รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6516183182ทำแล้ว 07/10/255783266251251251
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6309250237ทำแล้ว 29/07/25577261202196195
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6218128179ทำแล้ว 16/06/2557267373737
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว635613239ทำแล้ว 18/06/255746171717
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว615612884ทำแล้ว 30/06/255753322827
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 30/06/2557141939392
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6110104104ทำแล้ว 17/06/25577291555452
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9171171171ทำแล้ว 13/06/255745101787877
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 25/06/2557103666660
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว8585858ทำแล้ว 30/06/2557301499
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8797979ทำแล้ว 27/06/25573845454545
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6350345319ทำแล้ว 26/06/2557100898989
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8313279223ทำแล้ว 30/03/2558311171717
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว6248134119ทำแล้ว 30/09/254559313131
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7158160160ทำแล้ว 24/06/2557101535353
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6147147148ทำแล้ว 30/06/2557772323232
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6273224214ทำแล้ว 30/06/2557389717057
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6244187166ทำแล้ว 30/06/25576119103103101
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6774339ทำแล้ว 27/06/255747282828
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5352278253ทำแล้ว 25/06/255749144120120120
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6387390390ทำแล้ว 30/06/2557105727271
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว6212237227ทำแล้ว 18/06/255715100121212
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6406369313ทำแล้ว 23/06/2557492644
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว3299274168ทำแล้ว 30/06/25571790202019
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6157172129ทำแล้ว 20/06/255711222
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว47355ทำแล้ว 12/06/2557362484846
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว71879466ทำแล้ว 30/06/255780282522
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7848484ทำแล้ว 02/09/2557132262522
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6437273199ทำแล้ว 26/06/25578444414140
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 30/06/2557108000
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7215155141ทำแล้ว 30/06/2557130118114112
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7154153153ทำแล้ว 26/06/255721544
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7169262261ทำแล้ว 23/06/25572089161515
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6250207207ทำแล้ว 24/06/255734151313
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4129127112ทำแล้ว 27/06/255721107888381
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6221138136ทำแล้ว 05/03/2558177464646
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว62124848ทำแล้ว 30/05/2557323933
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5219219219ทำแล้ว 19/06/25574181444444
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7353334333ทำแล้ว 25/06/255711333
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7242174174ทำแล้ว 19/05/2557128595554
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7767702693ทำแล้ว 30/03/25588224202019
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6303305251ทำแล้ว 30/06/2557370333131
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว69495106ทำแล้ว 09/06/255746323232
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5184151128ทำแล้ว 26/06/255727272726
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5107101101ทำแล้ว 27/06/255733997
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5505264226ทำแล้ว 16/06/255745444039
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว7883838ทำแล้ว 30/06/2557389696969
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6230204218ทำแล้ว 27/06/255741102838379
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6142135133ทำแล้ว 29/05/25571147262625
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5106181133ทำแล้ว 24/06/255782636363
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6174205187ทำแล้ว 09/06/255758171116
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6266272272ทำแล้ว 30/06/2557645262423
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6117115115ทำแล้ว 13/06/255753117403936
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5129161143ทำแล้ว 30/06/255780666666
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว516710098ทำแล้ว 30/06/255732167123120113
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7330317148ทำแล้ว 25/06/25571988595958
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6404040ทำแล้ว 26/06/255712766
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6163117205ทำแล้ว 30/06/2557142141414
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7189204204ทำแล้ว 19/12/255764525047
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว625111045ทำแล้ว 05/06/255720666
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว7184118117ทำแล้ว 30/06/25574128515151
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว52024321ทำแล้ว 23/06/255778383736
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6240252183ทำแล้ว 26/06/25574145706767
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6151117103ทำแล้ว 30/06/255754118927878
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7193110108ทำแล้ว 25/06/255786666665
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6187188188ทำแล้ว 26/06/25572691919191
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6156158158ทำแล้ว 30/05/255721999
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5140126110ทำแล้ว 30/06/255779454545
