รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6592534487ทำแล้ว 27/06/2557407170129129129
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว81,270383337ทำแล้ว 22/09/255715425206166161
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว525013875ทำแล้ว 30/06/25571989605454
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7166263262ทำแล้ว 30/06/255743175122122121
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5268185195ทำแล้ว 30/06/103012139838383
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 27/06/2557282323231
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว714311192ทำแล้ว 26/06/2557225141413
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5583373346ทำแล้ว 26/06/2557104323232
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8206174140ทำแล้ว 27/06/255777151515
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว52656769ทำแล้ว 27/06/2557376605857
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว8348226193ทำแล้ว 20/06/2557129180130130130
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว724347146ทำแล้ว 25/06/255712736810210194
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8322306298ทำแล้ว 26/06/2557102414141
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว711511691ทำแล้ว 26/06/255776462222
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว71299894ทำแล้ว 20/06/25573894676562
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4126132128ทำแล้ว 30/06/2557656111
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว6428303393ทำแล้ว 29/05/2557102100383838
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6575161161ทำแล้ว 30/06/2557572302727
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5189131115ทำแล้ว 30/06/2557691424241
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9190186177ทำแล้ว 23/05/25574121202020
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9109110117ทำแล้ว 21/05/255741101010
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8223199199ทำแล้ว 12/06/255711666
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว1012323ทำแล้ว 25/06/25571480611212
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5174161161ทำแล้ว 25/06/25579101979696
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6446328239ทำแล้ว 25/06/255790656565
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว7340341341ทำแล้ว 27/06/25575895616161
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5475478478ทำแล้ว 30/06/255784717171
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6298244239ทำแล้ว 27/06/255734132616161
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 26/06/255735191918
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว414612796ทำแล้ว 30/06/2557146282828
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6378297243ทำแล้ว 27/06/25571492654
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว5229231231ทำแล้ว 30/06/255782131313
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว81374045ทำแล้ว 97136106104102
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7126202114ทำแล้ว 30/06/255781515151
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7311559305ทำแล้ว 27/06/2557496515150
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7239238238ทำแล้ว 30/06/25572103292927
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7283237372ทำแล้ว 30/06/25571387474746
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7190189189ทำแล้ว 30/06/255719433
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว6366356354ทำแล้ว 23/06/2557282282828
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7144144144ทำแล้ว 11/06/2557144161515
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6209206206ทำแล้ว 30/05/255755444444
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว466ทำแล้ว 20/06/25576432333
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว72613ทำแล้ว 17/06/25572139333
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว5438274379ทำแล้ว 30/06/25572190585858
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7199203180ทำแล้ว 20/06/2557108828244
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6202107107ทำแล้ว 27/06/255773422
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว9211213212ทำแล้ว 29/05/255738877
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7158144140ทำแล้ว 15/12/2557370474543
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว812467103ทำแล้ว 25/06/2557124111
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5239177236ทำแล้ว 30/06/255799383838
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว7158119111ทำแล้ว 23/06/255763212020
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 27/06/2557549272727
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8212212212ทำแล้ว 01/10/25573353232121
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว51878989ทำแล้ว 24/06/2557168767675
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว51341111ทำแล้ว 25/06/255712118808079
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว5386384387ทำแล้ว 30/06/2557477646055
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5214128129ทำแล้ว 02/06/2557154241414
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7186349204ทำแล้ว 25/06/2557168107100100
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5342294300ทำแล้ว 30/06/2557110308283281279
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5240252250ทำแล้ว 27/06/25575218353534
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8846767ทำแล้ว 25/06/255735777
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6321132123ทำแล้ว 26/06/2557440151515
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5167141130ทำแล้ว 30/07/255771262625
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว52331920ทำแล้ว 11/12/255734109737373
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว6382249235ทำแล้ว 18/06/25571385484847
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 30/06/25572438282424
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว5330191165ทำแล้ว 30/06/25571832302928
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7171129116ทำแล้ว 30/06/255754282828
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว6132124125ทำแล้ว 30/06/25571454323232
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 25/06/2557482323232
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8173124123ทำแล้ว 24/06/25572632777
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว626972290ทำแล้ว 82209179179179
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว81771111ทำแล้ว 23/06/25574111
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7177160160ทำแล้ว 27/06/2557191444343
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว611711591ทำแล้ว 27/06/2557136313130
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว6128125119ทำแล้ว 13/06/2557761262423
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6292233230ทำแล้ว 13/01/25581123252524
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว6105126122ทำแล้ว 30/06/25572107707069
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7675959ทำแล้ว 30/06/2557153121212
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว5180190147ทำแล้ว 14/05/255790757575
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5139133123ทำแล้ว 13/06/25571346353535
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว7183183183ทำแล้ว 13/06/25572626181818
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6535555ทำแล้ว 30/06/255729262623
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว686157142ทำแล้ว 13/06/2557532141414
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 25/06/25571260333131
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว8159174143ทำแล้ว 13/11/2557121110110109
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว6181311169ทำแล้ว 23/06/2557892676661
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว69810099ทำแล้ว 27/06/2557242252523
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7464646ทำแล้ว 10/06/255736282825
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6951715ทำแล้ว 09/06/2557696867068
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5949084ทำแล้ว 27/06/2557666292925
