รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7160141139ทำแล้ว 30/06/25574125868582
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว713313984ทำแล้ว 30/06/255727113979797
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6238124106ทำแล้ว 30/06/2557981292927
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7137113139ทำแล้ว 27/06/2557456565654
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6149134129ทำแล้ว 30/06/25571277616161
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว613797108ทำแล้ว 24/06/255770313131
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว7140128109ทำแล้ว 24/09/25572288404038
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว62711ทำแล้ว 27/06/255727111
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6366366365ทำแล้ว 28/05/2557133212121
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6180182182ทำแล้ว 02/06/2557184524943
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6151196140ทำแล้ว 16/05/25575671133
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว61129287ทำแล้ว 09/04/255780605250
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6141145143ทำแล้ว 03/05/255872494949
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6352127ทำแล้ว 30/06/2558434272726
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8185185185ทำแล้ว 04/08/25586665
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7393401401ทำแล้ว 26/06/25571581696662
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว691101153ทำแล้ว 10/06/255742313131
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6163172171ทำแล้ว 16/05/25571989606060
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว687127144ทำแล้ว 10/06/255761464646
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว81297776ทำแล้ว 28/05/255712106282825
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7242424ทำแล้ว 30/06/255712222
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว69211798ทำแล้ว 30/06/255737555
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6566363ทำแล้ว 14/05/255716332
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว61075455ทำแล้ว 05/06/255787331610
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6237233233ทำแล้ว 15/05/255756454539
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว610511092ทำแล้ว 14/05/2557571963
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว7866563ทำแล้ว 17/06/255727854
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6676584ทำแล้ว 19/05/2557357505050
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7153123119ทำแล้ว 25/06/255777595959
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8172183308ทำแล้ว 26/06/25571483666664
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6362362362ทำแล้ว 11/07/255726111
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6141414ทำแล้ว 15/05/25576360151515
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5898586ทำแล้ว 07/05/2557264565656
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว7571515ทำแล้ว 13/06/25574054494949
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว6126115115ทำแล้ว 19/06/2557214141414
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว71019395ทำแล้ว 08/05/2557367111
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6262626ทำแล้ว 26/06/25576644
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว61036565ทำแล้ว 23/06/255784524847
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6112122129ทำแล้ว 30/06/25571674585858
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7848846ทำแล้ว 12/06/255733111
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6155132116ทำแล้ว 01/06/2557181011
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว66851102ทำแล้ว 20/06/25572652505050
รวม 42 อปท.422685,5505,1475,199423042,5431,4641,3931,347
ข้อมูล ณ 07/08/2563