รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5469308277ทำแล้ว 17/07/2557249307254254249
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5252146139ทำแล้ว 30/06/255759128109109109
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6201193192ทำแล้ว 27/06/2557153222
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5300304300ทำแล้ว 71666
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว4205164315ทำแล้ว 30/06/255735100707070
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5175159135ทำแล้ว 30/06/2557262555554
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว615413783ทำแล้ว 27/06/255760363636
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว615510197ทำแล้ว 27/06/2557107696969
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7939272ทำแล้ว 30/06/25571051241916
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว9182162120ทำแล้ว 27/06/25575682555554
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว63787777ทำแล้ว 30/06/2557378312288288
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว617711779ทำแล้ว 12/01/255878234353534
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4307326178ทำแล้ว 24/06/2557236222
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6228139132ทำแล้ว 23/06/2557242111111
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7314308315ทำแล้ว 30/06/255732112555544
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6165167167ทำแล้ว 27/06/25573263711
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5157168186ทำแล้ว 27/06/2557362393633
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว81199663 ยังไม่อนุมัติ 2644111
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว716610869ทำแล้ว 27/06/2557380885
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6466466466ทำแล้ว 30/06/255763363636
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6378383376ทำแล้ว 30/06/2557141112112112
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61449796ทำแล้ว 03/07/255759222
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8410500500ทำแล้ว 30/06/25571106454240
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว62168796ทำแล้ว 26/06/255713156595855
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7370296250ทำแล้ว 27/06/2557661166
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5175131124ทำแล้ว 27/06/255730128918989
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 29/08/2557180525252
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว74383434ทำแล้ว 30/06/255771141412
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7164150123ทำแล้ว 30/06/25571772545453
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7227139125ทำแล้ว 26/06/255754292929
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5281153152ทำแล้ว 24/06/255772343433
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6178180180ทำแล้ว 30/06/255772666565
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6331169126ทำแล้ว 24/06/255712343111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6301292292ทำแล้ว 30/06/255737145616161
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6137105101ทำแล้ว 16/06/2557663535352
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว64768279ทำแล้ว 27/06/2557544222
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6173112106ทำแล้ว 30/06/2557192454545
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว598110105ทำแล้ว 22/12/25575695666665
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6272227196ทำแล้ว 12/06/255772888
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7148151263ทำแล้ว 30/06/25572563363131
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7156110108ทำแล้ว 17/06/255721988
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8183183183ทำแล้ว 20/06/255728222
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61254450ทำแล้ว 16/06/25574280111111
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว71173838ทำแล้ว 27/06/255790194169161150
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6222111134ทำแล้ว 25/06/255785222221
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4868484ทำแล้ว 30/06/255778582020
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7292259232ทำแล้ว 22/09/2557110444
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6292280280ทำแล้ว 22/09/2558414888
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว61415339ทำแล้ว 27/06/2557652253
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6148170202ทำแล้ว 30/06/25575157341615
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว67641249ทำแล้ว 26/06/255755454542
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว8440501511ทำแล้ว 30/06/25571313168166162
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว511519188ทำแล้ว 16/06/2557528443
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7224206206ทำแล้ว 30/12/2557362131313
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7132129127ทำแล้ว 24/06/2557183888
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10199204352ทำแล้ว 30/06/25572894696966
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว727519624ทำแล้ว 30/06/255723124828281
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7265191164ทำแล้ว 30/06/25577120999993
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6194172164ทำแล้ว 30/06/255789303029
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7192167146ทำแล้ว 25/06/255776444
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 28/04/255738333230
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7310311311ทำแล้ว 26/05/255740544
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7350350350ทำแล้ว 19/06/2557178157153147
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7143132125ทำแล้ว 16/06/2557143111110
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4298311310ทำแล้ว 09/02/2558217966
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7207165165ทำแล้ว 02/06/255733105333
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6151155158ทำแล้ว 30/09/2557249353533
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6107109109ทำแล้ว 19/05/2557288434337
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว61028979ทำแล้ว 22/06/255853535351
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6194156148ทำแล้ว 12/06/255725100616159
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5145115105ทำแล้ว 25/12/255721761611
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7339344344ทำแล้ว 19/06/25571287434322
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว7178228130ทำแล้ว 11/12/25571292711
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61343635ทำแล้ว 17/09/2557767511
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8397256252ทำแล้ว 13/06/2557198111110
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6215293266ทำแล้ว 19/06/25571113878775
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6161166171ทำแล้ว 11/06/2557473212118
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5186187187ทำแล้ว 11/06/255711333
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6242177137ทำแล้ว 25/06/2557777575757
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6257260242ทำแล้ว 17/06/255744252525
