รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6116127126ทำแล้ว 30/06/255739135105105105
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4185123114ทำแล้ว 31/07/25571684717171
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6476349309ทำแล้ว 18/06/25577102575137
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว31328984ทำแล้ว 26/06/2557166333230
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51455234ทำแล้ว 30/05/255748313029
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5735656ทำแล้ว 23/06/255761261917
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6803833ทำแล้ว 19/05/25573567212121
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5388160158ทำแล้ว 30/06/25576038332727
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5277251232ทำแล้ว 02/06/25576222
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว656745ทำแล้ว 23/06/2557558403836
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6544141ทำแล้ว 30/05/2557755363636
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว518188141ทำแล้ว 13/09/25571392616160
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7643432ทำแล้ว 23/05/2557333400
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5129118114ทำแล้ว 26/06/2557587505050
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5735244ทำแล้ว 25/04/255746322927
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62523019ทำแล้ว 19/06/255713123666666
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5732222ทำแล้ว 12/06/255773585858
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41118281ทำแล้ว 02/06/255779515050
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว6966ทำแล้ว 13/09/25578000
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6234747ทำแล้ว 24/06/2557119666
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7160169169ทำแล้ว 30/06/255776414141
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6136147135ทำแล้ว 19/06/255720888
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5759382ทำแล้ว 15/05/25575000
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41339991ทำแล้ว 12/06/255743333332
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว3470476476ทำแล้ว 11/06/25577451099
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5310289297ทำแล้ว 20/05/255751281817
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4152138133ทำแล้ว 27/06/255783222222
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3255166147ทำแล้ว 30/06/2557102555553
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4128116123ทำแล้ว 25/06/2557155303030
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว8197292140ทำแล้ว 22/10/255719139929281
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว61189388ทำแล้ว 25/06/255949444444
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6195189213ทำแล้ว 30/06/255724125838382
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว512010589ทำแล้ว 16/05/255764464646
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว610610196ทำแล้ว 23/06/255795555555
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5136127ทำแล้ว 27/04/2558
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4145124118ทำแล้ว 30/06/255741444
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว570179ทำแล้ว 30/06/255830202019
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5997857ทำแล้ว 23/06/2557289696969
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว44427101ทำแล้ว 16/06/255720600
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3948162ทำแล้ว 17/06/255764333332
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5353208232ทำแล้ว 11/06/255754373732
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5762925ทำแล้ว 14/05/2557342333332
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว91547776ทำแล้ว 17/07/255731151515
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว792140133ทำแล้ว 13/06/255758888
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6125135131ทำแล้ว 15/05/2557847474747
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว721510764ทำแล้ว 27/06/2557276402726
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6152137133ทำแล้ว 16/06/255761000
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว610912685ทำแล้ว 16/06/255715665
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6163126114ทำแล้ว 30/06/2557601500
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6997170ทำแล้ว 27/06/2557172585852
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 14/11/2557492074
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5735341 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว7134111102ทำแล้ว 24/06/2557905600
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6353106148ทำแล้ว 30/06/2557658373737
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6147163142ทำแล้ว 17/10/2557377424241
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6101102102ทำแล้ว 24/06/2557101777777
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4135139127ทำแล้ว 19/06/2557141412313
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6242204184ทำแล้ว 10/06/255790575020
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5996968ทำแล้ว 27/06/255734000
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3294295295ทำแล้ว 30/06/255731313030
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว54443ทำแล้ว 10/06/2557236312524
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4626565ทำแล้ว 13/06/255742212018
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5180125113ทำแล้ว 16/05/255731282828
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว7173190161ทำแล้ว 16/10/255718572499
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว71439060ทำแล้ว 24/06/2557163515150
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4127114103ทำแล้ว 21/07/25571347000
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5229216159ทำแล้ว 27/06/255725242224
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3898170ทำแล้ว 23/06/2557323222222
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว61028990ทำแล้ว 18/06/25571765484135
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6518594ทำแล้ว 23/06/25576111
รวม 70 อปท.7037310,5848,2437,662693413,9082,3322,1302,022
ข้อมูล ณ 07/08/2563