รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6244208110ทำแล้ว 30/06/255750183998887
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51499689ทำแล้ว 19/06/255750105717171
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6945959ทำแล้ว 30/06/255777281212
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว6344344343ทำแล้ว 13/06/255741212121
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61074478ทำแล้ว 27/06/25572351222
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว6484307222ทำแล้ว 16/06/255852101010
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6634085ทำแล้ว 25/06/25571249343434
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61453522ทำแล้ว 30/06/255725882999
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51296ทำแล้ว 30/06/25579222
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว696108321ทำแล้ว 26/06/2557164413939
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว639514335ทำแล้ว 19/11/255048753288
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6171145132ทำแล้ว 25/06/2557391323231
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7943ทำแล้ว 27/06/255747363535
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว62066344ทำแล้ว 20/06/255768111525252
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว7232406380ทำแล้ว 30/06/2557831373733
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว4744343ทำแล้ว 30/06/2557251997
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6204201255ทำแล้ว 13/06/2557754333333
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว5768169ทำแล้ว 27/06/2557132333
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว61001414ทำแล้ว 30/06/255736313131
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว682116119ทำแล้ว 06/05/255764373737
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6585163ทำแล้ว 27/06/255730252525
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6101312199ทำแล้ว 23/06/25573196848484
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว569453ทำแล้ว 30/06/25573390464645
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว7917459ทำแล้ว 30/06/255727422
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5133110108ทำแล้ว 27/06/2557263101010
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว599105121ทำแล้ว 30/06/255742404040
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว6625348ทำแล้ว 26/06/2557861454545
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว6909475ทำแล้ว 30/06/2557280121212
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว611382268ทำแล้ว 26/06/25577503754
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว6143295274ทำแล้ว 02/06/25572144776
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9200138128ทำแล้ว 27/06/2557115888
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว61096365ทำแล้ว 16/02/255845777
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5984240ทำแล้ว 29/03/25583366666
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6245195171ทำแล้ว 30/06/25576106868681
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว65535757ทำแล้ว 07/10/2557122111111
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว6167179138ทำแล้ว 30/06/255726222
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว61256094ทำแล้ว 16/06/255769231212
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6142113117ทำแล้ว 23/06/25573880373635
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6175193181ทำแล้ว 30/06/25571658443838
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว6179110120ทำแล้ว 23/06/2557371404040
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5136134132ทำแล้ว 23/05/25571111575757
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว899604ทำแล้ว 25/06/25572784717171
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว61089398ทำแล้ว 17/06/2557874494947
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5216151124ทำแล้ว 28/06/255730998
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว613318888ทำแล้ว 28/06/2557586333
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว5695454ทำแล้ว 06/08/2557977565656
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว698206169ทำแล้ว 10/06/2557240222121
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51178069ทำแล้ว 20/05/255746222
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว694466466ทำแล้ว 25/06/25574370515150
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6237363214ทำแล้ว 27/06/2557140333
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว61125918ทำแล้ว 27/05/25571174646463
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6859084ทำแล้ว 20/06/25572467555449
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว689205201ทำแล้ว 30/06/255738444
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5212183135ทำแล้ว 26/06/2557146454544
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5356357357ทำแล้ว 23/02/255817522
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว51537777ทำแล้ว 13/06/25573333
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว590127105ทำแล้ว 13/06/2557282696969
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว589141141ทำแล้ว 11/06/255712922
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6282921ทำแล้ว 27/06/255728171717
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6114104169ทำแล้ว 27/06/25572492686864
รวม 60 อปท.603508,9598,0037,481607333,6751,8751,7031,675
ข้อมูล ณ 07/08/2563