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว7217323321ทำแล้ว 24/06/255713102595853
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8312218196ทำแล้ว 26/06/255743181818
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6326284282ทำแล้ว 03/06/255759107535351
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6165193156ทำแล้ว 17/10/2557870252525
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8312225233ทำแล้ว 19/06/25571162434242
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7135175153ทำแล้ว 27/06/25573276532
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว7369369369ทำแล้ว 27/10/255719988414141
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7271325325ทำแล้ว 23/05/2557481201919
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6147127127ทำแล้ว 30/06/255744111838376
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10173173174ทำแล้ว 13/06/255740332
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9205205201ทำแล้ว 10/06/2557183414038
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7310213194ทำแล้ว 30/05/255725113492826
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7296289290ทำแล้ว 13/06/2558949484848
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61425645ทำแล้ว 12/06/25571142151010
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6202129129ทำแล้ว 14/05/255776595953
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6543029ทำแล้ว 30/06/255720111111
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว71056652ทำแล้ว 26/06/2557273444342
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7434298210ทำแล้ว 03/02/251526224192192191
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6195163ทำแล้ว 30/06/2557106979696
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7626161ทำแล้ว 18/02/255831292928
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว5244220195ทำแล้ว 30/06/2557287727271
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6171172173ทำแล้ว 19/12/255762363635
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6277391389ทำแล้ว 13/06/255783303029
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7173186187ทำแล้ว 25/06/255791595957
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว9258203178ทำแล้ว 10/06/255747000
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7108110110ทำแล้ว 05/06/255743222222
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7214301299ทำแล้ว 19/05/2557951333333
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6236236236ทำแล้ว 22/10/2557191593643
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3952533ทำแล้ว 16/06/25573470464646
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5295288276ทำแล้ว 16/06/255717161515
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6120258258ทำแล้ว 13/06/25579542577
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7190154154ทำแล้ว 06/06/2557784584542
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6422391311ทำแล้ว 14/06/255718101303030
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว61605747ทำแล้ว 13/06/2557104565654
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7305306306ทำแล้ว 07/05/255793747473
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6138136135ทำแล้ว 09/04/25571821161616
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8263303324ทำแล้ว 30/06/2557385474744
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6847151ทำแล้ว 26/06/255746373432
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว51108080ทำแล้ว 27/06/2557452484846
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7282282282ทำแล้ว 12/06/255753000
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว891176277ทำแล้ว 27/06/255747221515
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6138109114ทำแล้ว 13/06/255756421212
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7238135169ทำแล้ว 23/06/25572583383838
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6146140139ทำแล้ว 27/06/2557890555555
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5716684570ทำแล้ว 31/05/25575103727266
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6532300298ทำแล้ว 26/06/255743231616
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว61844139ทำแล้ว 28/05/255730666
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6302302302ทำแล้ว 22/12/25571845454545
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว81146666ทำแล้ว 30/06/255738291633
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5199212212ทำแล้ว 23/06/2557352404040
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6123120120ทำแล้ว 29/05/25571389655554
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7329197182ทำแล้ว 30/06/2557940161515
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7334336335ทำแล้ว 30/06/255777555050
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7133158144ทำแล้ว 20/06/255761404040
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7143119125ทำแล้ว 20/06/2557
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว7253259259ทำแล้ว 20/01/255854262624
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6174171167ทำแล้ว 23/06/255743202017
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8242272255ทำแล้ว 11/06/2557157181815
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8144176138ทำแล้ว 27/06/255779515151
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7234206201ทำแล้ว 25/06/255765282121
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว632726484ทำแล้ว 25/11/255797321818
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6151156156ทำแล้ว 16/05/255715975
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว585110106ทำแล้ว 23/12/255735151515
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว615455ทำแล้ว 26/05/25577161494847
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7123264264ทำแล้ว 13/06/2557357414141
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6261228227ทำแล้ว 09/06/25571402222
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 09/06/255728202020
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7279220204ทำแล้ว 16/06/25571547393838
