รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7301310310ทำแล้ว 26/09/255739169484848
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5287162148ทำแล้ว 27/06/255719117202020
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5936356ทำแล้ว 26/06/255747363636
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6164151149ทำแล้ว 30/06/25571391139999
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5239238238ทำแล้ว 27/06/255773434343
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 07/11/25575118727266
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว661624770ทำแล้ว 18/11/25575042171616
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5757369ทำแล้ว 30/06/25571350474744
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว6378378377ทำแล้ว 19/06/255766222222
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5165125109ทำแล้ว 13/06/255788565351
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว52554411ทำแล้ว 27/06/25572868232121
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7397722399ทำแล้ว 24/06/2557369613428
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4159158158ทำแล้ว 23/06/255748212121
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5131114105ทำแล้ว 27/06/255772343430
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,0011,0491,093ทำแล้ว 20/02/255853234585854
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5402284199ทำแล้ว 30/06/2557279212212211
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว61261412ทำแล้ว 27/06/2557557484846
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8585597597ทำแล้ว 28/10/2557155171616
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7263264264ทำแล้ว 15/05/25576104231818
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6213192189ทำแล้ว 30/05/255784282216
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5167131122ทำแล้ว 26/06/255738144110110109
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว612611197ทำแล้ว 30/06/255795565655
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6195129122ทำแล้ว 30/09/2557100525151
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61368995ทำแล้ว 27/06/255784424241
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6226232239ทำแล้ว 30/06/2557158181818
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61203535ทำแล้ว 08/05/255825128403432
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6225230230ทำแล้ว 27/06/25571787373432
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5160153146ทำแล้ว 18/06/25571960423736
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7442442441ทำแล้ว 08/05/2557518181717
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว4988989ทำแล้ว 28/05/2557271343230
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5226214213ทำแล้ว 30/06/2557193676622
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6135278191ทำแล้ว 11/09/2557104515149
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว693160123ทำแล้ว 27/06/255763343434
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว711310398ทำแล้ว 27/06/2557870404039
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5200205205ทำแล้ว 27/06/255792888887
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9678654390ทำแล้ว 467544949
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4204239158ทำแล้ว 30/06/255765310109
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6145713ทำแล้ว 10/06/2557140532
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว51602628ทำแล้ว 11/06/2557177212120
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7419396245ทำแล้ว 27/06/25574100595553
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6265280622ทำแล้ว 13/06/255725194185185182
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6244217222ทำแล้ว 27/06/25573182252525
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6276248231ทำแล้ว 30/06/255740313131
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7134113154ทำแล้ว 30/06/25571683111010
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5828826ทำแล้ว 23/12/255729966
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5275198191ทำแล้ว 06/01/255836111
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7312316316ทำแล้ว 10/06/255799555248
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9666664ทำแล้ว 13/06/2557151121
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4269222174ทำแล้ว 26/06/255760107414140
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6215402198ทำแล้ว 30/06/2557889605250
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว524717691ทำแล้ว 27/06/25571332202015
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7420419420ทำแล้ว 16/06/2557251581048986
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5170162147ทำแล้ว 22/07/255773393131
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6281327ทำแล้ว 26/01/255823161414
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8190195195ทำแล้ว 27/06/25571171696969
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 27/06/2557680642315
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว510310966ทำแล้ว 4361171614
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6244253307ทำแล้ว 19/06/255749141414
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว68711620ทำแล้ว 04/06/255734833
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5151129179ทำแล้ว 27/06/25578119777768
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6112106104ทำแล้ว 16/09/25581769535350
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6908067ทำแล้ว 01/07/255716161616
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8202211211ทำแล้ว 27/06/255750504747
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว630715362ทำแล้ว 30/06/25572084626261
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5250240240ทำแล้ว 12/01/255863342826
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว61239288ทำแล้ว 26/06/255748404038
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว514111382ทำแล้ว 30/06/255798373736
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6665659ทำแล้ว 08/01/25582028191916
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6264275275ทำแล้ว 15/05/255766292927
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว61088366ทำแล้ว 19/06/255760323231
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 27/06/2557379606060
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6140475ทำแล้ว 27/06/2557140141313
