รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51768274ทำแล้ว 30/06/2557111603644
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6261217256ทำแล้ว 27/06/255790102191918
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8188181165ทำแล้ว 30/06/25572492747473
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7253190170ทำแล้ว 30/06/255711122661
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4253220224ทำแล้ว 19/11/255769110686866
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7469369331ทำแล้ว 30/03/255880444444
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5190695ทำแล้ว 16/06/2557521175
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว527627783ทำแล้ว 30/06/2557966191919
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว31563430ทำแล้ว 02/06/25572236151514
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว516017016ทำแล้ว 23/06/25571763454545
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6190218215ทำแล้ว 26/06/255729103454539
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5166145158ทำแล้ว 27/06/255787302928
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว3163162119ทำแล้ว 30/06/25571178525047
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5135241259ทำแล้ว 10/11/25573495666657
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 30/06/2557107565655
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4177260234ทำแล้ว 12/06/25577102565656
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว81202329ทำแล้ว 03/07/255723110767674
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว6165169169ทำแล้ว 30/06/2557976282828
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7181204183ทำแล้ว 27/06/25571115494848
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7270192157ทำแล้ว 30/06/2557493716967
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7132102102ทำแล้ว 30/06/25574533181715
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5279196208ทำแล้ว 16/06/25577106656460
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11174163163ทำแล้ว 26222
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5326262234ทำแล้ว 27/06/255721105585555
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4157141111ทำแล้ว 06/10/255754343433
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8125138124ทำแล้ว 23/06/25574110917391
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6285287286ทำแล้ว 30/06/25571115565654
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5249212192ทำแล้ว 18/06/2557110988
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว518017772ทำแล้ว 06/01/255867373737
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8164156178ทำแล้ว 28/08/2557294545454
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6141145145ทำแล้ว 30/06/255729444
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว714610091ทำแล้ว 24/06/2557684767676
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4220127114ทำแล้ว 08/12/25571109242323
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6185195181ทำแล้ว 27/06/255763282828
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8227307255ทำแล้ว 23/06/25574109857979
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8181397333ทำแล้ว 27/06/255741107787876
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5255252255ทำแล้ว 27/06/25574112686866
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว41888125ทำแล้ว 13/08/255790454543
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6164148196ทำแล้ว 25/06/255749251515
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8207149145ทำแล้ว 30/06/25572873383533
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7430404406ทำแล้ว 30/06/255781312643
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5340340340ทำแล้ว 30/06/255760434343
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว61268988ทำแล้ว 24/06/255781202020
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6118139131ทำแล้ว 27/06/25575671535351
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5237180164ทำแล้ว 24/06/255766146104104102
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว52258712ทำแล้ว 14/05/25575216122121119
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6193220245ทำแล้ว 23/06/255735126575748
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6170245146ทำแล้ว 30/06/25579692244
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7412132123ทำแล้ว 30/06/255736121110
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6343232211ทำแล้ว 30/06/2557389464646
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5227149145ทำแล้ว 11/06/255767413534
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9482484484ทำแล้ว 30/06/2557310410109
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6310195198ทำแล้ว 30/06/25573193867875
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว51835625ทำแล้ว 30/06/255855222222
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5360318241ทำแล้ว 27/06/255735100121212
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5202165155ทำแล้ว 30/06/2557120111
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว611778266ทำแล้ว 17/06/2557454231313
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4237310166ทำแล้ว 26/06/255711122565655
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6176183183ทำแล้ว 30/06/2557309554
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7164137143ทำแล้ว 23/06/2557768222220
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว515410533ทำแล้ว 13/10/255710162303027
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51543616ทำแล้ว 27/11/2557231012232
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว5285328331ทำแล้ว 30/06/25571125696969
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5168179159ทำแล้ว 12/06/2557362372929
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว49911191ทำแล้ว 30/06/255738201912
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5909287ทำแล้ว 12/06/255769464545
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5215222225ทำแล้ว 06/06/2557164131313
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว51279898ทำแล้ว 18/06/2557657322725
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7252116120ทำแล้ว 08/04/25582178362322