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว5123132125ทำแล้ว 28/06/25572568543632
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7200194175ทำแล้ว 27/06/25571591101010
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5209190182ทำแล้ว 12/06/2557100121110
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6276281281ทำแล้ว 25/06/255756922
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว6178169159ทำแล้ว 27/06/25571196634844
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7523232ทำแล้ว 23/06/2557152393939
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว8110119119ทำแล้ว 26/06/2557357474645
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6252259259ทำแล้ว 30/06/255745282824
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว714612674ทำแล้ว 27/06/2557116929277
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว7173104103ทำแล้ว 16/05/2557169124404039
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7163216216ทำแล้ว 13/06/2557161454545
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว4339384373ทำแล้ว 16/06/25571431706322
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7432433433ทำแล้ว 27/06/25572112868686
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7410424424ทำแล้ว 03/06/255743286191191191
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7230125131ทำแล้ว 20/08/255796707069
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว7179167167ทำแล้ว 24/06/255719666
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว7869185ทำแล้ว 12/06/255744251913
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8252382ทำแล้ว 17/06/25576622
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6190192178ทำแล้ว 26/05/25576112818180
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7247508477ทำแล้ว 20/06/255712935111
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7158158158ทำแล้ว 23/06/255792757574
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว812699118ทำแล้ว 09/06/2557392707070
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว71414040ทำแล้ว 04/06/25573113643628
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7274335335ทำแล้ว 05/09/255717077373736
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7170174174ทำแล้ว 10/06/255743141413
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว7106108108ทำแล้ว 11/09/2557106777
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 19/06/255752282828
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7286204162ทำแล้ว 19/06/25571092868685
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5194205190ทำแล้ว 30/06/2557194555
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5181818ทำแล้ว 10/06/25576365181817
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว6199182213ทำแล้ว 18/06/255714161222
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7106104103ทำแล้ว 30/06/2557560251510
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว72127669ทำแล้ว 30/01/2558176929292
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว5218180179ทำแล้ว 30/06/2557874252525
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6222301257ทำแล้ว 24/06/2557132110110104
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6277264264ทำแล้ว 16/06/2557613311
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 09/05/255745232323
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว5298287297ทำแล้ว 10/06/255766161615
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว7171172170ทำแล้ว 19/05/2557333151515
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว6211205205ทำแล้ว 30/09/255715107797976
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว78622ทำแล้ว 17/06/2557187232121
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5264229178ทำแล้ว 25/06/2557127115114113
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 68050136
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7636262ทำแล้ว 11/04/2557164292929
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว921613593ทำแล้ว 23/06/255748202020
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7749494ทำแล้ว 12/06/255763454444
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7173126170ทำแล้ว 27/06/255763484848
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว541417ทำแล้ว 12/06/2557638151414
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว89733ทำแล้ว 09/06/2557411341019797
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว7296248156ทำแล้ว 13/06/255727111111
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว71728571ทำแล้ว 16/06/2557167444441
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว9206208208ทำแล้ว 12/06/255773585840
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7215215214ทำแล้ว 27/06/25573152133133133
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6265216181ทำแล้ว 25/06/2557113113113111
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7194194181ทำแล้ว 09/06/255781433838
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว61682121ทำแล้ว 29/05/255710174928468
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6129108108ทำแล้ว 30/06/255744122474747
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว97169179ทำแล้ว 30/06/2557138242323
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว61225219ทำแล้ว 06/06/2557123121111
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว5113110108ทำแล้ว 02/06/2557241055
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว5152362ทำแล้ว 17/06/25571108242421
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7153108123ทำแล้ว 30/06/25571074444444
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8134135135ทำแล้ว 12/02/25581877767676
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว71998381ทำแล้ว 26/06/255741121212
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61089996ทำแล้ว 18/06/255794939375
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 01/10/2557592737167
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8203181242ทำแล้ว 13/06/2557493333
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6248251251ทำแล้ว 06/06/2557248333
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 27/06/255798635755
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว8124120120ทำแล้ว 30/06/2557278554431
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว520520673ทำแล้ว 30/06/25578333
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4393393393ทำแล้ว 27/06/255755383838
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว7361281258ทำแล้ว 08/11/2557882737370
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว51437883ทำแล้ว 26/06/255744121212
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7176166166ทำแล้ว 08/05/2557176424242
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว714810436ทำแล้ว 13/06/255713104949494
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว8228176ทำแล้ว 20/06/25571272626259
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10175184195ทำแล้ว 27/06/255753232323
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว4989276ทำแล้ว 27/06/25571770353520
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว7284235196ทำแล้ว 10/06/2557146429127127127
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว61134340ทำแล้ว 24/06/255780232322
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7118130130ทำแล้ว 17/06/255785343434
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6370206216ทำแล้ว 15/05/25573130451513
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7184184184ทำแล้ว 16/05/255753525252
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8135135134ทำแล้ว 30/06/2557416111
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 26/06/255721451228178
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6502506506ทำแล้ว 25/06/2557156585856
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6133105100ทำแล้ว 23/06/2557573595858
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7195195195ทำแล้ว 09/06/2557173767670
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 16/06/2557488595956
รวม 181 อปท.1811,16737,40030,77129,5091812,90716,7018,7878,1667,870
ข้อมูล ณ 07/08/2563