รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6680418412ทำแล้ว 30/06/2557574570540546
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว10567155152ทำแล้ว 30/06/255719444405381378
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว8285286286ทำแล้ว 27/06/255740201917
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว73614846ทำแล้ว 27/06/255842126242421
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6585856ทำแล้ว 19/06/2557866525240
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว4427226199ทำแล้ว 27/06/2557432542013029
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4385369370ทำแล้ว 21/01/255832175114114112
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5394126108ทำแล้ว 24/06/255776316249152152
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5211171155ทำแล้ว 24/06/2557196766
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว5190191191ทำแล้ว 27/06/255740121212
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4197187190ทำแล้ว 27/06/2557196666666
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว61469290ทำแล้ว 27/06/2557101878785
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7226150115ทำแล้ว 04/06/255777646363
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6288243228ทำแล้ว 29/07/255784696968
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว510810299ทำแล้ว 30/06/2557667504542
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว5129122112ทำแล้ว 26/06/2557276525151
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5378338321ทำแล้ว 18/11/2557288747473
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5165127104ทำแล้ว 30/06/2557169555553
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7258241240ทำแล้ว 16/06/255794142424240
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว7195195195ทำแล้ว 30/06/255779797373
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 30/06/2557121099
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 27/06/255788737371
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว717513998ทำแล้ว 16/07/25577101262524
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว51178888ทำแล้ว 30/06/25575122104104103
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5172165169ทำแล้ว 27/06/2557118222020
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5977575ทำแล้ว 09/09/255774727271
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5426448447ทำแล้ว 26/06/255780474747
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว698104104ทำแล้ว 09/06/255772707067
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5314314314ทำแล้ว 26/06/255781232121
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5838570ทำแล้ว 20/05/2557366535352
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6727171ทำแล้ว 29/06/25471267464241
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว61632817ทำแล้ว 27/06/2557284484848
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7939494ทำแล้ว 27/06/2557487614643
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว516535023ทำแล้ว 30/06/2557190747472
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5777062ทำแล้ว 26/06/255753484545
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5120115109ทำแล้ว 30/06/255712120363636
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6195188139ทำแล้ว 27/06/255790666562
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71107475ทำแล้ว 11/06/255790444444
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว6150139127ทำแล้ว 30/06/255780185106106104
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5186151143ทำแล้ว 18/06/255725209101010
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5183117112ทำแล้ว 22/05/25571083584941
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว7887874ทำแล้ว 30/06/2557148484848
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6271459351ทำแล้ว 16/06/255744181111
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5288440288ทำแล้ว 26/06/255795223141312
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว7245356186ทำแล้ว 23/06/25572984484744
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5145257291ทำแล้ว 27/06/2557145898684
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว51196254ทำแล้ว 24/06/255784444444
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว610599120ทำแล้ว 27/06/2557496727069
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5185186192ทำแล้ว 30/06/25571487525248
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6192133133ทำแล้ว 30/06/25571295604935
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5200200198ทำแล้ว 05/06/255751141414
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4208187184ทำแล้ว 25/06/255729888
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว6168148146ทำแล้ว 30/06/255763777
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5148226145ทำแล้ว 26/06/255766404039
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว612213688ทำแล้ว 24/06/255771353535
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5163180179ทำแล้ว 30/06/25575823065
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5194194194ทำแล้ว 23/06/255736119332421
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5674646ทำแล้ว 01/10/2557269414140
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6107141141ทำแล้ว 27/06/255792666664
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4205135117ทำแล้ว 30/06/255759444441
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5126126126ทำแล้ว 24/06/2557126211817
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6148152142ทำแล้ว 27/06/25571104202019
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5377375350ทำแล้ว 18/09/255715480332424
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว5122127127ทำแล้ว 30/05/2557285575757
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7615349ทำแล้ว 30/06/255757641355
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4110111111ทำแล้ว 23/12/2557110555554
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว516221225ทำแล้ว 27/06/255793333
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5277279279ทำแล้ว 24/06/2557894484846
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว5335335335ทำแล้ว 30/06/255782176138133131
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5188151142ทำแล้ว 27/06/2557118686866
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว5273293293ทำแล้ว 26/06/2557150140140134
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว6117123123ทำแล้ว 16/06/2557117252525
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8250255255ทำแล้ว 15/09/25572191533029
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 16/06/255712712712093
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว7130117124ทำแล้ว 30/06/255798848474
