รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51,9431,2891,235ทำแล้ว 27/02/2558177453634
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5545273261ทำแล้ว 11/06/255758125868682
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11549301241ทำแล้ว 30/06/25575726823321777
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4288288288ทำแล้ว 28/05/25576104928890
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7186196168ทำแล้ว 27/06/2557164414139
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6879087ทำแล้ว 27/06/2557165565656
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว777108101ทำแล้ว 26/06/2557460431711
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4659228277ทำแล้ว 27/06/2557121541198386
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6262267267ทำแล้ว 02/06/2557701261009999
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6118104104ทำแล้ว 20/05/2557815111111
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6185149139ทำแล้ว 30/06/2557108777777
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว711611392ทำแล้ว 30/05/255710126787877
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6989999ทำแล้ว 27/06/2557682797575
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5145147131ทำแล้ว 26/06/25571267555551
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6214196181ทำแล้ว 30/06/255784484847
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6146127128ทำแล้ว 30/06/25572784111
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5269156145ทำแล้ว 27/06/255763180148144144
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 20/05/2557627181817
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8968585ทำแล้ว 30/06/255740134826564
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว7105191100ทำแล้ว 25/06/255729777
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5248247247ทำแล้ว 30/06/2557641414141
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5244213213ทำแล้ว 30/06/2557179146144141
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5282161161ทำแล้ว 11/06/255730303030
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11144170168ทำแล้ว 27/06/25571577454444
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8148142141ทำแล้ว 27/06/255736201911
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5121114116ทำแล้ว 23/05/255733333333
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6130154154ทำแล้ว 16/05/255734411199
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51403628ทำแล้ว 27/06/25571471362020
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว864205212ทำแล้ว 25/06/255757474343
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6196192194ทำแล้ว 14/02/255721102575757
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5140141141ทำแล้ว 30/06/255791323232
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6152151145ทำแล้ว 26/06/255719999
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6251249221ทำแล้ว 18/11/2557150115106104
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว51257582ทำแล้ว 30/06/255741143137137133
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6255170164ทำแล้ว 30/06/2557770444242
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9251224208ทำแล้ว 26/06/2557869433332
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5192121111ทำแล้ว 29/12/25577136888886
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6135133133ทำแล้ว 09/06/2557484303030
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6253150123ทำแล้ว 27/06/2557115878382
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว71592321ทำแล้ว 30/06/255750353432
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว81529368ทำแล้ว 17/06/25579104888888
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4964242ทำแล้ว 14/06/2557181454544
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7228173149ทำแล้ว 16/05/255789404040
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว51823232ทำแล้ว 13/06/2557182515149
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว41218586ทำแล้ว 11/06/255785373736
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว614667123ทำแล้ว 13/06/255772616160
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81319090ทำแล้ว 22/09/2557131514545
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6206160158ทำแล้ว 23/06/2557154333331
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5160162162ทำแล้ว 27/06/2557849484847
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5107129261ทำแล้ว 29/05/255713116202019
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6165172159ทำแล้ว 16/06/2557186727168
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว518510256ทำแล้ว 06/08/255765424240
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8299296295ทำแล้ว 23/06/255716261333
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5158192122ทำแล้ว 14/06/255784111
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5271271267ทำแล้ว 26/06/255713135727272
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว51818985ทำแล้ว 30/06/255715131313
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5219174169ทำแล้ว 10/06/25576322
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5359355355ทำแล้ว 10/06/255780565654
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6114107107ทำแล้ว 16/06/255759535352
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว7146ทำแล้ว 30/06/25573696746660
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6889090ทำแล้ว 16/06/25571831191918
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51329481ทำแล้ว 29/05/255737121999897
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7150116125ทำแล้ว 27/06/255768383633
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9308225222ทำแล้ว 06/06/255768646059
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5191194194ทำแล้ว 13/01/2558646353533
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9126115113ทำแล้ว 17/06/255781634644
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6151174153ทำแล้ว 30/06/255729111
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6275244238ทำแล้ว 23/06/25571497161515
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7123122115ทำแล้ว 15/05/255766188716464
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7168154149ทำแล้ว 15/05/255767676767
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5999897ทำแล้ว 14/11/2557952272623
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7199180154ทำแล้ว 30/06/25572781727272
