รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51987291ทำแล้ว 24/06/2557237213373736
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว730899100ทำแล้ว 30/07/255729116303030
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5209176179ทำแล้ว 23/07/255778363636
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 27/06/25575111
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว513091ทำแล้ว 30/07/25572082505042
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4170190167ทำแล้ว 24/06/25571214141414
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว1014210494ทำแล้ว 27/06/2557524212020
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว51208687ทำแล้ว 30/06/255752212121
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว51358562ทำแล้ว 09/06/25571883514138
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7275241248ทำแล้ว 30/06/255790252525
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9807678ทำแล้ว 03/06/255732614109
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว91323135ทำแล้ว 23/06/25571661393938
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7286292216ทำแล้ว 08/05/255723221919
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว8226225225ทำแล้ว 134181818
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8146134133ทำแล้ว 05/08/25574100292929
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7267264128ทำแล้ว 12/06/255752282824
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว557113ทำแล้ว 17/06/2557634342925
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว513810883ทำแล้ว 13/06/2557555272626
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8198147112ทำแล้ว 27/06/25579555
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว52542117ทำแล้ว 13/06/255786272727
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว51195833ทำแล้ว 09/06/2557360464544
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว7239231231ทำแล้ว 17/06/25574043151514
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 20/06/255753222222
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6120142122ทำแล้ว 30/06/25571479483836
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว61259673ทำแล้ว 23/09/255867999
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว71055ทำแล้ว 27/06/255727272724
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว6153104137ทำแล้ว 27/06/25571571585858
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว81628573ทำแล้ว 19/06/25571271404040
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว41313833ทำแล้ว 27/06/255782474746
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7119111109ทำแล้ว 15/08/255732191919
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว711877ทำแล้ว 09/06/25571119909090
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5310316316ทำแล้ว 27/06/255786626260
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว5168219ทำแล้ว 14/08/25571351511
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6168194154ทำแล้ว 13/06/25574697312525
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว61142222ทำแล้ว 04/06/255764666
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 20/05/25577776
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8206201201ทำแล้ว 26/06/255765343434
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7158191177ทำแล้ว 03/06/25571757282826
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7115138120ทำแล้ว 05/06/2557556262626
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7245181188ทำแล้ว 07/04/25581070575757
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว4131112111ทำแล้ว 27/06/25571275424242
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82707260ทำแล้ว 26/06/255773381814
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6340340340ทำแล้ว 24/06/25572244211
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว718111688ทำแล้ว 20/06/255734121010
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4222130128ทำแล้ว 13/06/255740191919
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4881001ทำแล้ว 25/06/2557613121212
รวม 46 อปท.462897,8735,6775,087465722,7731,3311,2631,224
ข้อมูล ณ 07/08/2563