รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7314299435ทำแล้ว 30/06/2557542381099895
2. เทศบาลเมืองแก่งคอย (แก่งคอย)ทำแล้ว8216200173ทำแล้ว 30/06/255716772574
3. เทศบาลเมืองทับกวาง (แก่งคอย)ทำแล้ว5254177166ทำแล้ว 05/08/255792172149141141
4. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6280260257ทำแล้ว 27/10/25571172562121
5. เทศบาลเมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว5540254227ทำแล้ว 27/06/2557127281215174166
6. เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว636035951ทำแล้ว 13/06/2557273161616
7. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว4886864ทำแล้ว 30/06/25572193494948
8. เทศบาลตำบลคำพราน (วังม่วง)ทำแล้ว6182123123ทำแล้ว 25/06/255755434242
9. เทศบาลตำบลดอนพุด (ดอนพุด)ทำแล้ว61176757ทำแล้ว 30/06/2557105252525
10. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด (เสาไห้)ทำแล้ว6190180156ทำแล้ว 24/03/2558150181414
11. เทศบาลตำบลตลาดน้อย (บ้านหมอ)ทำแล้ว61499191ทำแล้ว 15/05/255718554
12. เทศบาลตำบลตะกุด (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว101917260ทำแล้ว 21/07/255751444444
13. เทศบาลตำบลท่าลาน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6428212187ทำแล้ว 30/06/255782142606060
14. เทศบาลตำบลธารเกษม (พระพุทธบาท)ทำแล้ว7625779ทำแล้ว 25/06/255749222
15. เทศบาลตำบลนายาว (พระพุทธบาท)ทำแล้ว622117586ทำแล้ว 20/10/255728232323
16. เทศบาลตำบลบางโขมด (บ้านหมอ)ทำแล้ว7827628ทำแล้ว 29/05/25572681434342
17. เทศบาลตำบลบ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6136162118ทำแล้ว 27/06/255718100211918
18. เทศบาลตำบลบ้านหมอ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6174171171ทำแล้ว 20/05/25571175979797
19. เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7118126124ทำแล้ว 30/06/255779434343
20. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (หนองแค)ทำแล้ว5128115109ทำแล้ว 30/06/2557368686868
21. เทศบาลตำบลพุกร่าง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6252224207ทำแล้ว 25/06/25572119717170
22. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว5796287ทำแล้ว 27/06/255769363131
23. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เสาไห้)ทำแล้ว6242227195ทำแล้ว 30/06/255762202020
24. เทศบาลตำบลวังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว6188151135ทำแล้ว 22/05/255712105747474
25. เทศบาลตำบลวิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว51198771ทำแล้ว 27/06/25571574532
26. เทศบาลตำบลสร่างโศก (บ้านหมอ)ทำแล้ว71579982ทำแล้ว 25/06/255774131313
27. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ (เสาไห้)ทำแล้ว61629188ทำแล้ว 23/06/255777139919191
28. เทศบาลตำบลเสาไห้ (เสาไห้)ทำแล้ว61007772ทำแล้ว 27/06/255764545450
29. เทศบาลตำบลแสลงพัน (วังม่วง)ทำแล้ว611191102ทำแล้ว 23/06/25578106838383
30. เทศบาลตำบลหนองแก (พระพุทธบาท)ทำแล้ว623714968ทำแล้ว 25/06/2557431889
31. เทศบาลตำบลหนองแค (หนองแค)ทำแล้ว5479335266ทำแล้ว 18/06/255766203646161
32. เทศบาลตำบลหนองแซง (หนองแซง)ทำแล้ว8364192176ทำแล้ว 06/01/255849343333
33. เทศบาลตำบลหนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว6735656ทำแล้ว 30/09/255758888
34. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านหมอ)ทำแล้ว7406406406ทำแล้ว 06/06/2557149181818
35. เทศบาลตำบลหนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว5896771ทำแล้ว 23/06/255753444443
36. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61657777ทำแล้ว 27/06/255715110310099
37. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6121198194ทำแล้ว 30/05/2557231222222
38. เทศบาลตำบลหัวปลวก (เสาไห้)ทำแล้ว6744545ทำแล้ว 19/06/2557175131313
39. เทศบาลตำบลหินกอง (หนองแค)ทำแล้ว6213117114ทำแล้ว 19/09/255710111575757
40. อบต.กุ่มหัก (หนองแค)ทำแล้ว6216218218ทำแล้ว 23/06/2557445141312
41. อบต.ไก่เส่า (หนองแซง)ทำแล้ว616788100ทำแล้ว 22/04/2557749434139
42. อบต.เขาดินพัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6203145126ทำแล้ว 15/12/25572777514545
43. อบต.เขาวง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6362242219ทำแล้ว 16/05/25573732292929
44. อบต.คชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว6136128128ทำแล้ว 26/06/25572027333
45. อบต.คลองเรือ (วิหารแดง)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 20/05/255747202020
46. อบต.โคกตูม-โพนทอง (หนองแค)ทำแล้ว6150146142ทำแล้ว 26/06/255728272625
47. อบต.โคกแย้ (หนองแค)ทำแล้ว6349219213ทำแล้ว 27/06/255733159929280
48. อบต.โคกสว่าง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว41069779ทำแล้ว 03/11/2557445262626
49. อบต.โคกสะอาด (หนองแซง)ทำแล้ว712184303ทำแล้ว 11/06/2557176656565
50. อบต.โคกใหญ่หรเทพ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 14/05/25571242303029
51. อบต.เจริญธรรม (วิหารแดง)ทำแล้ว6223228182ทำแล้ว 25/06/255727105777777
52. อบต.ชะอม (แก่งคอย)ทำแล้ว53846766ทำแล้ว 09/06/255739257172172172
53. อบต.ช้างไทยงาม (เสาไห้)ทำแล้ว615210863ทำแล้ว 30/05/2557166575555
54. อบต.ชำผักแพว (แก่งคอย)ทำแล้ว51409887ทำแล้ว 28/05/255720841099
55. อบต.ซับสนุ่น (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6291293311ทำแล้ว 29/05/25572164646251
56. อบต.ดงตะงาว (ดอนพุด)ทำแล้ว5949999ทำแล้ว 03/03/2558143310108
57. อบต.ดอนทอง (หนองโดน)ทำแล้ว612910988ทำแล้ว 10/06/255755242424
58. อบต.ดาวเรือง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6134118103ทำแล้ว 27/06/2557836666
59. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7116105104ทำแล้ว 15/05/255740211918
60. อบต.ตาลเดี่ยว (แก่งคอย)ทำแล้ว7256256256ทำแล้ว 06/06/255774141414
61. อบต.เตาปูน (แก่งคอย)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 07/05/255737181818
62. อบต.ท่าคล้อ (แก่งคอย)ทำแล้ว81075353ทำแล้ว 06/06/2557106635958
63. อบต.ท่าตูม (แก่งคอย)ทำแล้ว6317116115ทำแล้ว 20/09/25577862201414
64. อบต.ท่ามะปราง (แก่งคอย)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 27/06/2557748383732
65. อบต.บัวลอย (หนองแค)ทำแล้ว4178105110ทำแล้ว 02/06/2557486474747
66. อบต.บ้านกลับ (หนองโดน)ทำแล้ว5909125ทำแล้ว 03/06/25571583191919
67. อบต.บ้านแก้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6646262ทำแล้ว 10/06/2557264191919
68. อบต.บ้านป่า (แก่งคอย)ทำแล้ว51387164ทำแล้ว 23/06/255731063855
69. อบต.บ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6195166137ทำแล้ว 13/06/255776282828
70. อบต.บ้านลำ (วิหารแดง)ทำแล้ว726014193ทำแล้ว 23/05/255772424141
71. อบต.ปากข้าวสาร (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว61559480ทำแล้ว 16/06/2557455333330
72. อบต.ผึ้งรวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6877992ทำแล้ว 30/06/255758212120
