รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว51,447624527ทำแล้ว 30/07/25573219155155154
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8486493493ทำแล้ว 30/06/255730105777070
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8157157157ทำแล้ว 27/06/2557783111
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว7161145145ทำแล้ว 27/06/255711411
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5108106ทำแล้ว 25/06/255719126848484
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6152ทำแล้ว 12/06/255744111
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 30/06/25575561611
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว61341313ทำแล้ว 25/09/25572111
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว8190190190ทำแล้ว 30/06/25573111
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6211154154ทำแล้ว 27/06/25571740777
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6385388395ทำแล้ว 15/01/255856126545453
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 23/06/255761303030
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7213168144ทำแล้ว 24/06/2557567323231
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5274277277ทำแล้ว 26/06/255717432
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6122291ทำแล้ว 20/06/2557518131313
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6331331331ทำแล้ว 30/05/255781666666
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7257257254ทำแล้ว 30/06/2557212311110
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8251208133ทำแล้ว 27/06/255713999
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5205211211ทำแล้ว 26/06/2557138624342
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5881916ทำแล้ว 19/06/2557148361110
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5105102102ทำแล้ว 30/06/25578111
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5260169186ทำแล้ว 08/12/2557350191916
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6241188188ทำแล้ว 30/06/255742125616161
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5181143233ทำแล้ว 30/06/2557338262525
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5126125125ทำแล้ว 27/06/255783404039
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6127132169ทำแล้ว 13/06/255756393936
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6459373331ทำแล้ว 27/06/2557842111
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9234225162ทำแล้ว 23/06/255728131313
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว511910973ทำแล้ว 12/06/25571161111
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7260260260ทำแล้ว 26/06/255767988
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6611621621ทำแล้ว 27/06/255736444
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6510602180ทำแล้ว 19/06/255810481818175
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว513122ทำแล้ว 15/05/255720111
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6457399201ทำแล้ว 30/06/25578794737373
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว714510793ทำแล้ว 27/06/2557963626261
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5274235230ทำแล้ว 23/06/255710154222221
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6479469469ทำแล้ว 25/06/2557164585858
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว41225458ทำแล้ว 16/05/2557844111111
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4132111113ทำแล้ว 07/05/255722131312
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6308297268ทำแล้ว 12/06/2557161525252
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 30/06/25577111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5455455455ทำแล้ว 15/10/255770262626
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5152177175ทำแล้ว 26/06/255798616161
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5979898ทำแล้ว 02/06/255796333331
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6664665665ทำแล้ว 23/06/255745121212
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5996464ทำแล้ว 30/06/255714766
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 20/06/2556561711
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6303300300ทำแล้ว 09/06/255758414141
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8341249252ทำแล้ว 19/06/2557156111
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51488888ทำแล้ว 16/06/2557148363636
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5916886ทำแล้ว 25/06/255769555555
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว52361818ทำแล้ว 15/08/2557475572019
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6380624533ทำแล้ว 19/06/2557136119119118
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6162236236ทำแล้ว 07/07/255727121010
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว61027150ทำแล้ว 30/06/25575803222
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว61565739ทำแล้ว 13/06/25579105726767
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6198210210ทำแล้ว 26/05/255718101161515
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5374374374ทำแล้ว 10/06/255712888
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว51361311ทำแล้ว 23/06/2557136242323
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61,162557557ทำแล้ว 25/06/255717444
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5747965ทำแล้ว 17/06/255765565654
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5177128117ทำแล้ว 27/06/25571104565654
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 16/06/255764565656
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7151153155ทำแล้ว 13/06/25572275352121
รวม 64 อปท.6437216,91114,09512,843644844,4362,1181,9091,878
ข้อมูล ณ 06/08/2563