รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6605432470ทำแล้ว 30/05/2557147377365365362
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6137116105ทำแล้ว 13/06/2556760494847
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6977372ทำแล้ว 06/06/2557155403835
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6176158200ทำแล้ว 16/06/2557103331010
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว611996153ทำแล้ว 30/06/2557186565656
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6152161161ทำแล้ว 24/06/25575176484544
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6157111108ทำแล้ว 06/05/2557177101010
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6143117108ทำแล้ว 24/06/25571114108108106
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6297161188ทำแล้ว 27/06/2557777222019
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6129129128ทำแล้ว 12/06/255723232323
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6100109101ทำแล้ว 18/04/25571059252521
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 26/06/2557104242424
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6646160ทำแล้ว 12/05/255764292929
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6826569ทำแล้ว 13/06/2557501988
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว61285552ทำแล้ว 23/06/255788676666
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6251214214ทำแล้ว 27/06/255714666
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6181184184ทำแล้ว 25/06/25573712129
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว61419563ทำแล้ว 14/01/255824141434242
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว618011297ทำแล้ว 27/10/255731232323
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6163148117ทำแล้ว 24/06/25572149282828
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว62123939ทำแล้ว 24/06/2557139676766
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว61316346ทำแล้ว 27/06/25571182201119587
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6223179173ทำแล้ว 12/06/255725150131131131
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61579589ทำแล้ว 28/04/2557163353535
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว61208965ทำแล้ว 30/06/255770685654
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6138220208ทำแล้ว 27/06/2557890525251
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว61886354ทำแล้ว 30/06/255776525251
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว71163838ทำแล้ว 25/06/25571964282825
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว688111172ทำแล้ว 10/09/25571270514948
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6206377244ทำแล้ว 21/06/255741252525
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6122121120ทำแล้ว 28/04/255784444444
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6222227227ทำแล้ว 10/06/2557222145145137
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6172140136ทำแล้ว 30/06/25571483414139
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6122148103ทำแล้ว 20/06/25571070292929
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6124146141ทำแล้ว 07/11/2557679535251
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว698178ทำแล้ว 14/05/255775424140
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6190172242ทำแล้ว 23/06/25576113787877
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 15/05/25574102828280
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 27/06/2557568474746
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6193135130ทำแล้ว 13/11/2558492343232
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6123173ทำแล้ว 12/06/25571479615858
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว610694107ทำแล้ว 20/06/255772504848
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว615411087ทำแล้ว 10/06/2557231232216
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6198224228ทำแล้ว 30/06/255731101333329
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61292021ทำแล้ว 23/06/255798565653
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 09/04/255742373735
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว69479101ทำแล้ว 21/05/25572957454545
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6159123109ทำแล้ว 115848280
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61084914ทำแล้ว 30/05/25577940312626
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว612911274ทำแล้ว 27/06/255772242322
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61478589ทำแล้ว 10/06/2557386656565
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว61279696ทำแล้ว 26/06/2557838323231
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6193156170ทำแล้ว 21/05/255724114707070
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61119694ทำแล้ว 16/05/2557757575757
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6127113126ทำแล้ว 26/06/255769444438
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว622871128ทำแล้ว 20/06/2557367424039
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61039080ทำแล้ว 07/05/255738104878281
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6122159202ทำแล้ว 13/06/2557174434343
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว61387162ทำแล้ว 24/06/255747322727
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว61337673ทำแล้ว 13/06/2557183303030
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว61,34075331ทำแล้ว 12/06/255719984595854
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6116218217ทำแล้ว 11/11/2557586717171
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว61274111ทำแล้ว 09/06/255763252524
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6175130119ทำแล้ว 27/05/2557169212120
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61313877ทำแล้ว 26/02/2558561424242
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6926261ทำแล้ว 13/06/2557125987
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6807983ทำแล้ว 13/06/255740161515
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61246751ทำแล้ว 26/06/2557294555555
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว6134103103ทำแล้ว 17/06/255734124848483
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61437143ทำแล้ว 19/06/255739323131
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61688987ทำแล้ว 14/05/25572102564944
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6183114261ทำแล้ว 27/06/25571171454545
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6170166131ทำแล้ว 30/06/2557261515151
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6195195248ทำแล้ว 13/06/255778494948
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6189131130ทำแล้ว 11/06/2557103706763
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6117111118ทำแล้ว 17/06/2557754404040
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61108778ทำแล้ว 75444437
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6228220225ทำแล้ว 12/06/255724107464539
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 13/06/2557542393938
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว610011499ทำแล้ว 15/05/255765494437
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6151111168ทำแล้ว 13/06/2557770313131
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6381017ทำแล้ว 30/06/25571452303030
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6150145159ทำแล้ว 12/06/25571106606060
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว61479057ทำแล้ว 30/06/2557876626262
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6168228198ทำแล้ว 27/06/2557109171118118115
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6727462ทำแล้ว 27/05/2557528202020
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6115124249ทำแล้ว 16/06/2557577707070
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว610492162ทำแล้ว 980686868
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6564239ทำแล้ว 27/06/25571061585349
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6748174ทำแล้ว 30/07/2557249393939
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7698510ทำแล้ว 02/06/255756171717
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6246125125ทำแล้ว 27/06/255710622209
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61309489ทำแล้ว 26/06/255717143106106106
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6200209175ทำแล้ว 24/06/255783544
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6216219202ทำแล้ว 13/06/255791424036
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7159158151ทำแล้ว 06/03/2558190616060
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6647694ทำแล้ว 15/05/2557351323232
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6127149119ทำแล้ว 16/06/255713112191410
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6556464ทำแล้ว 20/05/2557128282826
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6111147149ทำแล้ว 09/06/2557144181818
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6317282288ทำแล้ว 13/06/2557576404036
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6232198169ทำแล้ว 30/06/25571130837878
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6154176193ทำแล้ว 30/06/255787545454
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6785027ทำแล้ว 27/11/2557753525251
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6273240247ทำแล้ว 2215310110196
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว61308581ทำแล้ว 25/06/255762403837
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6195130125ทำแล้ว 23/06/255799434342
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6128154125ทำแล้ว 21/05/2557105767472
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6357463333ทำแล้ว 27/06/25576189676766
รวม 109 อปท.10965717,77313,81213,9551091,2889,0735,5565,4075,247
ข้อมูล ณ 07/08/2563