รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7356261204ทำแล้ว 30/06/2557128151848079
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว71329092ทำแล้ว 20/06/25571490616161
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7130131149ทำแล้ว 27/06/2557452303029
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6658266ทำแล้ว 16/02/25581449454441
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7170150151ทำแล้ว 19/06/2557461595959
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว61997671ทำแล้ว 30/06/2557195727272
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว31219587ทำแล้ว 30/06/255776525252
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว61166767ทำแล้ว 20/06/2557287646463
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว814010796ทำแล้ว 10/06/25571256262323
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7341136128ทำแล้ว 29/06/2557146100100100
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว71479869ทำแล้ว 26/06/25572510810010095
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6958088ทำแล้ว 27/06/2557682393937
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว710010045ทำแล้ว 25/06/2557358282827
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว615911297ทำแล้ว 30/06/255770575757
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7264236262ทำแล้ว 20/06/25572088888888
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว71046733ทำแล้ว 17/06/2557991747474
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว889212128ทำแล้ว 24/07/2557524000
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว5109111110ทำแล้ว 01/08/2557
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6968482ทำแล้ว 27/06/255768535353
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6571212ทำแล้ว 27/06/255757433434
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว9272144125ทำแล้ว 19/06/255784622
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว71237276ทำแล้ว 13/06/255787600
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7123131122ทำแล้ว 25/06/2557180202018
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว8107124121ทำแล้ว 28/06/25571252515151
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6166202183ทำแล้ว 27/06/255732131909090
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 28/03/255742323232
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61327159ทำแล้ว 20/06/2557265000
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว5867387ทำแล้ว 24/06/2557790767474
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6927432ทำแล้ว 13/06/25572697777776
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7136113110ทำแล้ว 19/05/255785171717
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5868157ทำแล้ว 12/06/255749343231
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6105119115ทำแล้ว 15/08/2557235171515
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7347351372ทำแล้ว 13/06/255777393939
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7303324279ทำแล้ว 09/09/255719152888887
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว78458117ทำแล้ว 30/06/255756363636
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว775203133ทำแล้ว 15/05/255752221
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6244142125ทำแล้ว 19/06/255763404038
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว15119141112ทำแล้ว 30/06/2557475737373
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5965744ทำแล้ว 15/07/255769534950
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5617168ทำแล้ว 29/04/2557746272727
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว624216186ทำแล้ว 26/06/25577137858583
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว7168110141ทำแล้ว 27/06/255781291099894
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61272718ทำแล้ว 22/06/255873363636
รวม 44 อปท.442936,4295,3014,764433693,3632,1292,0412,014
ข้อมูล ณ 07/08/2563