รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4999898ทำแล้ว 26/06/25572248282826
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71669186ทำแล้ว 03/06/255728136901919
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51103414ทำแล้ว 27/06/25571774747374
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5399244228ทำแล้ว 30/06/255765297235201235
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว42146971ทำแล้ว 27/06/255763116595753
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3250201166ทำแล้ว 20/06/255710152787877
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว613789110ทำแล้ว 26/06/255769585858
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5115230263ทำแล้ว 27/06/255735135105105105
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว61217273ทำแล้ว 30/06/255715122888883
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว61538157ทำแล้ว 27/06/25571945363633
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว71556354ทำแล้ว 27/06/255756363636
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7201152152ทำแล้ว 24/06/25571459252523
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว812792109ทำแล้ว 16/06/2557165161616
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7181178171ทำแล้ว 15/09/2558148323122
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว714383133ทำแล้ว 30/06/25571770555554
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7826457ทำแล้ว 27/06/2557264282521
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว58013192ทำแล้ว 24/04/25571048313131
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5145133134ทำแล้ว 23/06/255766444240
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว69610391ทำแล้ว 24/06/255774464545
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว68749523ทำแล้ว 27/06/2557989737169
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว71337175ทำแล้ว 27/06/2557497595959
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5560577257ทำแล้ว 09/06/255714777
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5159124112ทำแล้ว 17/06/25571173565655
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว546238114ทำแล้ว 30/09/2557
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5181176176ทำแล้ว 30/06/25573396818175
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5384628ทำแล้ว 30/06/255732161515
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว512512216ทำแล้ว 27/06/2557155535352
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6486249ทำแล้ว 02/06/255747424242
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51228669ทำแล้ว 30/06/255740222222
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว5736096ทำแล้ว 27/06/25578555
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6202126101ทำแล้ว 27/06/255769144838383
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว91065737ทำแล้ว 23/06/255768444
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7128116109ทำแล้ว 27/06/2557384686868
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว10506261251ทำแล้ว 25/06/2557163393939
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5133174136ทำแล้ว 30/06/255725100565656
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว71985348ทำแล้ว 30/06/255753292929
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว6198172160ทำแล้ว 27/06/2557789807874
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว6875822ทำแล้ว 26/06/255752383835
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7311445252ทำแล้ว 27/06/2557
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว596158166ทำแล้ว 27/06/2557143323232
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว4211210210ทำแล้ว 27/06/2557665535349
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5174177163ทำแล้ว 16/06/25571272494846
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว51083021ทำแล้ว 30/06/25571957505050
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6138110103ทำแล้ว 26/06/2557356333333
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว91311913ทำแล้ว 12/06/255733131313
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7946969ทำแล้ว 26/06/255758555
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว55844110ทำแล้ว 30/06/2557159232323
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6114138113ทำแล้ว 26/02/2557355383834
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว51268279ทำแล้ว 26/01/25581064372320
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว584269ทำแล้ว 25/09/25571265515149
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5717374ทำแล้ว 29/01/25572661484847
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว51733643ทำแล้ว 20/06/255747193155153152
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว41044748ทำแล้ว 12/06/255773606060
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว512084251ทำแล้ว 11/06/2557164464646
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6956850ทำแล้ว 27/06/25571045222020
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57481256ทำแล้ว 27/06/25571361505050
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว555338ทำแล้ว 30/06/255751393939
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6656365ทำแล้ว 18/06/255736232323
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 15/05/2557466535050
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว51488784ทำแล้ว 30/05/2557790777676
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว312212374ทำแล้ว 16/06/255733151515
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6133130114ทำแล้ว 15/05/255780494949
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57266190ทำแล้ว 15/05/2557170616161
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว41721223ทำแล้ว 25/06/2557301431029988
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5159161243ทำแล้ว 30/06/255719100626261
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7168169169ทำแล้ว 16/06/255758333333
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5215100108ทำแล้ว 27/06/2557412500
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5195140148ทำแล้ว 29/05/25571396858585
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8807366ทำแล้ว 16/06/2557737373737
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7665025ทำแล้ว 14/05/255757424140
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6128146135ทำแล้ว 15/05/255748252422
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5173115132ทำแล้ว 16/05/25571174343332
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว51136464ทำแล้ว 15/05/2557277636363
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6212216216ทำแล้ว 02/06/2557162383837
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5616385ทำแล้ว 13/06/25571654434337
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว590208ทำแล้ว 27/06/255753353534
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6232237237ทำแล้ว 06/06/255777585858
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7397351267ทำแล้ว 23/12/2557204154600
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8858181ทำแล้ว 27/06/2557278737371
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว71417980ทำแล้ว 26/06/255748434240
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว57876ทำแล้ว 12/06/2557338171717
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว59888103ทำแล้ว 12/06/255769515151
รวม 82 อปท.8247211,9279,6009,362827726,2233,9693,7483,688
ข้อมูล ณ 06/08/2563