รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3323265265ทำแล้ว 30/06/2557161000
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4503281211ทำแล้ว 30/06/2557593221926456
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว5137118104ทำแล้ว 27/06/255783575749
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว613014344ทำแล้ว 30/06/255775211817
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5154120115ทำแล้ว 30/06/2557486717171
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4111111111ทำแล้ว 27/06/2557152231816
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6132136123ทำแล้ว 30/06/2557898535351
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5196118114ทำแล้ว 27/06/255716116777774
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว8307313313ทำแล้ว 25/06/2558627633
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7273260234ทำแล้ว 30/06/25579136101101101
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว6130109103ทำแล้ว 27/06/255770441313
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4207142118ทำแล้ว 27/06/2557196444343
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8246196203ทำแล้ว 02/02/25582464202020
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6416279226ทำแล้ว 30/09/25579133103103101
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว7454444ทำแล้ว 27/06/255711944
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6138111109ทำแล้ว 27/06/2557282484848
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6131123107ทำแล้ว 30/06/25571178565454
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6166102104ทำแล้ว 30/06/255732137103103103
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6161140144ทำแล้ว 12/05/255720888
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8247247247ทำแล้ว 30/06/25571986373737
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว51476770ทำแล้ว 13/06/255768473434
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว61239292ทำแล้ว 17/06/255712125908875
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว627428647ทำแล้ว 05/01/255833000
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4979999ทำแล้ว 06/06/25572454434343
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว693ทำแล้ว 23/06/2557138232323
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว7876762ทำแล้ว 30/06/2557431161614
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7134133134ทำแล้ว 23/06/2557134111
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61524325ทำแล้ว 27/06/255755141313
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6207194194ทำแล้ว 13/06/2557445151515
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว71098988ทำแล้ว 27/06/255770434343
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7208203177ทำแล้ว 09/09/255775171717
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7157125119ทำแล้ว 13/06/255773444
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8166169169ทำแล้ว 20/06/255796636260
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8257234193ทำแล้ว 13/06/25573141097
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6174219219ทำแล้ว 18/06/25571175104100100
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8103103103ทำแล้ว 13/06/25571104686862
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5275275275ทำแล้ว 22/07/25573183302016
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว51621313ทำแล้ว 09/12/25571043888
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7141140140ทำแล้ว 09/02/255845986
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7209147140ทำแล้ว 25/06/2557117858584
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8707070ทำแล้ว 18/06/255722666
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6167168168ทำแล้ว 30/09/255795242424
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว61069481ทำแล้ว 09/06/255770141414
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6140134117ทำแล้ว 29/08/255765323232
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว61759491ทำแล้ว 27/06/255715327135
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว6248390390ทำแล้ว 26/06/255726171715
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7146136182ทำแล้ว 23/06/255758323231
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว615318692ทำแล้ว 18/06/2557118242424
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6192105132ทำแล้ว 18/06/2557192222
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5149136114ทำแล้ว 19/06/255777767675
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 13/06/25572772444134
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6196215177ทำแล้ว 30/05/255712135292929
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6179157154ทำแล้ว 13/06/255790373737
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8173168138ทำแล้ว 05/06/255718106646459
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8197175152ทำแล้ว 24/07/25571661363433
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8144118117ทำแล้ว 24/06/2557174332623
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6243243243ทำแล้ว 23/06/255756262626
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6148128120ทำแล้ว 24/06/255753141413
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7168111128ทำแล้ว 02/10/255798828280
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9696464ทำแล้ว 10/06/255768303030
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว6151147146ทำแล้ว 18/06/255753000
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว4348125125ทำแล้ว 26/06/255718177109109105
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5343337340ทำแล้ว 23/06/25571670525252
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5123144250ทำแล้ว 13/06/2557122717169
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว82267468ทำแล้ว 01/09/255753000
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว713914022ทำแล้ว 11/06/2557543121212
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6898383ทำแล้ว 12/06/255759404040
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว716214393ทำแล้ว 20/06/2557513000
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว8326564381ทำแล้ว 17/06/2557169555554
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6233187159ทำแล้ว 27/06/255754292929
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6100101101ทำแล้ว 13/06/255783464646
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 26/06/255762404037
