รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7277222209ทำแล้ว 24/06/255732193166165165
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7263157148ทำแล้ว 30/06/2557381511119082
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว5234174164ทำแล้ว 25/06/255750120848477
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7909285ทำแล้ว 30/06/255748474747
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5278264238ทำแล้ว 27/06/25571099494141
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว622112492ทำแล้ว 30/06/255796312524
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว71641919ทำแล้ว 25/06/255733182504848
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว712310366ทำแล้ว 30/06/255773383326
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6105324324ทำแล้ว 23/06/255751424240
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6493835ทำแล้ว 27/06/2557117171312
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3217155142ทำแล้ว 30/09/2557611399
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6206164162ทำแล้ว 25/03/255872252523
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7105203203ทำแล้ว 1106565652
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8151111117ทำแล้ว 27/06/255791555150
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81237771ทำแล้ว 25/06/255794716248
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6219218219ทำแล้ว 09/09/255730163444343
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว61225853ทำแล้ว 23/06/255754535353
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6203163149ทำแล้ว 27/06/255764362019
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8220140226ทำแล้ว 27/06/2557159119119118
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6886972ทำแล้ว 30/06/255774605854
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6333335335ทำแล้ว 17/12/2557491511
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว611212683ทำแล้ว 30/06/255756292929
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6143141163ทำแล้ว 23/06/2557292888787
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5170130126ทำแล้ว 17/06/255777575552
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว61056767ทำแล้ว 26/06/255787646462
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว78855171ทำแล้ว 27/06/2557466323029
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว71648479ทำแล้ว 27/06/25571097401912
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว61692ทำแล้ว 12/09/25574173201919
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5233233233ทำแล้ว 16/06/2557106282827
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว41736982ทำแล้ว 27/06/255765130261313
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8225131124ทำแล้ว 27/06/25571242403837
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7283284284ทำแล้ว 04/08/255790707069
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6147130122ทำแล้ว 27/06/2557164323131
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว622675123ทำแล้ว 12/06/25573475717170
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7195224226ทำแล้ว 15/05/2557159474747
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว624610286ทำแล้ว 09/01/25581238323228
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6271295268ทำแล้ว 20/06/2557757494847
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว71246666ทำแล้ว 30/06/255767393738
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว6266230213ทำแล้ว 12/06/255743404035
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9380262253ทำแล้ว 14/06/2557130504641
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6147166163ทำแล้ว 03/06/255749333333
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8578535533ทำแล้ว 125403938
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9239267267ทำแล้ว 13/06/2557893554
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7445341289ทำแล้ว 27/06/25571202282825
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5384329265ทำแล้ว 20/06/255746131312
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5269131112ทำแล้ว 27/06/2557997512625
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6202155135ทำแล้ว 27/06/2557456424241
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว71418385ทำแล้ว 30/06/255743242222
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7317317317ทำแล้ว 23/06/255716655
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7346347347ทำแล้ว 24/06/255786675757
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว71948988ทำแล้ว 20/06/255760393939
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9188107120ทำแล้ว 30/06/25571262292626
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7112126144ทำแล้ว 12/06/25571473636361
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5180144166ทำแล้ว 20/05/25571392626262
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6768821777ทำแล้ว 10/06/255797541713
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6184159157ทำแล้ว 27/06/255735218555454
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5269263241ทำแล้ว 20/06/255739154138137133
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5110184155ทำแล้ว 09/06/255783454544
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว613210497ทำแล้ว 10/06/255736107626262
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว64488ทำแล้ว 24/06/255743303029
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6254217165ทำแล้ว 27/06/255742373635
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7336304257ทำแล้ว 30/06/2557102807670
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6167173173ทำแล้ว 16/06/2557892865
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว812612158ทำแล้ว 30/06/2557311277
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7188137150ทำแล้ว 05/02/2558282312714
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5386363363ทำแล้ว 30/06/2557189124124121
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว59784106ทำแล้ว 27/06/2557771646464
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว62005248ทำแล้ว 26/06/255785777777
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว635916284ทำแล้ว 30/06/2557159514444
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5142157124ทำแล้ว 27/06/255792595957
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6141144127ทำแล้ว 13/06/2557274403829
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7155190166ทำแล้ว 11/06/255730118838375
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5184256223ทำแล้ว 18/06/2557105174825958
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6363361361ทำแล้ว 30/06/2557987565350
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว9183342288ทำแล้ว 15/05/255730137919190
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5151137137ทำแล้ว 27/06/2557159474746
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว7135201131ทำแล้ว 30/06/2557655322524
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว610912580ทำแล้ว 11/06/255736106403328
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8145172179ทำแล้ว 10/06/255764654
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6247177162ทำแล้ว 30/06/2557176636256
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7308270176ทำแล้ว 27/06/2557189636362
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว61402019ทำแล้ว 23/06/255773555553
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7798383ทำแล้ว 13/06/2557653242321
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5335212152ทำแล้ว 24/06/255747999
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว61228175ทำแล้ว 23/06/255757141414
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6221202199ทำแล้ว 23/06/255716293343431
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6175209261ทำแล้ว 25/06/255768432
