รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9766140136ทำแล้ว 30/06/2557206571338318306
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6297212183ทำแล้ว 30/06/25573117433
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว72286878ทำแล้ว 27/06/255783342827
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5178174127ทำแล้ว 18/06/255725122848483
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61087976ทำแล้ว 30/05/2557361121955
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7181118119ทำแล้ว 27/06/255718114383737
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7192174136ทำแล้ว 09/06/255776272524
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9230182183ทำแล้ว 28/07/25573123515050
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว7179150121ทำแล้ว 27/06/2557362414038
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว8655044ทำแล้ว 24/06/255742232322
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6573329ทำแล้ว 30/06/25571732655
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว912881119ทำแล้ว 30/06/2557272393937
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว7907865ทำแล้ว 15/07/25571799828278
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5102118106ทำแล้ว 30/06/25571876494948
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว724719321ทำแล้ว 31/07/2557247522
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7249252252ทำแล้ว 20/03/255883373232
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว826014431ทำแล้ว 21/04/255787615453
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว62008166ทำแล้ว 23/06/2557667323230
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว7168138131ทำแล้ว 27/06/25572154202020
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว71351915ทำแล้ว 30/06/255747888
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8160127ทำแล้ว 30/06/255783997
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6222107104ทำแล้ว 30/03/2558146262626
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6223149148ทำแล้ว 27/06/2558179161613
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว815299103ทำแล้ว 30/06/25571976333332
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว718315696ทำแล้ว 19/06/255778111
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5953842ทำแล้ว 25/06/25571079494749
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6157127103ทำแล้ว 24/06/255789231515
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว611610098ทำแล้ว 08/12/255751333333
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7694945ทำแล้ว 26/06/255742383738
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5130145231ทำแล้ว 27/06/255737121212
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9175524405ทำแล้ว 20/06/25571101484839
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9114114114ทำแล้ว 13/06/255742101010
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว723314767ทำแล้ว 16/06/25571596212120
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว51238178ทำแล้ว 12/06/255778646363
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว7207179159ทำแล้ว 10/10/2557359323131
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว9192116104ทำแล้ว 30/06/25572109393833
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71599561ทำแล้ว 23/06/25571557414141
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6120113105ทำแล้ว 13/06/2557351222219
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว71425084ทำแล้ว 30/06/255741433
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว61863131ทำแล้ว 18/06/25577777
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9977976ทำแล้ว 08/05/2557432777
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว9837773ทำแล้ว 18/06/255735181818
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9124197150ทำแล้ว 30/06/255851111010
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว8117120120ทำแล้ว 26/06/2557571313128
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5343431ทำแล้ว 17/06/255734111
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8138140165ทำแล้ว 15/05/25572359292423
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6715544ทำแล้ว 02/06/25571662393938
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7146127121ทำแล้ว 16/06/25571588262626
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว564523ทำแล้ว 14/08/255727432
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว51012017ทำแล้ว 03/06/255752662
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว4202206203ทำแล้ว 28/05/255751404040
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6277283283ทำแล้ว 09/06/2558277554
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6844134ทำแล้ว 22/05/2557627191918
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8926653ทำแล้ว 27/06/2557347171110
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว71086357ทำแล้ว 18/06/255757484847
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว74688ทำแล้ว 27/06/25577111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7220220221ทำแล้ว 06/06/2557663505050
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว710710396ทำแล้ว 27/06/2557563484848
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 05/06/255716111
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว77710035ทำแล้ว 27/06/255743292929
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว810692153ทำแล้ว 15/07/2557443323030
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว7151515ทำแล้ว 30/06/10307792383535
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6693434ทำแล้ว 12/06/255769484744
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7111151200ทำแล้ว 20/03/2558345322930
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5445151ทำแล้ว 13/02/25571255232320
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว7675452ทำแล้ว 19/06/2557347181716
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9206212207ทำแล้ว 18/06/2557288814145
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7989081ทำแล้ว 25/06/2557457373731
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว92402524ทำแล้ว 04/09/25584199626262
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5103112118ทำแล้ว 16/07/2557810101010
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9123113204ทำแล้ว 27/06/255733222
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว7112111111ทำแล้ว 01/10/255737887
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5887979ทำแล้ว 30/06/2557851312825
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9768185ทำแล้ว 13/06/2557355171716
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว81218883ทำแล้ว 23/06/2557333282726
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว8152154154ทำแล้ว 02/06/2557129181817
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว61158882ทำแล้ว 24/12/255758222
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6119109115ทำแล้ว 13/06/25573292737373
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว712714861ทำแล้ว 11/06/2557147121212
