รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว4383371193ทำแล้ว 23/02/2558105147242424
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5322393268ทำแล้ว 27/06/25571110464645
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5585894603ทำแล้ว 27/06/2557227236133133130
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7137138138ทำแล้ว 20/06/255761282828
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6229215201ทำแล้ว 25/06/25571170212120
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7202230135ทำแล้ว 23/06/2557171300
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6323232ทำแล้ว 02/01/2558210211151515
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7212185185ทำแล้ว 30/06/255753000
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว5204106104ทำแล้ว 27/06/255727105565250
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 27/06/25574200
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9794240ทำแล้ว 29/05/25572093393939
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6170156201ทำแล้ว 19/06/25571570262626
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6485581580ทำแล้ว 27/06/255741170757373
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6125116105ทำแล้ว 23/05/25571064333231
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6355314316ทำแล้ว 30/06/2557129354169169169
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว8155149188ทำแล้ว 30/06/25575050151
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว72834639ทำแล้ว 30/05/25571119462725
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6159320162ทำแล้ว 23/02/2558158442
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว65321,037533ทำแล้ว 04/06/255766292828
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5171717ทำแล้ว 12/06/25573939181413
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว6150133106ทำแล้ว 26/06/2557679454441
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว6878770ทำแล้ว 14/05/255750181818
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 18/06/25572339282828
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9179182164ทำแล้ว 24/06/255721106635050
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5202214213ทำแล้ว 26/06/2557191414140
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7515515515ทำแล้ว 22/05/2557712288
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7213213213ทำแล้ว 24/06/2557113616160
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7934641ทำแล้ว 26/06/255716105353434
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7539612247ทำแล้ว 13/06/2557123333
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6110112112ทำแล้ว 30/06/255852181818
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8361263201ทำแล้ว 30/06/255714555
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61009393ทำแล้ว 01/05/2557265454338
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 28/06/255738363333
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6174173172ทำแล้ว 19/06/2557181404040
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว8127127127ทำแล้ว 26/06/255777525252
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว51187875ทำแล้ว 16/06/25579124585050
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7391619308ทำแล้ว 23/06/2557625554
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8182121121ทำแล้ว 13/06/25571101211818
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว5714845ทำแล้ว 15/05/255771887
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว4194144130ทำแล้ว 19/05/255748252423
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว6299273145ทำแล้ว 30/06/255710102464646
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว6129128128ทำแล้ว 16/06/255762444444
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว6100101101ทำแล้ว 24/06/25572449500
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6156115113ทำแล้ว 24/06/255771494948
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6482462462ทำแล้ว 08/07/2557193414140
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว8109167167ทำแล้ว 30/06/2557109242423
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6878484ทำแล้ว 27/06/255755262624
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว6219203190ทำแล้ว 09/06/25572897311
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว8691204190 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7208208208ทำแล้ว 21/05/255766000
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6111112112ทำแล้ว 15/05/2557946212120
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6165183226ทำแล้ว 18/06/255714313109
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8104108105ทำแล้ว 12/06/2557164393332
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6184182181ทำแล้ว 09/06/255746111777474
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 30/06/255746313131
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว71254747ทำแล้ว 19/06/25571734151512
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7193173193ทำแล้ว 05/06/2557277575555
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว6726565ทำแล้ว 30/06/255731103252121
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว73381313ทำแล้ว 24/06/25577123111
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6153146144ทำแล้ว 26/06/255780564441
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว71109197ทำแล้ว 30/05/255753900
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7797979ทำแล้ว 27/06/2557232262424
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6295280267ทำแล้ว 30/06/25571872800
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5227163163ทำแล้ว 30/06/255767676436
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว9361361359ทำแล้ว 26/06/255748160160160153
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8118123123ทำแล้ว 27/06/255751272724
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว8219223223ทำแล้ว 28/05/255774404038
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว53537972ทำแล้ว 06/06/25571100221
รวม 68 อปท.6843714,72114,05711,812671,1525,7792,3782,1822,087
ข้อมูล ณ 07/08/2563