26/06/255744111
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว54965113ทำแล้ว 17/06/2557341388
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4158283222ทำแล้ว 20/05/2557675656565
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว6111158151ทำแล้ว 12/06/2557129111
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 27/06/255781175433
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว51609746ทำแล้ว 12/06/2557142111
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4846060ทำแล้ว 23/06/2557331232323
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5297297297ทำแล้ว 10/02/255863352925
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5131132131ทำแล้ว 15/05/25571061751411
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว51186640ทำแล้ว 25/06/2557175524845
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7209209209ทำแล้ว 01/04/255745671722
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว51067298ทำแล้ว 30/06/2557160494949
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว71154444ทำแล้ว 06/05/2557337533
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว498100100ทำแล้ว 13/06/2557133232323
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4130134133ทำแล้ว 26/06/255732222
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4315315316ทำแล้ว 13/06/255783171111
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5728180ทำแล้ว 04/08/2557424722
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4410407429ทำแล้ว 10/06/255717121211
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4586868ทำแล้ว 17/06/255738191916
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว51098992ทำแล้ว 25/02/25581448111
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว51318867ทำแล้ว 16/06/255733333332
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5692625ทำแล้ว 30/06/25579111
รวม 141 อปท.14177021,48319,83818,1921411,5089,4864,6964,1983,998
ข้อมูล ณ 07/08/2563