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว88885ทำแล้ว 11/09/255879333
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว81017278ทำแล้ว 16/06/2557911775
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6488989ทำแล้ว 26/06/255724191919
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7874414ทำแล้ว 30/06/255750272424
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 25/06/2557150353434
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว9514141ทำแล้ว 30/06/2557248877
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว711510198ทำแล้ว 26/06/255762555
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6766369ทำแล้ว 30/06/255762322
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว62264333ทำแล้ว 23/06/2557119777
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7137133137ทำแล้ว 12/06/2557552171311
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 06/05/255785212
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว9494134ทำแล้ว 12/06/2557733272626
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว794115104ทำแล้ว 27/06/25571860414140
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6376325325ทำแล้ว 24/07/25572565373735
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว5858880ทำแล้ว 29/05/255712101010
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว51204830ทำแล้ว 14/05/255725251919
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6948384ทำแล้ว 13/06/255754212121
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว7826352ทำแล้ว 30/06/2557251363436
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7126134167ทำแล้ว 26/02/2558512554
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7161123110ทำแล้ว 30/06/255771181818
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว92277167ทำแล้ว 05/06/25577222
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว616066ทำแล้ว 27/06/255735333
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว11207155145ทำแล้ว 21/05/25571208888
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว71123851ทำแล้ว 09/06/255759171715
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6727870ทำแล้ว 26/05/255738111111
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว68810591ทำแล้ว 25/06/255752404040
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6877495ทำแล้ว 30/06/255728533
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว87415ทำแล้ว 30/06/255724191918
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว516528772ทำแล้ว 18/06/25571019121212
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว66466ทำแล้ว 23/06/2557630181818
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8121121120ทำแล้ว 30/06/2557462292926
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7136144151ทำแล้ว 12/05/255752232221
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7140189136ทำแล้ว 13/06/25572847333333
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7849298ทำแล้ว 12/06/2557741272727
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว512966108ทำแล้ว 30/06/2557442544
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5908691ทำแล้ว 05/06/2557281535353
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว67695118ทำแล้ว 24/06/2557220544
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว6167170134ทำแล้ว 29/05/255733191919
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61484845ทำแล้ว 20/02/2557923222222
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7211149122ทำแล้ว 19/06/2557176434342
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว96155ทำแล้ว 27/06/255743444
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9151153153ทำแล้ว 29/12/255735131313
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว816911084ทำแล้ว 27/06/25573234111
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว71145656ทำแล้ว 15/06/25575432
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7145189172ทำแล้ว 26/06/255796828282
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว8121113107ทำแล้ว 06/06/2557463454542
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7124127131ทำแล้ว 20/05/2557690554630
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว68051ทำแล้ว 23/06/255712222
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว8987880ทำแล้ว 30/06/25571594565149
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว65912244ทำแล้ว 13/06/255759565656
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7898981ทำแล้ว 19/05/255757323230
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7816465ทำแล้ว 23/06/2557454383431
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว7797979ทำแล้ว 27/06/255714121212
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว58478118ทำแล้ว 23/06/255741131312
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว726111293ทำแล้ว 23/12/255724444
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7868576ทำแล้ว 24/12/255724101010
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6166164163ทำแล้ว 30/06/255733141413
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6165119119ทำแล้ว 30/06/2557211999
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5221515ทำแล้ว 20/06/255715101010
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7899537ทำแล้ว 20/06/255769474643
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว62132143ทำแล้ว 27/06/255764999
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว8177168183ทำแล้ว 14/05/255716111111
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว617914595ทำแล้ว 03/06/25574867212121
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8186149122ทำแล้ว 30/03/2558183191919
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6765745ทำแล้ว 30/05/2557338231818
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว713110414ทำแล้ว 26/06/255719444
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว9676867ทำแล้ว 26/06/25572860171717
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว91798413ทำแล้ว 08/04/2557100105105105105
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7595333ทำแล้ว 26/06/25576111
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6212121ทำแล้ว 27/06/2557626999
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51599254ทำแล้ว 12/06/255776121212
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7912626ทำแล้ว 16/06/255762131010
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว6811311ทำแล้ว 05/06/2557225181818
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว71573328ทำแล้ว 08/05/2557735343432
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8113100101ทำแล้ว 22/05/25572363333
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7765949ทำแล้ว 22/05/25571244141414
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5826566ทำแล้ว 25/06/2557135222222
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว68710390ทำแล้ว 12/06/255736363636
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9111ทำแล้ว 30/07/255745222
รวม 158 อปท.1581,09021,01616,41314,3591581,2139,5994,0883,9313,793
ข้อมูล ณ 07/08/2563