รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว326011098ทำแล้ว 31/07/255731265153152151
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5149157157ทำแล้ว 11/09/25587135919090
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4214122107ทำแล้ว 27/06/25572118424242
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว41048684ทำแล้ว 27/06/255766555
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5146146146ทำแล้ว 30/06/25571352191913
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว61049485ทำแล้ว 26/06/255768404040
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6109108108ทำแล้ว 09/06/255740133133133133
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว686174162ทำแล้ว 13/06/2557643393838
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5244121103ทำแล้ว 11/11/25572192165164165
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5221218246ทำแล้ว 27/06/25572173454543
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6266288282ทำแล้ว 30/06/2557241988
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5154119248ทำแล้ว 01/10/255719123444343
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4233186167ทำแล้ว 18/06/255792434241
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5169123119ทำแล้ว 26/06/2557649333333
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5969590ทำแล้ว 26/06/255776707070
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว52488568ทำแล้ว 28/05/255768132331919
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6176177177ทำแล้ว 30/05/2557565292828
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6485643ทำแล้ว 11/06/255718131313
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว79388254ทำแล้ว 20/06/25571042303029
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5605656ทำแล้ว 27/06/255735323232
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5152130124ทำแล้ว 30/06/25573397707069
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8170168170ทำแล้ว 25/06/255796606060
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7320250239ทำแล้ว 30/06/255748242424
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5154147150ทำแล้ว 04/06/2557493484848
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5686456ทำแล้ว 09/04/2557155494949
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว625212516ทำแล้ว 16/06/25571582211010
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5120112105ทำแล้ว 14/05/255774692520
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5157241249ทำแล้ว 23/06/255779242321
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6105116106ทำแล้ว 25/06/255772535353
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5210239257ทำแล้ว 06/06/25575127868686
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4102134177ทำแล้ว 26/06/25571081636363
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5197173171ทำแล้ว 20/01/2558446313131
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5335307130ทำแล้ว 08/05/255783494947
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5290290275ทำแล้ว 23/06/255724232323
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5753737ทำแล้ว 27/06/255750222221
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5210216238ทำแล้ว 14/05/2557112909090
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4797676ทำแล้ว 36181615
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6192190190ทำแล้ว 27/06/255762141414
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6161148126ทำแล้ว 23/06/25573107107107107
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว611592116ทำแล้ว 13/06/25572184383835
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6190229145ทำแล้ว 13/06/255733191616
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8115115115ทำแล้ว 20/05/255758211919
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8793737ทำแล้ว 13/06/25571592858585
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว71126343ทำแล้ว 27/06/2557219191919
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4150144112ทำแล้ว 10/06/2557466666666
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5137231239ทำแล้ว 23/06/2557156424138
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6726364ทำแล้ว 23/06/2557851373029
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5141143143ทำแล้ว 15/05/2557569383829
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6959999ทำแล้ว 28/01/255871424240
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4765151ทำแล้ว 25/06/2557230131111
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 12/06/255799626259
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7129326326ทำแล้ว 18/11/2557461464644
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8154183202ทำแล้ว 03/03/25581495161615
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4228191128ทำแล้ว 05/06/25572685737373
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6158115106ทำแล้ว 25/06/255740343434
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3675568ทำแล้ว 18/06/255723141412
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5952430ทำแล้ว 27/06/25581014141414
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6147137132ทำแล้ว 09/06/2557117676767
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5231498232ทำแล้ว 21/07/2557180494947
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61144646ทำแล้ว 20/06/2557109181817
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5229188173ทำแล้ว 26/06/255781686837
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6275180170ทำแล้ว 16/06/25572158129125125
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว51169381ทำแล้ว 07/05/2557144444444
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5985553ทำแล้ว 13/06/25572269616161
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว41881848ทำแล้ว 25/06/255741232319
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5309310305ทำแล้ว 27/06/25571155212020
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6134209222ทำแล้ว 10/06/2557102383838
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6134128126ทำแล้ว 26/06/255744393939
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6232123115ทำแล้ว 27/06/255761131313
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6110109109ทำแล้ว 30/06/255761101010
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว43074237ทำแล้ว 26/06/255744353535
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6109299124ทำแล้ว 13/06/255750424234
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4127118133ทำแล้ว 13/06/255733126505049
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5503230ทำแล้ว 30/06/2557501112
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว51108378ทำแล้ว 02/06/255741242424
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61149290ทำแล้ว 30/06/255768363434
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5156176159ทำแล้ว 15/05/2557172191616
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6122105105ทำแล้ว 19/06/2557168505050
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 03/06/25575462515150
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6669387ทำแล้ว 23/06/25572119193
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว6137222409ทำแล้ว 13/06/2557829181515
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6118122117ทำแล้ว 13/06/2557353403935
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7249269271ทำแล้ว 19/05/255748191919
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6168173173ทำแล้ว 19/06/2557134676766
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว5137137137ทำแล้ว 06/06/2557627232321
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว79273144ทำแล้ว 13/06/2557345252322
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5727777ทำแล้ว 24/06/255760313129
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว514112989ทำแล้ว 13/06/25571185191818
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4134126126ทำแล้ว 12/06/25571115787878
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6124108101ทำแล้ว 22/12/2557124424242
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6183164159ทำแล้ว 03/06/255754252423
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6148149137ทำแล้ว 13/06/255749494949
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว5837872ทำแล้ว 15/05/255737212121
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5754040ทำแล้ว 05/08/2557458202020
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5925849ทำแล้ว 30/06/255724555
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5140144144ทำแล้ว 27/06/2557109858582
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว6676360ทำแล้ว 12/06/255738181818
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5516532532ทำแล้ว 27/06/255754333
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8206211211ทำแล้ว 23/06/25571376511
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5746253ทำแล้ว 30/06/255739171414
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว45933ทำแล้ว 18/06/255759515151
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว4574545ทำแล้ว 28/05/255757434343
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว577906ทำแล้ว 24/06/25574880423630
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5272727ทำแล้ว 11/08/25585544282828
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6158140140ทำแล้ว 26/09/255752282414
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว41398669ทำแล้ว 11/06/2557758575757
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว51872323ทำแล้ว 16/05/255717146145145145
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว7170170132ทำแล้ว 25/06/255751343434
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4119163142ทำแล้ว 21/05/255724141414
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว41174620ทำแล้ว 30/05/255720107919182
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3195104165ทำแล้ว 27/06/255756383232
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5176190179ทำแล้ว 27/06/2557255403938
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว61199891ทำแล้ว 17/06/2557158413439
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7186149133ทำแล้ว 13/08/255737202020
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว61006767ทำแล้ว 12/06/25572575454545
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว61235353ทำแล้ว 19/08/25582357463939
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว610914398ทำแล้ว 23/06/255756464646
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5112110110ทำแล้ว 17/06/25573315555
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว7245296267ทำแล้ว 30/06/255764453635
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5234214183ทำแล้ว 19/05/255781606059
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5227227227ทำแล้ว 30/06/255757222
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว539621872ทำแล้ว 12/06/2557299535353
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5153129127ทำแล้ว 25/06/25572166404040
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6432269204ทำแล้ว 28/05/255762565656
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6136134122ทำแล้ว 14/05/2557149232321
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5158175140ทำแล้ว 13/06/2557788666664
รวม 126 อปท.12668219,60117,85316,5911268548,8065,3645,1845,032
ข้อมูล ณ 06/08/2563