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว410996155ทำแล้ว 30/06/25573169545349
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว8254232220ทำแล้ว 26/06/255712710789104
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8310212139ทำแล้ว 30/06/2557475454545
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5178134121ทำแล้ว 27/06/25573122898988
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6428154122ทำแล้ว 27/06/2557147113363523
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6189239210ทำแล้ว 30/06/255790484443
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5147120120ทำแล้ว 16/06/25572586545454
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7583584584ทำแล้ว 16/06/25571575605655
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51545477ทำแล้ว 24/06/25571580676767
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว5130187236ทำแล้ว 43746181816
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6261235205ทำแล้ว 27/06/2557452141414
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7179178178ทำแล้ว 10/06/255759171717
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5508511511ทำแล้ว 10/02/255869241818
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6178248235ทำแล้ว 30/06/255715101622525
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5310311311ทำแล้ว 11/06/2557667474242
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว8185195195ทำแล้ว 30/08/255744877
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว721397114ทำแล้ว 21/01/2558289605554
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5218187194ทำแล้ว 08/08/25573960444
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5161128125ทำแล้ว 20/06/25571576535151
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 11/06/255737157856868
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6188131131ทำแล้ว 26/12/255718138136136136
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5968281ทำแล้ว 16/06/255724161111
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6190205197ทำแล้ว 16/06/2557151323131
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5184201200ทำแล้ว 26/06/2557369565655
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว51454429ทำแล้ว 25/06/2557262482926
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5999182ทำแล้ว 30/06/255717141412
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว612310499ทำแล้ว 29/06/2557895777777
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6226206186ทำแล้ว 25/09/25587108103101100
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว5847ทำแล้ว 27/06/255768575757
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว7787878ทำแล้ว 24/06/2557126212121
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5255257257ทำแล้ว 09/06/2557104929291
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว71998380ทำแล้ว 25/06/255751424242
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7245266260ทำแล้ว 13/06/2557185136908989
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5320234212ทำแล้ว 106868686
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7101282282ทำแล้ว 27/06/25573784747474
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว711413195ทำแล้ว 09/06/2557137111111
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8669558483ทำแล้ว 26/06/25572386837873
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7563587587ทำแล้ว 18/06/255734121210
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6696345ทำแล้ว 09/06/25571642111111
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5157117111ทำแล้ว 1774747271
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5179224194ทำแล้ว 23/06/25571274322826
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว13146119116ทำแล้ว 30/06/25571464833
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว8126123122ทำแล้ว 13/06/2557245363625
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6149137135ทำแล้ว 28/05/25575154222120
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5236238238ทำแล้ว 13/06/25571570222222
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7221258213ทำแล้ว 04/08/25571222121212
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6277279279ทำแล้ว 24/12/255792474140
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6125131113ทำแล้ว 12/06/25571940383838
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6149145128ทำแล้ว 11/06/25571074555352
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว665140110ทำแล้ว 16/06/25572128242424
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว811811080ทำแล้ว 26/06/25573899331210
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6303333333ทำแล้ว 16/06/255724232321
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51213822ทำแล้ว 19/06/255714107888686
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5211183181ทำแล้ว 27/06/2557792555452
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว41088270ทำแล้ว 27/06/255738282727
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6244244244ทำแล้ว 13/06/255741888
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว61402222ทำแล้ว 24/06/25573141938686
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7231155130ทำแล้ว 30/06/255748000
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6165154143ทำแล้ว 16/06/255764262622
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6150107102ทำแล้ว 11/06/25571292262216
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว92784912ทำแล้ว 30/06/255740318919090
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว86665182ทำแล้ว 25/06/25571450404039
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5207184176ทำแล้ว 23/06/255765403735
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5837386ทำแล้ว 30/06/25573716119
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6142145144ทำแล้ว 17/06/2557361434343
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7194151133ทำแล้ว 13/06/2557639313131
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4407389259ทำแล้ว 30/06/2557169151414
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5166180153ทำแล้ว 20/06/2557742444
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7346357357ทำแล้ว 16/03/255884646462
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5286321303ทำแล้ว 25/06/255742353532
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5126127122ทำแล้ว 25/06/2557374585654
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5514259150ทำแล้ว 27/06/255770169757575
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว523210293ทำแล้ว 19/06/25572673262626
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8149155134ทำแล้ว 30/06/25571580535353
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5197179178ทำแล้ว 26/06/2557497565656
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8246146140ทำแล้ว 23/06/255746232320
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5185185185ทำแล้ว 13/06/2557351484644
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6173257212ทำแล้ว 19/06/2557490696865
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7803810810ทำแล้ว 13/06/255737272727
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7268161170ทำแล้ว 30/06/255718277111111
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5242274269ทำแล้ว 30/06/255770434343
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7141142188ทำแล้ว 27/02/255767353532
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4238238238ทำแล้ว 20/05/255763766
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4145111110ทำแล้ว 27/06/255754343431
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7153135269ทำแล้ว 23/06/25572391363636
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5277213229ทำแล้ว 13/06/255711109108108106
รวม 173 อปท.1731,07136,85632,12330,6551732,44214,7868,1197,5567,298
ข้อมูล ณ 07/08/2563