รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6476538642ทำแล้ว 28/10/255721290260219204
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว13326246229ทำแล้ว 01/10/255715183131129129
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว886211179ทำแล้ว 30/06/25573194676563
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7104100100ทำแล้ว 20/05/255759242222
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5335335336ทำแล้ว 20/06/255770454545
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5161146133ทำแล้ว 30/06/2557174545454
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4188178164ทำแล้ว 27/03/255747202020
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว91689993ทำแล้ว 25/06/2557164474747
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว9250234234ทำแล้ว 27/06/255711111110
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว61149191ทำแล้ว 24/06/255734303028
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว512211489ทำแล้ว 30/06/255762151212
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5121119122ทำแล้ว 29/05/255753242424
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5908261ทำแล้ว 30/06/255766544949
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5209180166ทำแล้ว 09/09/255875636262
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว61328084ทำแล้ว 13/06/2557924255
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว65311ทำแล้ว 30/06/2557153777
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว3319172143ทำแล้ว 23/06/255772363534
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7176148146ทำแล้ว 27/06/255779414141
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7159132110ทำแล้ว 16/06/255744181818
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8249215182ทำแล้ว 27/06/25571748393939
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5761224ทำแล้ว 29/06/2558151216474646
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7280447272ทำแล้ว 01/10/255724171616
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5272201201ทำแล้ว 23/02/2558241141312
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8284220195ทำแล้ว 24/06/255719181818
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6968985ทำแล้ว 27/03/255717777
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5120129205ทำแล้ว 30/06/25572111
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว72047341ทำแล้ว 31/07/25573769222220
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8173159154ทำแล้ว 06/03/2558173221510
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9398282232ทำแล้ว 27/06/255795333
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8496308264ทำแล้ว 25/06/2558212111
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว41338061ทำแล้ว 19/06/2557312666
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว41438984ทำแล้ว 16/06/255751353535
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว699102102ทำแล้ว 01/10/255744363636
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6213209209ทำแล้ว 25/06/255771626262
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8218171171ทำแล้ว 30/06/255856138110110108
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6211199192ทำแล้ว 30/06/25571106808080
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว61233132ทำแล้ว 30/06/25572981666158
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว9148144134ทำแล้ว 26/06/25573068464643
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4241169162ทำแล้ว 13/03/255854954
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 25/07/2557101088
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6303292302ทำแล้ว 30/06/255790168118118117
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว634456122ทำแล้ว 30/06/2558149131311
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6154120133ทำแล้ว 25/06/2557173555349
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7210148148ทำแล้ว 12/06/2557920999
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8786968ทำแล้ว 23/05/255747353535
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว510410593ทำแล้ว 16/05/255748403538
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว711310399ทำแล้ว 20/06/255788514040
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61129088ทำแล้ว 28/05/25571463353534
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4112112112ทำแล้ว 27/06/2557104333231
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว6241148142ทำแล้ว 27/06/2557113383737
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6693939ทำแล้ว 16/06/2557163404040
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4676455ทำแล้ว 24/07/255710553
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5104122104ทำแล้ว 25/06/255754202020
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว5191193194ทำแล้ว 30/06/2557131282828
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7371245242ทำแล้ว 30/06/2557135555
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว111328888ทำแล้ว 24/06/255773205112112108
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว510411197ทำแล้ว 30/07/2557775565655
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5187161153ทำแล้ว 18/06/2557167464643
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 26/06/255710444
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว6516297278ทำแล้ว 18/06/255726252525
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว51058176ทำแล้ว 24/06/255777625953
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7263231183ทำแล้ว 30/06/255779767676
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7744484392ทำแล้ว 30/06/255711333240230229
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7121123123ทำแล้ว 27/03/255782525252
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6234217158ทำแล้ว 27/06/25571173242424
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7130146146ทำแล้ว 04/07/25571244343434
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9123171112ทำแล้ว 27/06/255744101010
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว61926760ทำแล้ว 20/06/06571559343332
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6524141ทำแล้ว 29/06/255812111
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6147148148ทำแล้ว 27/06/255734211
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4287289289ทำแล้ว 30/06/25572377777777
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว72484117ทำแล้ว 27/06/255741121111
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว51118681ทำแล้ว 27/06/255775656565
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 27/06/25571104434341
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5172143162ทำแล้ว 27/06/255732120443635