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61077976ทำแล้ว 17/06/25573863454545
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5342362359ทำแล้ว 12/06/255713511108
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว820722188ทำแล้ว 02/06/255770894011
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8131165162ทำแล้ว 25/06/2557895535320
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5192199199ทำแล้ว 26/06/2557111161515
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6160161161ทำแล้ว 23/06/255726181817
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6170235234ทำแล้ว 16/06/25572130646464
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8198155153ทำแล้ว 27/06/25572347411717
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6190196196ทำแล้ว 30/06/2557478510109
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6968094ทำแล้ว 14/05/255751393939
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 23/06/25571236323231
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6170146148ทำแล้ว 03/06/25572169585857
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6128152146ทำแล้ว 24/06/255775454545
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว616314868ทำแล้ว 19/06/255748373737
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7204145158ทำแล้ว 17171616
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว693253253ทำแล้ว 27/06/255783383632
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6191167143ทำแล้ว 04/08/25572632144
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6208212212ทำแล้ว 26/06/25571884191715
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6171132104ทำแล้ว 05/06/255749141414
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6939494ทำแล้ว 23/05/255761615453
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6109111121ทำแล้ว 02/06/255713222
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7207207207ทำแล้ว 04/07/25578111
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว718917887ทำแล้ว 30/06/2557573171716
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6686689688ทำแล้ว 04/06/25574848484848
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6280235184ทำแล้ว 26/06/255758404039
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5185169145ทำแล้ว 26/06/255778166141141138
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61009891ทำแล้ว 27/05/2557100262625
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6296170216ทำแล้ว 30/06/25572483737373
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว8133149133ทำแล้ว 25/06/25571363585856
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว5191246285ทำแล้ว 23/06/255746212121
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5171124122ทำแล้ว 29/05/255777313030
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7276247247ทำแล้ว 151766
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6158150135ทำแล้ว 29/05/255790635954
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว622610898ทำแล้ว 27/05/2557318181818
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6168145145ทำแล้ว 30/06/25575370464646
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว614010395ทำแล้ว 30/06/255742111
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6209228221ทำแล้ว 18/06/25573881444
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6190118105ทำแล้ว 27/06/255728201816
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6209191158ทำแล้ว 25/06/255755343131
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5218223228ทำแล้ว 13/06/2557761021
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7513515515ทำแล้ว 12/06/255782262625
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6195191189ทำแล้ว 12/06/255741115726565
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว687153154ทำแล้ว 25/06/25573091696766
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9208208207ทำแล้ว 24/06/2557109767671
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว61768979ทำแล้ว 23/06/2557768414138
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7199156106ทำแล้ว 21/04/2557265393938
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 13/06/2557793744
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5163167167ทำแล้ว 30/06/25572389666
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว614414472ทำแล้ว 23/06/255725333
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6146145157ทำแล้ว 27/10/25572456343333
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว71248367ทำแล้ว 06/11/255739211010
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6322322322ทำแล้ว 16/06/25578513129
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7122121121ทำแล้ว 12/05/2557122888484
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6297299299ทำแล้ว 28/05/255740443
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6337238237ทำแล้ว 14/05/25571172941
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7539539539ทำแล้ว 25/06/255755131312
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6183136222ทำแล้ว 25/06/25571556333329
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6957065ทำแล้ว 06/06/2557133147363536
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7129110109ทำแล้ว 16/06/255741555
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว7518258201ทำแล้ว 18/06/25571490666666
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5200300200ทำแล้ว 12/06/2557652343431
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5765451ทำแล้ว 24/06/25572061421413
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว6126123117ทำแล้ว 24/06/25574111
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7646567ทำแล้ว 13/06/2557771522
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7352352353ทำแล้ว 13/06/25575526156
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5145152152ทำแล้ว 13/06/255780595958
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว714810589ทำแล้ว 30/06/25575058575756
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6206238247ทำแล้ว 06/02/2558645555
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว622326696ทำแล้ว 06/05/255779221717
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9386186185ทำแล้ว 26/06/2557360161616
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6156115108ทำแล้ว 12/06/255799212120
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว79911985ทำแล้ว 10/02/255899766
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว51776156ทำแล้ว 13/06/2557151232320
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว6223194180ทำแล้ว 15/05/2557761477
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว51253914ทำแล้ว 24/06/255765242323
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว719212571ทำแล้ว 13/06/25573522711
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6429510273ทำแล้ว 30/06/255772151413
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6269273273ทำแล้ว 09/06/25573111
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5225137123ทำแล้ว 25/06/2557116666
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7106133154ทำแล้ว 27/06/255748118105104102
