รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4645158146ทำแล้ว 30/06/2557279855153
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41988970ทำแล้ว 27/06/2557108363130
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4197153116ทำแล้ว 27/06/255720161212
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4334575299ทำแล้ว 21/08/255781111110
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4258272272ทำแล้ว 20/06/255776181818
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว72019344ทำแล้ว 27/06/255714136404039
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว7175177181ทำแล้ว 26/06/25579113635653
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว420099122ทำแล้ว 02/06/255749131312
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7132136136ทำแล้ว 26/06/25571183595757
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4289293293ทำแล้ว 27/06/255786666666
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4203188188ทำแล้ว 19/06/25572145686867
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4212673ทำแล้ว 14/06/25576129322219
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5367367367ทำแล้ว 30/06/255756295575655
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7277287287ทำแล้ว 30/06/25571477373737
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4396423588ทำแล้ว 26/06/25573242157157157
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว791180199ทำแล้ว 30/06/25571250121212
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4155225245ทำแล้ว 27/06/255758303030
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4141188217ทำแล้ว 30/06/25572291727069
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 27/06/25571147272725
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว411596106ทำแล้ว 27/06/25572491656563
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว611912785ทำแล้ว 27/06/255747282827
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว492170172ทำแล้ว 19/06/2557165222
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6148129128ทำแล้ว 30/06/2557782747469
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว4282828ทำแล้ว 17/10/2557177205142142140
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4605353ทำแล้ว 27/06/2557347292922
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4549179177ทำแล้ว 13/06/2557498807878
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4363367355ทำแล้ว 27/06/255754232020
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7381385385ทำแล้ว 13/06/255745211
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4195157125ทำแล้ว 23/06/2557383141412
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว4119126119ทำแล้ว 21/07/2557178262618
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 27/06/2557263443838
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว44098786ทำแล้ว 24/06/25571791313019
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6108109109ทำแล้ว 06/05/2557161110
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว61515553ทำแล้ว 29/06/255738666
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4135128122ทำแล้ว 14/01/255813331
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว49566ทำแล้ว 10/06/255719111111
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว72305527ทำแล้ว 15/05/255787454038
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4330330330ทำแล้ว 14/05/2557330716764
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5132133113ทำแล้ว 26/05/255777525252
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว518619013ทำแล้ว 15/05/2557174777
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4754544ทำแล้ว 30/06/255759271312
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7281182182ทำแล้ว 13/06/2557163494847
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4255354354ทำแล้ว 27/06/255725111111
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4273277274 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4515151ทำแล้ว 30/06/255751272727
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว612411185ทำแล้ว 26/06/255781575630
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41199694ทำแล้ว 26/06/255750122119118118
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4249253253ทำแล้ว 11/06/2557132164977878
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว41549821ทำแล้ว 30/06/255765484848
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 12/06/255729171717
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7401401401ทำแล้ว 11/06/25571460181513
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว8289184181ทำแล้ว 21/11/255797501313
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4166126127ทำแล้ว 25/06/2557273565654
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4987979ทำแล้ว 24/06/255789282727
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4140165162ทำแล้ว 17/06/25561098372020
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7135132127ทำแล้ว 25/06/25572288413821
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4113113113ทำแล้ว 23/06/25571112959595
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว3167166166ทำแล้ว 27/06/255753251717
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4218218218ทำแล้ว 19/06/25571050655
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6143147ทำแล้ว 27/06/25571633171210
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว65599ทำแล้ว 03/11/25573185636362
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4792323ทำแล้ว 09/06/255778515147
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว42619970ทำแล้ว 23/06/255718281898
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4343838ทำแล้ว 3061191212
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4173193193ทำแล้ว 25/06/255740373735
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4972539ทำแล้ว 04/06/25573883161613
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7807669ทำแล้ว 25/06/2557330111111
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7158233158ทำแล้ว 11/06/2557281595757
รวม 68 อปท.6833313,36011,33010,452678085,5752,7342,5022,367
ข้อมูล ณ 07/08/2563