รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8658756479ทำแล้ว 31/03/2558392269269223
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6296205182ทำแล้ว 30/06/25572208208208208
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7159249133ทำแล้ว 30/06/2557133878787
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6605138122ทำแล้ว 30/06/255714235214214213
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6150117117ทำแล้ว 30/06/255721149118118118
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61775119ทำแล้ว 30/06/255737117737370
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว5142143143ทำแล้ว 21/05/2557251131019393
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว10168142159ทำแล้ว 20/05/25571399858585
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว5170193193ทำแล้ว 30/06/255763505048
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว521713755ทำแล้ว 26/06/255714116747171
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว533417792ทำแล้ว 19/06/255723264230225216
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7193219326ทำแล้ว 20/06/2557107765151
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว1312210224ทำแล้ว 30/06/255734114727270
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5124124154ทำแล้ว 27/06/2557188626261
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว7120125153ทำแล้ว 25/06/255711110010098
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว58352180ทำแล้ว 04/08/255723103894241
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6127113110ทำแล้ว 25/06/255751272727
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว8211225173ทำแล้ว 27/06/255737911119
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว618313295ทำแล้ว 11/11/255713101595353
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 17/11/25573106727272
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6365435286ทำแล้ว 27/05/255799169898987
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว5214391162ทำแล้ว 30/06/255719101777777
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว711794103ทำแล้ว 27/06/25574118969695
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว6132145107ทำแล้ว 27/06/255719112816868
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5270304252ทำแล้ว 26/06/255759178149149149
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6124159141ทำแล้ว 23/06/255718110918887
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5106113241ทำแล้ว 27/06/2557488726464
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6304183120ทำแล้ว 24/06/255772166116116112
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว718011396ทำแล้ว 27/06/2557391727268
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว711286218ทำแล้ว 30/06/255719112102102102
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6156127106ทำแล้ว 26/06/255743181152151143
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว527366110ทำแล้ว 17/06/255744113948484
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว61206457ทำแล้ว 30/06/2557598797979
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6189193247ทำแล้ว 20/06/255729121939188
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว61508662ทำแล้ว 30/06/255716127127125125
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว8229175174ทำแล้ว 17/11/2557671545352
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว8231125102ทำแล้ว 27/06/255786531311
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว612895217ทำแล้ว 30/09/2558593827775
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว7203182114ทำแล้ว 26/06/2557123704340
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว91319679ทำแล้ว 30/06/2557195838382
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4193301197ทำแล้ว 14/05/25576163143143131
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6159162159ทำแล้ว 22/05/255713127119119117
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6159102100ทำแล้ว 12/06/2558104868686
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6178104106ทำแล้ว 26/06/255710142908583
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว617112594ทำแล้ว 27/06/2557120605143
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5197214180ทำแล้ว 09/06/2557312810110199
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7159139124ทำแล้ว 31/03/25572282666565
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว83017878ทำแล้ว 01/10/255725135929292
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8235134135ทำแล้ว 13/06/255713177127123118
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6148156126ทำแล้ว 18/06/25571146272721
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6265271375ทำแล้ว 20/06/255723164126126126
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว8140124116ทำแล้ว 30/06/2557384707065
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว61289378ทำแล้ว 19/05/255774515151
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71185446ทำแล้ว 25/06/255783666665
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว6136652ทำแล้ว 20/05/25571181616161
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว63351512ทำแล้ว 07/11/2557162545252
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8319201109ทำแล้ว 14/05/255755322264243246
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7122151142ทำแล้ว 04/06/2557169444444
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7162130134ทำแล้ว 12/05/25571285413936
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8149107112ทำแล้ว 12/06/255741141039797
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6142132138ทำแล้ว 17/06/255724120102101102
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6202181153ทำแล้ว 20/05/25571489606060
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8123111144ทำแล้ว 30/06/25573101262626
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6168155194ทำแล้ว 26/06/25571095747066
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6334375267ทำแล้ว 12103727171
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว71145042ทำแล้ว 08/05/255773585858
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว7188197704ทำแล้ว 20/05/255716167149149148
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว8221310230ทำแล้ว 15/05/2557299393633
รวม 68 อปท.6844513,35710,98710,318689858,3116,2806,0155,864
ข้อมูล ณ 07/08/2563