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6116137140ทำแล้ว 02/05/255739262121
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6274374ทำแล้ว 30/09/2557383666
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว8216140153ทำแล้ว 27/06/255784373737
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว51617040ทำแล้ว 26/06/2557946414141
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7119104171ทำแล้ว 27/06/25577690797979
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7144148704ทำแล้ว 13/06/255798242949492
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7266341245ทำแล้ว 21/05/255733182838382
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6178242220ทำแล้ว 13/06/2557153111
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7390192192ทำแล้ว 14/05/255754484847
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81094243ทำแล้ว 27/06/2557762523735
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6196196196ทำแล้ว 26/06/255761777
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5203225195ทำแล้ว 27/06/255795282422
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว7148156114ทำแล้ว 06/06/25573333
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5260190192ทำแล้ว 27/06/2557280271414
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7179189183ทำแล้ว 09/04/255752363433
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6175151119ทำแล้ว 27/06/25574179777
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6179151136ทำแล้ว 30/06/2557183313130
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7360226194ทำแล้ว 27/06/25571126303030
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8898881ทำแล้ว 17/06/2557246171717
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5124220103ทำแล้ว 30/06/2557455403932
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5141169192ทำแล้ว 30/06/255772393939
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7199217159ทำแล้ว 30/06/2557265341717
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71316479ทำแล้ว 26/06/2557183291696965
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6152104106ทำแล้ว 24/06/255711217010
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6213213213ทำแล้ว 24/03/255775666
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว610110189ทำแล้ว 16/06/255731999
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5242242242ทำแล้ว 20/06/255758242422
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7368376376ทำแล้ว 20/06/255740111
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7191236221ทำแล้ว 18/06/25571283484848
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว617916469ทำแล้ว 26/06/255718179989078
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว71123022ทำแล้ว 06/06/2557737101010
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7425583511ทำแล้ว 30/06/2557177611
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5260261261ทำแล้ว 17/06/255834322
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6151160161ทำแล้ว 11/06/2557150343433
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5354228208ทำแล้ว 25/06/2557161171717
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5318181147ทำแล้ว 24/06/2557123222
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว61703843ทำแล้ว 27/06/255723148119119114
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 02/03/255825111
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6155147147ทำแล้ว 20/06/255796686665
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6869084ทำแล้ว 27/06/2557660605348
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71029037ทำแล้ว 30/06/255765141414
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5179181183ทำแล้ว 30/06/2557291099
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5221263201ทำแล้ว 05/01/2558268403837
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6210148125ทำแล้ว 27/06/2557196997
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6686868ทำแล้ว 19/05/255727232218
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6280262261ทำแล้ว 27/06/255717211
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6272370316ทำแล้ว 13/06/25572966151514
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 25/06/255719615710
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6205485487ทำแล้ว 26/06/25571035353534
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6176179179ทำแล้ว 05/06/255713121212
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว71026363ทำแล้ว 11/06/255860444340
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7102110102ทำแล้ว 27/06/255769504846
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5222222190ทำแล้ว 27/06/25574444
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4102102102ทำแล้ว 19/06/255741161616
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6131104100ทำแล้ว 12/06/25573611114
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6294215188ทำแล้ว 12/06/255711303161161161
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8136131145ทำแล้ว 27/06/25571761444438
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว620110690ทำแล้ว 02/07/255746111010
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว6182183183ทำแล้ว 27/06/255729222
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6139139140ทำแล้ว 19/06/25574255282827
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7115124122ทำแล้ว 19/06/255743107746765
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6192201201ทำแล้ว 09/01/2558259111111
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5494342ทำแล้ว 17/06/2557137141212
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5105105109ทำแล้ว 18/06/255755434343
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6209154119ทำแล้ว 19/02/25585222
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7965339ทำแล้ว 19/05/255747343332
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7159102100ทำแล้ว 30/06/2557766464645
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7446446446ทำแล้ว 08/05/255794383433
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว712911290ทำแล้ว 23/06/2557665505042
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6268229145ทำแล้ว 06/10/255786534545
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7271148175ทำแล้ว 27/06/2557544191917
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6237227184ทำแล้ว 24/06/2557132757570
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5246257257ทำแล้ว 16/06/2557131511
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8229153237ทำแล้ว 30/06/2557944131111
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6121124126ทำแล้ว 27/06/255773222
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6957676ทำแล้ว 16/06/255770281313
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 16/06/255731681019188
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6974834ทำแล้ว 11/06/255764886
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6988985ทำแล้ว 24/06/25571418181818
รวม 239 อปท.2391,48748,95143,36940,8532382,83418,9478,7378,0457,706
ข้อมูล ณ 07/08/2563