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว61419287ทำแล้ว 19/12/25572105636361
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5969494ทำแล้ว 30/06/2557164211119
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6165158157ทำแล้ว 25/06/255711166129129126
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5108223223ทำแล้ว 30/06/2557191797979
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว51317882ทำแล้ว 30/06/25573105501918
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว61568282ทำแล้ว 23/06/255772595653
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7143153138ทำแล้ว 27/06/2557114585858
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว615516673ทำแล้ว 01/09/25572584404040
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5147159144ทำแล้ว 10/06/25574108838380
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7152140141ทำแล้ว 26/06/2557118767648
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6233233235ทำแล้ว 23/06/2557165515151
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5126120120ทำแล้ว 30/06/25571334101010
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว61181717ทำแล้ว 25/06/2557118114112112
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4170166188ทำแล้ว 30/06/2557602172065
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว5122119128ทำแล้ว 26/06/2557898757271
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว7289185199ทำแล้ว 30/06/255733153121121120
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว5290571468ทำแล้ว 13/06/25571149383734
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว5696968ทำแล้ว 20/06/2557146464646
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว6174129119ทำแล้ว 29/05/2557119727271
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว615212444ทำแล้ว 13/06/255745191212
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5878381ทำแล้ว 30/06/255754343434
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6156121121ทำแล้ว 08/07/255718104858584
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 23/06/2557157343430
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5124118114ทำแล้ว 20/06/255773383529
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5159246263ทำแล้ว 13/06/2557691475
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว4253206184ทำแล้ว 12/06/255713131313
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7242230234ทำแล้ว 09/06/25571128101101101
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว5141113108ทำแล้ว 25/06/2557487767676
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4126119119ทำแล้ว 30/06/255748272727
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6160165165ทำแล้ว 27/06/2557997646258
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว591105ทำแล้ว 18/06/2557584585858
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6119121121ทำแล้ว 13/06/255767656565
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว6166366267ทำแล้ว 22/05/255755743
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5133134134ทำแล้ว 27/06/255743121211
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 12/06/255742222222
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7848484ทำแล้ว 28/05/255784535051
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5188141121ทำแล้ว 30/06/2557592655756
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว6114115115ทำแล้ว 01/09/2557659464645
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว5107105104ทำแล้ว 13/06/255769181616
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว69911236ทำแล้ว 24/12/25571486706252
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6112259167ทำแล้ว 25/06/2557380303029
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว51147867ทำแล้ว 27/06/255751373736
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6160105102ทำแล้ว 10/07/255710101756866
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5259302302ทำแล้ว 16/06/25571576722422
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว5143133133ทำแล้ว 30/06/25571580484848
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5136159129ทำแล้ว 18/06/255716367514034
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6154213213ทำแล้ว 25/06/255751155112109107
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว5177170147ทำแล้ว 30/06/255717100444444
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6152183182ทำแล้ว 30/10/255745131313
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว6211210209ทำแล้ว 13/06/255788666666
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว5139123134ทำแล้ว 30/06/255719108757472
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว79553ทำแล้ว 29/05/255795908679
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6402391391ทำแล้ว 25/06/255714115939386
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51089583ทำแล้ว 05/06/25571055353534
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 23/06/2557158282828
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว764212206ทำแล้ว 30/07/2557742201413
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว61154542ทำแล้ว 25/06/255773302712
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5198196195ทำแล้ว 30/06/255774646462
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว513197208ทำแล้ว 27/06/2557793998
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 30/06/2557474353535
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4172169154ทำแล้ว 23/06/2557116878787
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5223238199ทำแล้ว 27/06/255794474544
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว519620094ทำแล้ว 30/09/25572133929292
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5120121121ทำแล้ว 26/06/255763404038
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว4977781ทำแล้ว 15/08/255770626262
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 17/02/255870272726
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71329291ทำแล้ว 10/11/25571585555449
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 02/06/255758323227
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5211210210ทำแล้ว 27/02/2558169474538
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว61089787ทำแล้ว 20/06/255777515151
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 26/12/25574378312824
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว71999880ทำแล้ว 28/06/255718174797977
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว61648871ทำแล้ว 10/11/25572073686359
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5199166166ทำแล้ว 16/06/255711681374845
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5125105152ทำแล้ว 13/06/255770141313
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว6219191186ทำแล้ว 23/05/2557144242422
