รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51645848ทำแล้ว 16/12/25574110636363
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6292205119ทำแล้ว 27/06/255789209665957
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว9202202205ทำแล้ว 20/06/255711781599
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5127ทำแล้ว 30/06/255711105757575
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว52411216ทำแล้ว 30/06/255795223135120113
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว62041212ทำแล้ว 30/06/2557291393939
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5746157ทำแล้ว 08/05/255760454444
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5193213167ทำแล้ว 11/06/25577082313131
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว61577574ทำแล้ว 28/07/2557146513837
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว7215186154ทำแล้ว 15/08/25572384201312
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว61199690ทำแล้ว 24/06/2557874424242
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51299372ทำแล้ว 08/08/25573111313131
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว81399088ทำแล้ว 30/06/255743201818
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5866562ทำแล้ว 30/06/25571169663316
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6245186131ทำแล้ว 30/06/2557191481006861
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว6174223209ทำแล้ว 30/06/2557262111
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว513874181ทำแล้ว 18/06/2557492515150
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5379118107ทำแล้ว 25/06/255714411610490
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว513910095ทำแล้ว 30/06/25573103715857
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว7138123114ทำแล้ว 30/06/2557176181817
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 30/06/25571283515149
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5171114109ทำแล้ว 30/06/2558176474747
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว51754528ทำแล้ว 24/06/255721106616161
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว514610596ทำแล้ว 26/06/255796472929
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6897685ทำแล้ว 12/05/2557160454543
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6119114110ทำแล้ว 23/06/255751353530
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว61353522ทำแล้ว 11/06/25572286565454
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6300305318ทำแล้ว 17/06/2557132656565
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว5754519ทำแล้ว 12/06/2557646353535
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว615311999ทำแล้ว 25/06/25572754413737
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว612811593ทำแล้ว 26/06/255760606060
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3445200182ทำแล้ว 30/06/2557123636359
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8137112103ทำแล้ว 09/06/2557232754
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6999992ทำแล้ว 27/06/255749282828
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6291124116ทำแล้ว 26/05/255763170313131
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3324183131ทำแล้ว 08/09/255711179848383
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6545252ทำแล้ว 09/06/25575418179
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5161205236ทำแล้ว 30/06/255725162108108108
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6569266228ทำแล้ว 27/06/25571119494947
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 28/05/255788222219
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6409237214ทำแล้ว 13/06/2557422141313
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5212181171ทำแล้ว 27/06/255757222121
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว51216394ทำแล้ว 30/06/255739544
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6196175154ทำแล้ว 25/02/25583055282222
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว627210892ทำแล้ว 29/08/25572170919189
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6211155135ทำแล้ว 27/05/2557470333331
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว61014425ทำแล้ว 13/06/255723122636261
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว73346050ทำแล้ว 19/06/255714420205
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว814710699ทำแล้ว 04/06/255729121212
รวม 49 อปท.492829,5206,0265,545496024,6442,2972,1182,019
ข้อมูล ณ 06/08/2563