รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว9322304303ทำแล้ว 30/06/255841414137
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว610698ทำแล้ว 10/06/2557106383330
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว614118090ทำแล้ว 30/06/255871696565
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว13267161146ทำแล้ว 24/06/25578156868482
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5929494ทำแล้ว 27/06/2557265575757
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 17/03/255820211
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว6806063ทำแล้ว 10/06/2557372321
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51219258ทำแล้ว 27/06/2557858525252
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6175148137ทำแล้ว 30/06/2557100757570
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5174178160ทำแล้ว 25/06/255744775131
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6162161115ทำแล้ว 30/05/255753504847
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6156125125ทำแล้ว 23/06/255721111
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51009898ทำแล้ว 24/06/25571111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5213212210ทำแล้ว 30/06/255743111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5214201200ทำแล้ว 30/06/255772111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5155141117ทำแล้ว 23/06/255762313023
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว57658ทำแล้ว 19/05/2557224111
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61017071ทำแล้ว 26/06/25571867474747
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว51241813ทำแล้ว 12/06/25577111
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว568222243ทำแล้ว 24/06/2557139262626
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5299295126ทำแล้ว 30/06/2557248343433
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6113166320ทำแล้ว 12/06/2557696757575
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6909589ทำแล้ว 18/06/25571111
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว2555ทำแล้ว 15/06/25571111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว6312181158ทำแล้ว 25/06/25571111
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว5254254254ทำแล้ว 23/02/25581111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว412914678ทำแล้ว 30/06/255738102969694
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว511711042ทำแล้ว 24/06/25571111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว596ทำแล้ว 12/06/25571111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว596147137ทำแล้ว 30/06/255727111
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7160282204ทำแล้ว 13/06/255733111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5919182ทำแล้ว 20/06/255789111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว6727876ทำแล้ว 27/05/25571573696961
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว51614328ทำแล้ว 27/06/255715117897862
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว696146248ทำแล้ว 11/06/2557241027632
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7217219219ทำแล้ว 21/05/25571111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5746980ทำแล้ว 27/06/255749363636
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว515751ทำแล้ว 11/06/25571641511
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว61307356ทำแล้ว 13/06/25571111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5102105107ทำแล้ว 18/06/2557263393939
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว582105170ทำแล้ว 30/06/2557823411
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5667676ทำแล้ว 30/06/255739131313
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว61524227ทำแล้ว 05/08/25581111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว7196148146ทำแล้ว 13/06/25572109888677
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5229212200ทำแล้ว 17/06/25571111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว9176122115ทำแล้ว 13/06/2557577111
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว510715423ทำแล้ว 20/06/255749181818
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4126126126ทำแล้ว 27/06/25576093878786
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5789353ทำแล้ว 20/06/25571161277
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5311ทำแล้ว 14/01/255812111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5106195192ทำแล้ว 16/06/25571111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว712018075ทำแล้ว 10/06/255751111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว8173191208ทำแล้ว 30/06/25581111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว52103439ทำแล้ว 19/06/255764111
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7234237237ทำแล้ว 30/06/2557103111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว51214287ทำแล้ว 22/06/25571111
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6202ทำแล้ว 1321111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว51054645ทำแล้ว 24/06/25584108848079
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว6205172170ทำแล้ว 25/06/25573124818180
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4173173173ทำแล้ว 13/06/2557553111
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51716933ทำแล้ว 27/06/25572111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9388377351ทำแล้ว 18/06/255752111
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5189159151ทำแล้ว 26/06/2557161111
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71064425ทำแล้ว 11/04/255756474744
รวม 66 อปท.663769,7508,2807,380644063,1681,6731,4471,379
ข้อมูล ณ 07/08/2563