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5178181177ทำแล้ว 06/06/2557266353131
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6268308308ทำแล้ว 27/06/255745301613
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51148474ทำแล้ว 15/05/2557581717170
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8192191134ทำแล้ว 26/06/2557354454544
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8375406405ทำแล้ว 13/06/2557107515150
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว81157973ทำแล้ว 13/06/255717333
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว785187109ทำแล้ว 16/06/25576655
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7190190190ทำแล้ว 15/05/255754464646
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว7261260260ทำแล้ว 23/06/2557274747474
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5196193143ทำแล้ว 09/09/25573050454140
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5184186186ทำแล้ว 23/06/2557162108104102
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว614814885ทำแล้ว 25/06/2557221599
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6301301301ทำแล้ว 29/06/255718181818
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว917310894ทำแล้ว 26/06/2557657191815
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5239227221ทำแล้ว 30/05/255784747470
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9204177160ทำแล้ว 27/06/25577101575756
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81,3951,3951,395ทำแล้ว 28/05/255841343434
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7407305304ทำแล้ว 30/06/255732121903028
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7209207184ทำแล้ว 10/06/255746464644
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว101007963ทำแล้ว 02/06/2557432292928
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5218215212ทำแล้ว 16/06/255777404037
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6322269269ทำแล้ว 30/06/25573529111
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6461475475ทำแล้ว 07/08/2557137838281
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6370409409ทำแล้ว 23/01/2558106545453
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว54656966ทำแล้ว 30/06/25573016214411286
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5236237237ทำแล้ว 25/06/2557869676666
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว69610880ทำแล้ว 26/06/2557240252525
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6186128144ทำแล้ว 30/05/2557141232322
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6193162139ทำแล้ว 30/06/2557120111
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6289186173ทำแล้ว 24/06/2557580393733
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว61127582ทำแล้ว 10/06/255761524637
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5263197193ทำแล้ว 23/06/25572048464646
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว886108115ทำแล้ว 30/05/255740302323
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7228240240ทำแล้ว 11/06/25571751474747
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6254215ทำแล้ว 01/09/25573572515048
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4164122120ทำแล้ว 11/06/2557264535349
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4385385385ทำแล้ว 18/06/25571381028483
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6131129115ทำแล้ว 25/06/255746323229
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7286238216ทำแล้ว 12/06/2557767676667
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5223261311ทำแล้ว 29/05/255756226208208207
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว61206762ทำแล้ว 14/05/25573113898779
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว72596060ทำแล้ว 14/05/25573285777373
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว618615476ทำแล้ว 30/06/25571935343433
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5385341415ทำแล้ว 27/06/255789126868172
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5170136145ทำแล้ว 13/06/255768363633
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6105141146ทำแล้ว 23/06/255749313130
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5122120120ทำแล้ว 13/06/255710101010
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6306219179ทำแล้ว 13/06/255758585858
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6185161163ทำแล้ว 16/06/2557282636363
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5121124124ทำแล้ว 13/06/2557334343433
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6192174173ทำแล้ว 27/06/255718117323232
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7241244241ทำแล้ว 30/06/255796128484848
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7928832760ทำแล้ว 30/09/25573983999
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8248225287ทำแล้ว 13/06/255797848482
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว72017996ทำแล้ว 13/06/25579102666666
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5514847ทำแล้ว 01/05/2557334343434
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5349150145ทำแล้ว 17/02/255732171616
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 11/06/25576353269
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว711011924ทำแล้ว 27/06/255769454542
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5151240232ทำแล้ว 16/06/2557666272725
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 24/06/255772585857
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว1012699103ทำแล้ว 10/06/25573083564848
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7101104104ทำแล้ว 11/06/2557447121210
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7205203232ทำแล้ว 18/06/255738108797979
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5194149138ทำแล้ว 30/06/255746202019
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6129126121ทำแล้ว 22/05/2557993685755
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว6108182131ทำแล้ว 09/06/25581860504950
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว733403403ทำแล้ว 03/11/25575959464646
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9988875ทำแล้ว 16/09/2557345414140
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8898989ทำแล้ว 18/06/2557183184184184184
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6177172170ทำแล้ว 23/06/255744232323
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6210210211ทำแล้ว 25/06/255751232322
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6257181130ทำแล้ว 13/06/255798524342
