รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6165128122ทำแล้ว 28/07/255716126817660
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว33259431ทำแล้ว 25/06/255734269211206194
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7243244220ทำแล้ว 30/06/255722252184164164
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5115110124ทำแล้ว 30/06/255713108818179
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6396169163ทำแล้ว 25/06/25576152888885
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว9328329329ทำแล้ว 26/06/2557158118110104
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว615411321ทำแล้ว 30/06/2557898515148
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว51755676ทำแล้ว 27/06/25572096715151
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6136142142ทำแล้ว 25/08/255827139838383
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6156160160ทำแล้ว 30/06/25574160137118116
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6212212210ทำแล้ว 27/06/2557481656565
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6277360322ทำแล้ว 27/06/2557235176176165
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61517676ทำแล้ว 17/06/25574514510310298
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6148145168ทำแล้ว 26/06/255729102555555
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว64122ทำแล้ว 02/09/255791120909087
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว611110996ทำแล้ว 12/06/2557266383838
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว61007969ทำแล้ว 30/06/25583498606057
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6171164154ทำแล้ว 30/06/25571181343432
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 25/06/255797383838
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6197185153ทำแล้ว 20/06/25572276292616
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6191154133ทำแล้ว 24/06/255745193122117113
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61358690ทำแล้ว 23/02/2558458303030
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6223193184ทำแล้ว 13/06/25572547131313
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว61024029ทำแล้ว 30/06/2557240131313
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61516764ทำแล้ว 30/05/255718105554337
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61177474ทำแล้ว 16/05/255783262625
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6229230230ทำแล้ว 23/06/255732161513
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว610112226ทำแล้ว 11/06/255783414141
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6120124123ทำแล้ว 27/06/255760998
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6227304173ทำแล้ว 27/06/25572643644
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 23/06/2557182272422
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6194154156ทำแล้ว 26/06/255773232321
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว61139493ทำแล้ว 25/06/255753111
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7151170169ทำแล้ว 20/05/255740121212
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7499164148ทำแล้ว 20/05/255760194888382
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 30/06/2557687404040
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7197197197ทำแล้ว 08/05/255741212120
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6626625624ทำแล้ว 08/07/255731322
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6226219197ทำแล้ว 13/06/255762626259
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6151197197ทำแล้ว 05/06/255760171717
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว6943926ทำแล้ว 23/06/2557252433534
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6872118ทำแล้ว 02/05/255736302923
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6133126166ทำแล้ว 25/06/25573102000
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6124120102ทำแล้ว 26/06/2557790515049
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว62405712ทำแล้ว 30/06/255789525248
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 12/05/25573994191918
รวม 46 อปท.462788,7447,1666,581466024,6102,6432,4932,380
ข้อมูล ณ 07/08/2563