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6215215215ทำแล้ว 14/08/2557215199120114
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7262266140ทำแล้ว 26/06/2557180404034
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว51179290ทำแล้ว 11/06/255762393933
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4193212166ทำแล้ว 27/06/2557198636363
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7194195226ทำแล้ว 20/06/25571114102102102
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5141117117ทำแล้ว 30/06/2557391645353
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5217228218ทำแล้ว 27/02/2558236240214128127
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว5137137137ทำแล้ว 12/06/2557977707067
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5155139154ทำแล้ว 26/05/255715113363636
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6273124ทำแล้ว 16/06/2557188146109109109
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว611811691ทำแล้ว 27/06/2557778535353
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว6147132115ทำแล้ว 27/06/2557452353433
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว68694105ทำแล้ว 09/06/2557161555555
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7731213ทำแล้ว 02/07/255773191917
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6115132120ทำแล้ว 23/06/255771494949
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว51249281ทำแล้ว 23/06/255777333
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6108112101ทำแล้ว 27/06/2557680464645
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 25/06/255752103888873
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว6137160253ทำแล้ว 30/06/255724107737267
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7138112108ทำแล้ว 29/05/255773505050
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5152154154ทำแล้ว 30/06/255778565655
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4308311311ทำแล้ว 23/06/2557673484848
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว5196321318ทำแล้ว 13/06/255727118666660
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว5100123155ทำแล้ว 17/06/255755743
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว6190139138ทำแล้ว 13/06/2557177172172172
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5104154146ทำแล้ว 30/06/255774505039
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7328313221ทำแล้ว 06/11/2557149818181
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5120122105ทำแล้ว 16/06/255722100827975
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว5203134288ทำแล้ว 02/06/2557261434343
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7117118117ทำแล้ว 19/05/2557430292929
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 26/06/255795646462
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7848572ทำแล้ว 30/06/255780606060
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว7181180168ทำแล้ว 11/02/255715135323231
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว610410584ทำแล้ว 23/06/255771303029
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71348282ทำแล้ว 27/06/25574109109109109
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว4134181259ทำแล้ว 30/06/25571312210210299
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7878786ทำแล้ว 24/06/2557142212020
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6387389389ทำแล้ว 16/06/255786246158143136
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว715611ทำแล้ว 25/07/255710739202014
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว517612879ทำแล้ว 27/05/2557259252523
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51116373ทำแล้ว 23/06/25571443434343
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61369228ทำแล้ว 25/06/2557997736565
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว518017886ทำแล้ว 25/09/2558105676760
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6792313ทำแล้ว 27/06/255752191313
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6908584ทำแล้ว 26/06/255755474747
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว516215043ทำแล้ว 27/06/25577444
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว511914613ทำแล้ว 23/09/2557361431039897
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5997266ทำแล้ว 20/06/255785706969
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5747171ทำแล้ว 16/06/255844323226
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว614210693ทำแล้ว 23/06/2557584757568
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว797106106ทำแล้ว 27/06/25572577534543
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว51106266ทำแล้ว 23/06/25572092727166
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7113146147ทำแล้ว 30/06/255792484538
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว41258692ทำแล้ว 27/06/2557289616161
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5122122122ทำแล้ว 30/06/25573083555554
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6298298184ทำแล้ว 12/06/2557114363635
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว5838176ทำแล้ว 26/06/255770515151
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว72278381ทำแล้ว 27/06/25572229190190190
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว10221221221ทำแล้ว 30/06/255750666
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว7153150150ทำแล้ว 24/06/2557285343027
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว5137117122ทำแล้ว 23/06/25579114878669
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7143112174ทำแล้ว 11/06/255713101777468
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7153109109ทำแล้ว 13/06/25573100281916
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7165163158ทำแล้ว 27/06/255770535353
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว61166968ทำแล้ว 27/05/255797838253
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5157121105ทำแล้ว 30/06/255789154908677
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 14/08/25575102828282
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว7343343343ทำแล้ว 12/05/25573762433
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71676873ทำแล้ว 27/06/2557502161072929
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว5114114104ทำแล้ว 28/06/2557109818176
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5107102102ทำแล้ว 26/06/255779696968
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว61468854ทำแล้ว 13/06/25571241888
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6169171171ทำแล้ว 26/06/255757383232
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว7153126126ทำแล้ว 25/06/2557153787777
รวม 225 อปท.2251,28037,69234,94732,2282252,89622,16313,77212,63812,127
ข้อมูล ณ 07/08/2563