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6888387ทำแล้ว 20/05/2557144282827
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว8373354ทำแล้ว 27/06/255736444
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 25/06/25571346292927
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5170140142ทำแล้ว 22/07/2557138625956
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว82492424ทำแล้ว 30/06/2557162411914519
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8278177202ทำแล้ว 27/06/25576012107
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6618618618ทำแล้ว 16/06/25573113515048
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5164139129ทำแล้ว 30/06/25571381343434
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5161180122ทำแล้ว 02/06/2557882555453
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว625410698ทำแล้ว 20/10/2557121322
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5939797ทำแล้ว 30/06/255720191919
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3785572ทำแล้ว 06/06/2557179171717
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5397397397ทำแล้ว 27/06/255761323230
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5538539539ทำแล้ว 10/06/25571885353
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4113115110ทำแล้ว 30/06/255731141414
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5256251282ทำแล้ว 27/06/255752525252
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6344347562ทำแล้ว 13/06/255716222
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5153134127ทำแล้ว 13/06/255735262525
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5438252238ทำแล้ว 07/10/2557115696766
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6254248248ทำแล้ว 10/06/25576710109
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว714414695ทำแล้ว 02/10/2557179323666665
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5401179178ทำแล้ว 30/06/2557401282323
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6526341324ทำแล้ว 16/06/255761272726
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7287294294ทำแล้ว 16/06/2557163605757
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5218220219ทำแล้ว 17/06/2557642811
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 27/06/2557618666
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว6195175159ทำแล้ว 16/06/2557770373736
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4188188188ทำแล้ว 10/06/255723202020
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6142147151ทำแล้ว 27/06/25572493787472
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41047775ทำแล้ว 24/06/255773454341
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7232128120ทำแล้ว 02/02/255813245411
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว71188483ทำแล้ว 13/06/255789494947
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51618372ทำแล้ว 24/06/255743104424040
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51019090ทำแล้ว 19/06/255762514948
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5214217217ทำแล้ว 30/03/2558103161616
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว6254237101ทำแล้ว 27/06/255756404039
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8202115113ทำแล้ว 27/06/255757777
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8404040ทำแล้ว 30/12/255740212120
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว51269544ทำแล้ว 25/06/2557276575756
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว5503502501ทำแล้ว 13/06/255792555552
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว7281281281ทำแล้ว 23/05/255770232220
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 09/06/2557389322
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 24/06/255757373735
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7210160145ทำแล้ว 29/05/255789505050
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5170174174ทำแล้ว 27/06/2557189787878
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 30/06/255758191919
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว613790111ทำแล้ว 16/09/255741178717169
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว71072928ทำแล้ว 14/05/2557245202020
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5230263219ทำแล้ว 03/06/255732110332928
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6878482ทำแล้ว 30/09/255785303030
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7108131125ทำแล้ว 30/06/25572108464646
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5237240240ทำแล้ว 27/06/255750272322
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5116114106ทำแล้ว 23/06/25571070605256
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7291542520ทำแล้ว 23/06/25575511111133
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว814412746ทำแล้ว 30/05/2557104604242
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5261149143ทำแล้ว 22/01/2558258404040
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7299299299ทำแล้ว 27/06/25571296262322
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5357225225ทำแล้ว 27/06/25573775464544
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว5288296296ทำแล้ว 30/06/255727888
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว518216410ทำแล้ว 30/06/25573253121212
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว10317317317ทำแล้ว 24/06/2557291777
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7206138102ทำแล้ว 13/06/2557352141414
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4271249215ทำแล้ว 13/06/2557163221717
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7102101110ทำแล้ว 16/06/2557842171514
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6199127254ทำแล้ว 30/06/2557497696761
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว5180119155ทำแล้ว 23/06/25572116939292
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว8338186181ทำแล้ว 16/06/255771464646
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6187151124ทำแล้ว 16/06/255770202019
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว777106106ทำแล้ว 16/06/25573086676663
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6144153104ทำแล้ว 30/06/2557247322
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5164151147ทำแล้ว 31/07/25571587413030
