รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว752911491ทำแล้ว 27/06/25571353534949
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7196177144ทำแล้ว 30/06/2557106727271
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5189131123ทำแล้ว 30/06/255714110686867
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7113126168ทำแล้ว 27/06/2557103172143143143
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว791110110ทำแล้ว 25/04/25572067424242
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว71065856ทำแล้ว 30/06/255751363636
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7223208204ทำแล้ว 19/06/255751202020
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11155118144ทำแล้ว 27/06/25574101959595
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว8989797ทำแล้ว 03/11/2557830131313
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว710610499ทำแล้ว 20/06/255781171717
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7468340354ทำแล้ว 30/06/2557101101101101
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7190167114ทำแล้ว 10/03/255864613636
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7224224223ทำแล้ว 22/01/255851222
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 27/06/25576574353535
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7518518518ทำแล้ว 27/06/25571075757575
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7329257273ทำแล้ว 30/06/25571646262626
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว6158151126ทำแล้ว 30/06/2557158543
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7202145107ทำแล้ว 27/06/25579193121121121
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 30/06/25571686161212
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7416370336ทำแล้ว 30/06/255751363332
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว51549995ทำแล้ว 13/06/255768504948
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7813939ทำแล้ว 02/06/255723932511
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71288175ทำแล้ว 26/06/255776676767
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7241189274ทำแล้ว 25/06/255748156787877
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7257285327ทำแล้ว 27/06/255792575751
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7187190201ทำแล้ว 27/06/2557393333
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 30/06/255717111110
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5134127147ทำแล้ว 30/06/255714106676767
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7806059ทำแล้ว 30/06/2557282201818
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว8986060ทำแล้ว 16/06/2557298707070
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว71828152ทำแล้ว 25/06/2557163331311
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7120126126ทำแล้ว 27/06/25572559111111
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7151108104ทำแล้ว 30/06/25572669676767
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว6356357357ทำแล้ว 27/06/2557356353535
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7118124124ทำแล้ว 20/06/255753272726
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว7362281281ทำแล้ว 12/06/25572491201919
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7315316316ทำแล้ว 22/05/2557168111111
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 25/06/2557178101010
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7152194153ทำแล้ว 13/06/25573782646362
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว710312592ทำแล้ว 17/06/25571262233
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว71161ทำแล้ว 06/05/255867302019
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7181149111ทำแล้ว 27/06/255753252517
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6183111106ทำแล้ว 27/06/2557123646464
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว8373633ทำแล้ว 12/05/255737211818
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว5967584ทำแล้ว 10/06/2557251655
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7388388388ทำแล้ว 06/06/25572103736858
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว71002121ทำแล้ว 12/06/2557594666658
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7903638ทำแล้ว 24/06/2557358302929
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว613054232ทำแล้ว 28/06/255752171313
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7460467464ทำแล้ว 26/06/255768241312
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว7101101101ทำแล้ว 13/06/255769505050
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 20/06/2557173535049
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8146147147ทำแล้ว 30/06/255737292928
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7220220220ทำแล้ว 30/06/2557265504946
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว7875717ทำแล้ว 27/06/255746414141
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5893331ทำแล้ว 16/06/25573196424239
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6109107104ทำแล้ว 30/06/255765262626
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว61157272ทำแล้ว 13/08/255771111010
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว862300203ทำแล้ว 06/06/255745181818
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7171220204ทำแล้ว 09/06/2557243551
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8112133117ทำแล้ว 25/06/255771585858
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7102103102ทำแล้ว 26/09/2557102757575
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7170176167ทำแล้ว 30/05/2557881454039
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7416424424ทำแล้ว 27/06/2557135232322
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7185359143ทำแล้ว 30/06/255763212119
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7301301299ทำแล้ว 361899
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7869664ทำแล้ว 17/06/255750434342
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว67055ทำแล้ว 27/06/255733887
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7717171ทำแล้ว 30/06/255815151515
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว5796863ทำแล้ว 30/06/2557111877
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว628368127ทำแล้ว 05/06/25571082474747
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6686969ทำแล้ว 17/06/25572923171717
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7240236236ทำแล้ว 13/06/2557288686865
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7899290ทำแล้ว 16/06/25571266433939
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5122132101ทำแล้ว 30/06/2557102433837
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว6362362362ทำแล้ว 05/01/2558344181817
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7349486489ทำแล้ว 23/06/25571115737373
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7156180178ทำแล้ว 30/06/255774302929
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว8437437437ทำแล้ว 05/06/255761303030
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7145150150ทำแล้ว 24/06/2557156373733
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5243218ทำแล้ว 30/06/255760595959
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6212183183ทำแล้ว 27/06/255738222222
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7277225225ทำแล้ว 30/06/25573111716863
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว784134122ทำแล้ว 24/06/255758313131
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7173110110ทำแล้ว 23/06/2557168434343
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5156163140ทำแล้ว 19/06/2557180525250
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4212212212ทำแล้ว 13/06/2557453414141
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8595958ทำแล้ว 24/06/25572785625757
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7154167159ทำแล้ว 06/06/25571673444443
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7142132121ทำแล้ว 25/06/25571143411
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว9141141141ทำแล้ว 27/05/25573152232321
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว795110105ทำแล้ว 06/05/255750434242
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7131112109ทำแล้ว 23/05/255740353530
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7190190190ทำแล้ว 20/06/255739232322
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว12120129129ทำแล้ว 30/06/255727511
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7148123125ทำแล้ว 27/06/25571101868276
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว7152154154ทำแล้ว 25/06/25576512109
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว711896116ทำแล้ว 26/06/255749313131
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว7676774ทำแล้ว 12/06/255736262624
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7173144144ทำแล้ว 29/09/255759664
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6545252ทำแล้ว 23/06/255729151411
รวม 101 อปท.10169017,98716,35215,7411016877,3413,9303,7273,625
ข้อมูล ณ 06/08/2563