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5396323325ทำแล้ว 30/06/255720532377
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6197177162ทำแล้ว 10/07/2557173535049
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว9292292292ทำแล้ว 26/06/255745311414
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว5358364361ทำแล้ว 30/06/2558171172766
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว697100100ทำแล้ว 30/06/25575444
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว59990158ทำแล้ว 26/05/255759242019
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 16/07/2557233555
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว61303917ทำแล้ว 16/05/255783605959
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 27/05/255720111
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7202177164ทำแล้ว 30/05/2557268454543
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว51257570ทำแล้ว 16/06/2557164535353
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7163125125ทำแล้ว 30/06/25571080422626
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 24/06/2557136010109
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6213186180ทำแล้ว 02/02/25581052022
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 26/05/2557510333
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7132133100ทำแล้ว 27/06/255755242423
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6380495370ทำแล้ว 18/12/25576171424241
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4989699ทำแล้ว 18/06/201456515150
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7539345157ทำแล้ว 20/06/255743434343
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7280140136ทำแล้ว 30/06/255722111111
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว5115123116ทำแล้ว 18/06/2557316141412
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4130130130ทำแล้ว 23/06/255759333329
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว66236ทำแล้ว 26/06/255755555
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7215213189ทำแล้ว 09/06/255862515047
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6186390300ทำแล้ว 09/06/2557466646462
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว4989999ทำแล้ว 30/06/255738444
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7885340ทำแล้ว 03/02/255839444
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6127126126ทำแล้ว 15/08/2557201633
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว8137140134ทำแล้ว 09/04/2557159011109
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6187148148ทำแล้ว 24/09/25571161918982
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8123147152ทำแล้ว 04/06/2557139212120
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 11/06/255733533
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 30/06/25571337242424
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว7127108104ทำแล้ว 16/06/25573870585858
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6183186102ทำแล้ว 25/06/2557458444442
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7278258255ทำแล้ว 30/06/2557123151515
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5114116116ทำแล้ว 21/05/25576291488
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว8157162162ทำแล้ว 13/06/2557847393939
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว6231144119ทำแล้ว 03/07/255773535353
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6154136133ทำแล้ว 13/06/25571654303029
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8167162162ทำแล้ว 06/05/255728777
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8153153153ทำแล้ว 20/06/2557153877
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว61178374ทำแล้ว 13/06/255747363528
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5236124125ทำแล้ว 27/05/2557680585550
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว619010297ทำแล้ว 27/06/2557381777777
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว5716720720ทำแล้ว 15/01/255871271077
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7233233227ทำแล้ว 09/06/255755494949
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6161122129ทำแล้ว 19/06/255746242422
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว61128987ทำแล้ว 16/06/255762373736
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6308308308ทำแล้ว 16/06/255763443929
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6979697ทำแล้ว 19/05/2557123322
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 16/06/255725332
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 09/05/255712997
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6396133112ทำแล้ว 24/06/2557871754
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5161146108ทำแล้ว 26/06/255723202020
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4757170ทำแล้ว 20/05/2557151505050
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7339339339ทำแล้ว 26/06/255733313129
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว624210184ทำแล้ว 06/06/25571044533
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว7636363ทำแล้ว 25/09/25572113433
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4119120120ทำแล้ว 30/06/255733222
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว91519572ทำแล้ว 20/06/25573257414138
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว61148685ทำแล้ว 30/05/255712983455
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว10275872ทำแล้ว 16/06/255713125373737
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6222220220ทำแล้ว 07/04/255842373737
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8299299299ทำแล้ว 30/05/2557157505050
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว39011ทำแล้ว 16/09/255786666665
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6375356346ทำแล้ว 18/06/10307119114112112
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 19/06/2557136282828
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว71894512ทำแล้ว 27/06/25576111666
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6157160160ทำแล้ว 17/06/255750474747
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6355356356ทำแล้ว 09/06/25571221141414
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6415399399ทำแล้ว 29/05/255715151515
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 30/06/2557581898
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว623610348ทำแล้ว 30/05/2557144242323
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว6939087ทำแล้ว 22/05/255742313130
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8309189146ทำแล้ว 24/06/255749191919
รวม 151 อปท.15194229,55524,70223,0511511,17910,0805,4775,0774,944
ข้อมูล ณ 07/08/2563