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7269245212ทำแล้ว 30/06/2557388383734
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6296143119ทำแล้ว 27/06/255725123123123123
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6161141193ทำแล้ว 21/06/2557155333332
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4221279279ทำแล้ว 30/06/25572294808079
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6202207207ทำแล้ว 12/06/25571098411
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว829810594ทำแล้ว 26/06/255738323232
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5118118119ทำแล้ว 4444
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7208208208ทำแล้ว 28/06/2557652555
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว623220246ทำแล้ว 102393935
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6180511511ทำแล้ว 25/06/25571560393931
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว822510059ทำแล้ว 10/06/255798787877
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8140144144ทำแล้ว 09/06/2557127746967
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8177156137ทำแล้ว 24/06/25575115109
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6121244125ทำแล้ว 30/06/2557158292929
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6236199187ทำแล้ว 27/06/2557375595858
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5301285285ทำแล้ว 25/09/255793494931
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6786234ทำแล้ว 26/06/2557603843
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8576155ทำแล้ว 30/06/25573518161616
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5184179166ทำแล้ว 16/06/255763615755
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5287314314ทำแล้ว 30/12/255797434342
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5145100101ทำแล้ว 21/07/255777282625
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว51695376ทำแล้ว 13/06/25572130100100100
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6237237218ทำแล้ว 29/05/255740302928
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4319305199ทำแล้ว 12/06/2557557353534
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7357204117ทำแล้ว 12/05/255768118313130
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5271264244ทำแล้ว 25/06/255774201919
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6872625ทำแล้ว 28/06/2557882686852
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6374374374ทำแล้ว 30/06/255775251211
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6315250211ทำแล้ว 10/06/255756111111
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5339142112ทำแล้ว 25/06/25571875514747
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6129180170ทำแล้ว 16/06/255768772
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6652547484ทำแล้ว 30/06/255744282525
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6395355280ทำแล้ว 27/06/25571474887
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5201711ทำแล้ว 10/06/255720181816
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6585272ทำแล้ว 27/06/255743434242
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว615412671ทำแล้ว 15/05/255764626262
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว833512582ทำแล้ว 30/06/2557295636251
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว71111412ทำแล้ว 06/06/255780807374
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว612610198ทำแล้ว 15/05/2557551541509484
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6142143143ทำแล้ว 19/06/2557454343430
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9566567567ทำแล้ว 04/06/2557136675047
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว820236ทำแล้ว 23/06/2557227544
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6988076ทำแล้ว 26/05/255780122995653
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6591595595ทำแล้ว 30/06/255748343434
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว8233134127ทำแล้ว 02/06/2557481212019
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5216125125ทำแล้ว 26/06/255747201716
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6214192169ทำแล้ว 17/06/255785686868
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว316510816ทำแล้ว 26/06/2557256403939
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6169179178ทำแล้ว 26/06/25578101646457
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6193125115ทำแล้ว 25/06/25576101312727
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61498860ทำแล้ว 23/06/2557677646461
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว6101115105ทำแล้ว 13/06/2557167524949
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6354355355ทำแล้ว 102868582
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8163176192ทำแล้ว 25/06/2557878515050
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว63155628ทำแล้ว 26/06/2557131282828
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 16/06/255732777
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6445443446ทำแล้ว 04/06/25571669141414
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5206254289ทำแล้ว 18/06/25572290828281
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว6725555ทำแล้ว 09/06/25571935212018
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7103121126ทำแล้ว 05/01/2558235282826
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61891133ทำแล้ว 20/06/2557357303027
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7230191155ทำแล้ว 08/08/2557287797168
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5354356345ทำแล้ว 14/06/25576886191111
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6161158153ทำแล้ว 24/06/255713174222115
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว71077474ทำแล้ว 17/06/2557884847066
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5133137112ทำแล้ว 16/06/255737555
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6196612338ทำแล้ว 02/06/25574162151313
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7216216211ทำแล้ว 18/06/255740232222
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6514523523ทำแล้ว 28/11/25571110
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว62327866ทำแล้ว 26/06/2558215210109
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว630324355ทำแล้ว 27/06/255742171515
รวม 143 อปท.14385932,19528,75125,6411431,25011,3346,1185,6695,379
ข้อมูล ณ 07/08/2563