รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว4169418371ทำแล้ว 30/06/255718133949391
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5335181146ทำแล้ว 30/06/255713147676766
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว614810595ทำแล้ว 12/05/255750161616
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5745149ทำแล้ว 30/06/25573353282828
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว51991735ทำแล้ว 18/06/2557295424242
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว611610659ทำแล้ว 12/06/2557125121111
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51222333ทำแล้ว 30/06/255759515151
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว71046767ทำแล้ว 30/06/25571463202019
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5156131116ทำแล้ว 13220
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7144118104ทำแล้ว 20/06/25571354383838
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 30/06/255773111111
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6221252220ทำแล้ว 30/06/2557393383838
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61325654ทำแล้ว 119222
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7131167178ทำแล้ว 20/06/255744242424
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว69960102ทำแล้ว 22/05/2557174011109
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5174107106ทำแล้ว 27/06/25571242911
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7124122125ทำแล้ว 25/06/2557572484847
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว514626027ทำแล้ว 30/06/2557137137137137
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51866243ทำแล้ว 26/06/255763191919
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51029091ทำแล้ว 01/10/255773474747
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว61389083ทำแล้ว 27/06/255787828282
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7149150128ทำแล้ว 27/06/2557354414141
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9143198140ทำแล้ว 21/08/25573146362514
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว51216157ทำแล้ว 29/06/25574125222222
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5757346ทำแล้ว 15/05/255745393738
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว67585117ทำแล้ว 18/06/2557552343433
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว7837589ทำแล้ว 27/06/2557283444444
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6646967ทำแล้ว 16/06/2557245313129
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61425ทำแล้ว 11/06/255726444
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว511294113ทำแล้ว 30/06/255734103313131
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7704747ทำแล้ว 17/06/2557122131311
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว7103137133ทำแล้ว 23/06/255787746870
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7118112112ทำแล้ว 17/06/2557159464646
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61359075ทำแล้ว 30/06/2557182545454
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว69013282ทำแล้ว 13/06/2557582606060
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว521185101ทำแล้ว 12/06/25572257383838
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว41061615ทำแล้ว 18/06/2557268545454
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6167178188ทำแล้ว 30/06/2557167565656
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5747474ทำแล้ว 05/06/255748252525
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6217139133ทำแล้ว 27/06/25571341777
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6219127126ทำแล้ว 30/06/25571290514545
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว7201ทำแล้ว 26/06/255722181818
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว52117619ทำแล้ว 25/06/25571066636363
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51088940ทำแล้ว 30/06/25585611119
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว67714450ทำแล้ว 24/06/2557530181817
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5102108108ทำแล้ว 26/06/255788767676
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7127122114ทำแล้ว 14/08/25571487696968
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6199229202ทำแล้ว 30/06/255788525251
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว51249297ทำแล้ว 16/06/2557162493837
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5575555ทำแล้ว 30/06/2557940333333
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว71245959ทำแล้ว 28/07/25572484313131
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว611911925ทำแล้ว 19/06/25574960595858
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว61309692ทำแล้ว 23/05/255734181818
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 25/06/255728201919
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว6154454453ทำแล้ว 19/06/255751103313131
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5155131129ทำแล้ว 30/06/255795282119
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว715495100ทำแล้ว 24/06/2557147393937
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว7180116116ทำแล้ว 27/06/25578177158158157
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6888685ทำแล้ว 16/06/2557354545453
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว77991114ทำแล้ว 16/05/25571234201919
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7127129129ทำแล้ว 19/06/255724000
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว61165127ทำแล้ว 30/06/2557686747472
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว10116100170ทำแล้ว 23/06/2557359515146
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว68710360ทำแล้ว 16/06/2558985676666
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 20/06/255774595957
รวม 65 อปท.653928,6977,4996,529654354,6722,6762,5982,556
ข้อมูล ณ 07/08/2563