รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว739758119ทำแล้ว 27/06/2557224210817975
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5380150161ทำแล้ว 24/06/2557272302138134122
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5435201115ทำแล้ว 30/06/255713102171717
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว510310493ทำแล้ว 26/06/25571185252525
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8518282280ทำแล้ว 30/07/25572031038887
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว711816787ทำแล้ว 30/06/25571368494746
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว516210197ทำแล้ว 30/06/2557100174133119117
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว72989492ทำแล้ว 25/06/25573388676767
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6352208206ทำแล้ว 27/06/255798666
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5277161155ทำแล้ว 30/07/255710113757571
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6288230214ทำแล้ว 30/06/255738104404040
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71054942ทำแล้ว 23/06/255756535252
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5345334330ทำแล้ว 30/06/25571265141414
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว6130ทำแล้ว 30/06/2557150202017
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6173113112ทำแล้ว 26/06/255720101474747
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6170147128ทำแล้ว 09/06/255785207160155131
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6802823ทำแล้ว 23/06/2557965494949
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5141117142ทำแล้ว 27/06/2557487474745
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว61368788ทำแล้ว 25/06/25572487494947
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6140177177ทำแล้ว 26/06/255757353535
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6906657ทำแล้ว 27/06/255733100595959
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว716310198ทำแล้ว 27/06/25572389443735
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7338341177ทำแล้ว 25/06/255798146843230
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71392511ทำแล้ว 25/06/25573437212121
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6919364ทำแล้ว 30/06/2557729111110
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5270161147ทำแล้ว 23/06/25571173443735
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว61359389ทำแล้ว 23/06/25577555
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว61467373ทำแล้ว 28/11/25576146544
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6256281231ทำแล้ว 30/06/2557182363633
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 15/05/2557969444444
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6110111111ทำแล้ว 01/10/255630242222
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6244262254ทำแล้ว 20/06/255780282319
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7438451453ทำแล้ว 30/06/255782383279219105
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7269205208ทำแล้ว 25/06/2557563353230
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7312313313ทำแล้ว 06/05/2557186463939
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6119132132ทำแล้ว 02/06/25572174373735
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6194145149ทำแล้ว 08/05/2557154272725
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว716614399ทำแล้ว 26/06/25572583111
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว711510393ทำแล้ว 27/05/255716127108108106
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว51588585ทำแล้ว 24/06/25571165454544
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7988585ทำแล้ว 29/05/255784585858
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว713110495ทำแล้ว 14/05/25571082242424
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7193194194ทำแล้ว 16/05/255744106606056
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว721822859ทำแล้ว 19/06/255735222222
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6188796ทำแล้ว 30/06/2557129131312
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5349344343ทำแล้ว 27/06/255731131312
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7225235235ทำแล้ว 13/06/255752282828
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว712710593ทำแล้ว 27/05/25571781505049
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว7129183174ทำแล้ว 15/05/255758202018
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว6173168168ทำแล้ว 30/06/255737353534
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 12/06/255783353534
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7123124124ทำแล้ว 30/04/2557158362812
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5104ทำแล้ว 16/06/25572778575757
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6325283274ทำแล้ว 20/11/255764122616157
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว6138142142ทำแล้ว 22/05/255778444443
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว720220838ทำแล้ว 30/06/255768333
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว71365858ทำแล้ว 19/05/25571357131313
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6137139139ทำแล้ว 12/06/255716104737373
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว795101101ทำแล้ว 14/05/255714104848484
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7203105106ทำแล้ว 15/05/25572167383836
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5221118111ทำแล้ว 30/06/255733119535350
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7201145113ทำแล้ว 38242424
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 14/05/25571485606060
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7372375375ทำแล้ว 12/06/25572266363128
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8188137100ทำแล้ว 27/06/25572135848484
รวม 65 อปท.6540813,34110,7399,102651,5176,2773,2453,0152,783
ข้อมูล ณ 06/08/2563