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6106123100ทำแล้ว 27/06/255743303029
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6148104100ทำแล้ว 24/06/255788545453
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว520015378ทำแล้ว 27/06/255763272727
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว838233ทำแล้ว 15/07/2557873887
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว6321309301ทำแล้ว 25/06/2557136797979
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว61147164ทำแล้ว 19/05/2557142151312
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6189173188ทำแล้ว 27/06/255741111252525
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6154144145ทำแล้ว 70414140
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8219191152ทำแล้ว 20/06/255789888
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5161192189ทำแล้ว 23/06/255728111
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5185134119ทำแล้ว 30/06/255783474745
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว6145111106ทำแล้ว 11/06/255738110434239
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว7153177123ทำแล้ว 26/06/255792424242
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว419116198ทำแล้ว 23/06/255751121010
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10100100100ทำแล้ว 17/06/255751222222
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31399883ทำแล้ว 25/06/2557284555554
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว51241051ทำแล้ว 27/06/255715333
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว1219010492ทำแล้ว 30/06/255732157626259
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8166406260ทำแล้ว 26/06/2557629444
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5147166177ทำแล้ว 30/06/2557470343431
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5241149116ทำแล้ว 14/05/255754333131
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว4664646ทำแล้ว 30/06/2557570313131
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว61567878ทำแล้ว 11/06/255745112828279
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว61009087ทำแล้ว 30/06/255756201716
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว81172524ทำแล้ว 18/06/2557154515151
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว6203199197ทำแล้ว 30/06/25571899646261
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4161162162ทำแล้ว 25/06/2557256161616
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7128129120ทำแล้ว 30/06/255769523933
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว81397793ทำแล้ว 20/06/255734121727165
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6510504504ทำแล้ว 12/06/255667181818
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51069696ทำแล้ว 27/06/2557282222222
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว42911ทำแล้ว 27/06/255720191917
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว8251251251ทำแล้ว 30/06/25571170222222
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4220205206ทำแล้ว 17/06/25573614410010097
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5929086ทำแล้ว 12/05/2557394343434
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9329281327ทำแล้ว 25/06/25571182565453
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6140120121ทำแล้ว 30/06/255730171110
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5245131121ทำแล้ว 22/05/25572100222222
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6255265256ทำแล้ว 30/06/25573979767675
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7253309708ทำแล้ว 20/06/2557664646464
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6156108111ทำแล้ว 27/06/255786535346
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8260187171ทำแล้ว 27/05/255750383635
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8121212ทำแล้ว 18/06/25572222
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4100417355ทำแล้ว 16/06/255720115707069
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5189133111ทำแล้ว 23/06/255770414141
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8858585ทำแล้ว 11/06/255760887
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว610186ทำแล้ว 13/06/2557251555
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8139145134ทำแล้ว 05/06/2557362292926
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5206172136ทำแล้ว 28/11/255759111
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5113107112ทำแล้ว 23/06/255756434342
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6488306264ทำแล้ว 30/06/25571573454342
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว61278568ทำแล้ว 27/06/2557259474341
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7185145126ทำแล้ว 27/06/2557126111
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว516910495ทำแล้ว 11/06/25572072141211
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6133136139ทำแล้ว 20/06/25571943272724
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5247154110ทำแล้ว 14/05/25571147474747
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7158131110ทำแล้ว 27/06/2557791555554
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว61059387ทำแล้ว 23/06/25572680454545
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6194166166ทำแล้ว 17/06/255765372423
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7210210210ทำแล้ว 17/06/255770363532
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 23/06/25572381666666
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว5803835ทำแล้ว 27/06/2557272535353
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5322323323ทำแล้ว 13/06/25578107848484
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว535117212ทำแล้ว 30/06/25571824666
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7207280275ทำแล้ว 27/06/25573756232322
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7296526305ทำแล้ว 13/06/255763212121
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว8188171144ทำแล้ว 30/06/2557471188
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6170115109ทำแล้ว 13/06/255733100504432
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4252252252ทำแล้ว 30/06/2557161588
รวม 209 อปท.2091,24342,70137,26434,6572092,33017,4317,9047,3077,074
ข้อมูล ณ 07/08/2563