73. อบต.ไผ่ขวาง (บ้านหมอ)ทำแล้ว6134144152ทำแล้ว 13/06/25575107888888
74. อบต.พุคำจาน (พระพุทธบาท)ทำแล้ว61815610ทำแล้ว 17/06/2557569353226
75. อบต.พุแค (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6130124113ทำแล้ว 27/06/255725222222
76. อบต.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว61629547ทำแล้ว 25/06/255747711
77. อบต.ม่วงงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6156139100ทำแล้ว 29/06/2558156101010
78. อบต.ม่วงหวาน (หนองแซง)ทำแล้ว6112174145ทำแล้ว 14/06/2556461464646
79. อบต.มิตรภาพ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว7823332ทำแล้ว 14/05/255748733
80. อบต.เมืองขีดขิน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6101103103ทำแล้ว 12/05/255775616161
81. อบต.เริงราง (เสาไห้)ทำแล้ว512971119ทำแล้ว 26/06/255726322
82. อบต.ลำพญากลาง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6185198222ทำแล้ว 30/06/255864534949
83. อบต.ลำสมพุง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว599115196ทำแล้ว 15/05/25572361323232
84. อบต.วังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว71588056ทำแล้ว 24/06/25571573403636
85. อบต.วิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว6565858ทำแล้ว 10/06/255756373737
86. อบต.สองคอน (แก่งคอย)ทำแล้ว6251248212ทำแล้ว 11/06/255715741
87. อบต.หนองกบ (หนองแซง)ทำแล้ว7282269270ทำแล้ว 30/06/255775111111
88. อบต.หนองแขม (หนองแค)ทำแล้ว5696767ทำแล้ว 25/06/255755424141
89. อบต.หนองไข่น้ำ (หนองแค)ทำแล้ว5173171170ทำแล้ว 13/06/255769464646
90. อบต.หนองจรเข้ (หนองแค)ทำแล้ว619010199ทำแล้ว 15/05/2557258191817
91. อบต.หนองจิก (หนองแค)ทำแล้ว6234241241ทำแล้ว 13/06/255722333
92. อบต.หนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 13/06/255738222
93. อบต.หนองนาก (หนองแค)ทำแล้ว6224225225ทำแล้ว 24/06/2557124222222
94. อบต.หนองโน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7143197ทำแล้ว 22/05/2557387666060
95. อบต.หนองปลาหมอ (หนองแค)ทำแล้ว621621664ทำแล้ว 02/06/2557177222222
96. อบต.หนองปลาไหล (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว624811439ทำแล้ว 13/08/25571966111111
97. อบต.หนองปลิง (หนองแค)ทำแล้ว8415159124ทำแล้ว 24/06/25571597494641
98. อบต.หนองย่างเสือ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6137290256ทำแล้ว 12/06/2557777595855
99. อบต.หนองยาว (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว61336262ทำแล้ว 26/05/255795127707067
100. อบต.หนองโรง (หนองแค)ทำแล้ว6245246245ทำแล้ว 20/06/2557135141111
101. อบต.หนองสรวง (วิหารแดง)ทำแล้ว6276187141ทำแล้ว 26/06/2557239383631
102. อบต.หนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว6564821ทำแล้ว 09/05/255730111010
103. อบต.หนองหัวโพ (หนองแซง)ทำแล้ว8153148129ทำแล้ว 26/06/25575108808079
104. อบต.หน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6186214172ทำแล้ว 26/06/25571180333332
105. อบต.ห้วยขมิ้น (หนองแค)ทำแล้ว613112099ทำแล้ว 22/07/255768333332
106. อบต.ห้วยทราย (หนองแค)ทำแล้ว6168299267ทำแล้ว 30/06/25573341044
107. อบต.ห้วยบง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7370179142ทำแล้ว 20/06/2557556333227
108. อบต.ห้วยแห้ง (แก่งคอย)ทำแล้ว6219217203ทำแล้ว 16/06/255710781088
109. อบต.หินซ้อน (แก่งคอย)ทำแล้ว713112594ทำแล้ว 11/06/2557128181818
รวม 109 อปท.10966220,01315,67314,1911091,2158,6304,3704,0723,972
ข้อมูล ณ 07/08/2563