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6290379379ทำแล้ว 06/06/255773666666
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6987777ทำแล้ว 30/06/255898737271
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว939675ทำแล้ว 30/06/255734303030
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5250258199ทำแล้ว 25/06/2557388626261
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5150128121ทำแล้ว 22/05/2557260232323
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 09/06/255766393939
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6458470470ทำแล้ว 14/05/255733109969491
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4775765ทำแล้ว 27/06/255745353331
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว91651213ทำแล้ว 12/06/255766492822
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8236224224ทำแล้ว 26/06/255735212119
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6277277276ทำแล้ว 30/06/255765100636363
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5493501501ทำแล้ว 17/06/255758121212
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6320336328ทำแล้ว 09/06/255713124777671
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6145239239ทำแล้ว 25/06/255757383838
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6189162166ทำแล้ว 13/06/255773626262
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8253252251ทำแล้ว 13/06/2557128232323
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51927271ทำแล้ว 30/06/255710105555555
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8292223236ทำแล้ว 30/06/2557113444440
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6836545ทำแล้ว 29/04/255739222219
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5467330289ทำแล้ว 27/06/2557824181818
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5275274269ทำแล้ว 15/05/255771412828
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5160113113ทำแล้ว 27/06/255738303029
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8273219148ทำแล้ว 25/03/25584139115115105
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51486262ทำแล้ว 16/06/25571958343433
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6147125132ทำแล้ว 16/06/2557767404040
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว51328280ทำแล้ว 30/06/255728242424
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6235162144ทำแล้ว 27/06/2557166605957
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6450358356ทำแล้ว 11/06/2557168575555
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6597618617ทำแล้ว 14/05/255787878787
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61217474ทำแล้ว 16/06/255749414141
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6388371373ทำแล้ว 24/06/25572340363636
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7358217176ทำแล้ว 30/06/255712121211
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว91267169ทำแล้ว 16/06/255785105102102102
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6636159158ทำแล้ว 16/06/2557186797979
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6122154139ทำแล้ว 25/06/255786757363
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว5100168132ทำแล้ว 12/06/255752132727171
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3626262ทำแล้ว 30/06/25572283242221
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9195181107ทำแล้ว 18/06/255735888
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6879494ทำแล้ว 15/05/2557254282828
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว516010893ทำแล้ว 26/06/2557750404038
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6122ทำแล้ว 30/06/255797313121
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว41177865ทำแล้ว 17/06/255763474747
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5170176111ทำแล้ว 13/06/2557349474745
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7342342342ทำแล้ว 17/06/25579555
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8117382ทำแล้ว 13/06/255721141413
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5248245246ทำแล้ว 27/06/25576103291412
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6178146145ทำแล้ว 23/04/255882250444444
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 30/06/255757373737
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5156210216ทำแล้ว 26/06/2557553535243
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว51405247ทำแล้ว 12/06/2557465434140
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6199173158ทำแล้ว 16/06/2557182565653
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8169139268ทำแล้ว 02/06/2557856131313
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว61829488ทำแล้ว 27/06/2557766333332
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6274103103ทำแล้ว 18/06/2557168111
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว61378974ทำแล้ว 23/06/255728106888888
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว790165337ทำแล้ว 20/06/255790727272
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 18/06/25571667434343
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6299188165ทำแล้ว 17/06/255759313131
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว61005059ทำแล้ว 25/06/255741313130
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5212230222ทำแล้ว 30/06/255771676664
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8281265265ทำแล้ว 10/06/25574444
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว7859886ทำแล้ว 14/11/2557230202020
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6197224192ทำแล้ว 23/06/255785464646
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41787372ทำแล้ว 30/06/255764646464
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว7125193192ทำแล้ว 18/06/255711111
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6968989ทำแล้ว 25/06/255758333126
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81138014ทำแล้ว 10/06/25571467322
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8185145117ทำแล้ว 13/06/2557102494948
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5179207210ทำแล้ว 16/06/255781696060
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7131119118ทำแล้ว 13/06/255773424240
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6122116128ทำแล้ว 21/11/255772373434
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว410510199ทำแล้ว 12/06/255758470228
รวม 217 อปท.2171,34047,20639,72038,2122172,32616,52310,79210,2039,746
ข้อมูล ณ 06/08/2563