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว51286059ทำแล้ว 20/06/255767352524
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6297302301ทำแล้ว 13/06/25576198252418
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6233251161ทำแล้ว 08/12/2557189383837
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7159166166ทำแล้ว 30/06/2557478444444
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7250251250ทำแล้ว 30/06/2557457383737
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7327328328ทำแล้ว 28/06/2557211138622
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว6134140136ทำแล้ว 26/06/2557169414037
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8625959ทำแล้ว 05/06/2557668545354
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4143102102ทำแล้ว 13/06/2557770563232
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5132124124ทำแล้ว 17/06/254813000
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8142142142ทำแล้ว 01/12/255744323232
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6183184184ทำแล้ว 29/09/255736187636262
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว41413636ทำแล้ว 20/06/255777696765
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว59910393ทำแล้ว 19/06/255757191919
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว81219494ทำแล้ว 27/06/255723212121
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว63,2761,445531ทำแล้ว 19/06/25572761447978
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7384391391ทำแล้ว 17/10/255727201413
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6132138138ทำแล้ว 27/06/255788494949
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5173162162ทำแล้ว 24/06/2557173464646
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 27/06/255738373737
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7197147113ทำแล้ว 12/06/2557289706865
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4178283148ทำแล้ว 11/06/2557285424242
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว61107758ทำแล้ว 12/06/255786403535
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว7297205194ทำแล้ว 12/06/2557154222
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5696363ทำแล้ว 15/01/2558692922
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4855252ทำแล้ว 30/06/255785636362
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว8867974ทำแล้ว 30/06/255755404037
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7144145145ทำแล้ว 30/06/255740242019
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4169146139ทำแล้ว 27/06/2557596767676
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6316217242ทำแล้ว 26/06/25578207966155
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 12/06/2557114535347
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6293293293ทำแล้ว 01/05/255771424242
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว4127116106ทำแล้ว 13/06/2557127555454
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7728571ทำแล้ว 25/06/2557463535353
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7272221203ทำแล้ว 27/06/255718115786867
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7100103106ทำแล้ว 30/06/25579115810010099
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว81907878ทำแล้ว 18/09/2557106229171171169
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5165115107ทำแล้ว 24/06/2557106555349
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71373ทำแล้ว 18/06/255799686864
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว417216180ทำแล้ว 30/06/255771434343
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว6169172172ทำแล้ว 11/01/255822181818
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6137105106ทำแล้ว 13/06/255775595957
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว62666859ทำแล้ว 09/06/2557595606060
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว8204181181ทำแล้ว 16/06/25574715000
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว895211142ทำแล้ว 20/06/25574370353535
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6184102100ทำแล้ว 14/05/255757111111
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6652824ทำแล้ว 20/06/255731999
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7199206206ทำแล้ว 26/06/2557199000
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว51307815ทำแล้ว 18/06/25579101403026
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7180184207ทำแล้ว 16/06/2557123646261
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว625010897ทำแล้ว 16/06/2557795807771
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว61391414ทำแล้ว 09/04/2557134737371
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6309309309ทำแล้ว 16/06/255782755
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6152122124ทำแล้ว 18/06/255783363531
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว9200169163ทำแล้ว 06/06/255762414140
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว7977579ทำแล้ว 14/05/2556971944
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7328327295ทำแล้ว 25/06/25572330191919
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6166177177ทำแล้ว 15/05/255783595956
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6137122122ทำแล้ว 16/06/255766464642
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6180223ทำแล้ว 13/06/255711147676767
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7142567ทำแล้ว 30/06/255724444
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8400319221ทำแล้ว 14/05/2557111888
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6115123123ทำแล้ว 27/06/2557115656565
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว7304157182ทำแล้ว 13/06/2557304191919
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5343343342ทำแล้ว 30/06/255771525251
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6164265250ทำแล้ว 23/06/25571464474645
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9511508508ทำแล้ว 27/06/25572260403734
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7286156121ทำแล้ว 30/06/2557133157646155
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4151147143ทำแล้ว 07/03/255864363530
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว41389984ทำแล้ว 11/06/255792454545
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7298196120ทำแล้ว 20/05/2557231601675
รวม 143 อปท.14389229,34023,68120,7991431,03413,1776,1825,5535,363
ข้อมูล ณ 06/08/2563