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7786645ทำแล้ว 19/06/25571435161616
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7208193166ทำแล้ว 13/06/2557137100
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 30/06/255763211818
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8228241241ทำแล้ว 04/06/2557114262626
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5107107107ทำแล้ว 17/06/255731222222
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61046210ทำแล้ว 25/06/2557139131313
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว626210056ทำแล้ว 27/06/255736109746969
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6115135129ทำแล้ว 19/06/2557249666
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7230239239ทำแล้ว 23/06/25571451515143
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8275531278ทำแล้ว 20/05/25572998815438
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว61238862ทำแล้ว 11/06/2557265252317
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6947565ทำแล้ว 12/06/255758262424
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6137131143ทำแล้ว 29/05/2557411067033
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7132129191ทำแล้ว 30/06/25582983696968
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61023939ทำแล้ว 26/06/255782161616
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6151126126ทำแล้ว 11/06/25579885
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 17/06/2557137787369
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว694222197ทำแล้ว 19/06/255760292928
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว41078055ทำแล้ว 18/06/2557171544950
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6219156156ทำแล้ว 25/06/2557219727271
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว51639697ทำแล้ว 16/06/255720121210
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8190283289ทำแล้ว 17/06/2557455555555
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6191157147ทำแล้ว 10/06/255782727272
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว692143122ทำแล้ว 16/06/255716888
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6202200100ทำแล้ว 19/06/255718592976
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว729623092ทำแล้ว 15/05/2557373494946
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6250237259ทำแล้ว 19/06/2557260393939
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9172182182ทำแล้ว 25/03/25577197977574
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว7138128128ทำแล้ว 10/06/25571255272727
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61049130ทำแล้ว 27/06/2557365565656
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5213217217ทำแล้ว 11/06/255748111111
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว8210210210ทำแล้ว 19/05/25572910910610593
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6431288260ทำแล้ว 12/06/2557155333
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7166203203ทำแล้ว 27/06/2556118908883
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว7977070ทำแล้ว 27/06/25573293868686
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7153180178ทำแล้ว 20/06/2557578534744
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว7153144168ทำแล้ว 07/05/2557959484848
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6386388388ทำแล้ว 17/06/2557172696258
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7195190152ทำแล้ว 27/06/2557293848483
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว61919090ทำแล้ว 16/06/25575104464645
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6284184132ทำแล้ว 30/06/25574820610310389
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5151117116ทำแล้ว 16/06/255713139261515
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6180134116ทำแล้ว 11/06/255725171716
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6282175179ทำแล้ว 30/06/2557103635857
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 24/06/255720202019
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6218248248ทำแล้ว 30/06/25575221333
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว51212710ทำแล้ว 17/06/255756363636
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6858686ทำแล้ว 11/06/255769464644
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6143148148ทำแล้ว 16/06/25577100767575
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว62108517ทำแล้ว 12/05/255771181815
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6348262237ทำแล้ว 11/06/25573286555553
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6208213213ทำแล้ว 10/06/25574581996
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว61902322ทำแล้ว 18/06/2557116878376
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 20/06/255733242423
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว741917484ทำแล้ว 29/05/25571316310410497
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6112120120ทำแล้ว 30/09/2557213444
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5424350332ทำแล้ว 27/06/2557930000
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6221113103ทำแล้ว 26/06/2557186666561
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6348340348ทำแล้ว 26/06/25575685474747
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6484430388ทำแล้ว 23/07/255787222222
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5174113105ทำแล้ว 12/06/255771262422
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5160157248ทำแล้ว 05/06/255769525252
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8172282113ทำแล้ว 12/06/255791666666
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6237206181ทำแล้ว 30/06/25575130878787
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6177177177ทำแล้ว 30/06/2557265484847
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6267267267ทำแล้ว 14/05/25575712109
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5158149155ทำแล้ว 13/06/2557355434343
รวม 203 อปท.2031,27742,81437,28334,3862032,04816,0888,9498,4028,149
ข้อมูล ณ 07/08/2563