รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7451142131ทำแล้ว 26/06/25562174141139139
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7205155225ทำแล้ว 11/12/2556205323232
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7359145117ทำแล้ว 21/06/25563059414141
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว716419092ทำแล้ว 25/07/255620138112112111
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7257239239ทำแล้ว 28/06/2556677111111
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว8182158126ทำแล้ว 28/06/255644373736
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7296291268ทำแล้ว 26/06/25561296666665
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว724411096ทำแล้ว 24/06/255643181818
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7117104131ทำแล้ว 24/06/255655494949
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7444444444ทำแล้ว 18/06/255611101555555
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7131112117ทำแล้ว 24/06/2556180434241
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว81007520ทำแล้ว 24/06/25568433822
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7857268ทำแล้ว 24/06/255632412119
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7825450ทำแล้ว 28/06/255645272424
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7947397ทำแล้ว 26/06/255631212119
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8170166155ทำแล้ว 25/06/2556248333333
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว710910090ทำแล้ว 27/06/255624202020
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7141578ทำแล้ว 10/06/255633282827
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8215176305ทำแล้ว 24/06/2556140252524
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว718499ทำแล้ว 28/06/2556184111
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว71402525ทำแล้ว 28/05/2556902866
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7947245ทำแล้ว 28/06/2556450373732
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7115111105ทำแล้ว 27/06/255621121212
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว71279995ทำแล้ว 11/08/2556292747474
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว7654340ทำแล้ว 11/06/2556112999
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7216139119ทำแล้ว 28/06/255658535353
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7273284284ทำแล้ว 19/08/255640241412
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7174159155ทำแล้ว 28/06/2556135444
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว71514046ทำแล้ว 28/06/255611137515151
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว71098257ทำแล้ว 09/05/25563645302929
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7320307300ทำแล้ว 14/06/25563333
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7166144132ทำแล้ว 28/06/255625141414
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว72487878ทำแล้ว 14/06/2556331833
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว731421265ทำแล้ว 28/06/25562022202019
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว7305251109ทำแล้ว 26/06/255731252524
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว713912190ทำแล้ว 10/06/255756292828
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7126139132ทำแล้ว 14/06/255666222121
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7328254254ทำแล้ว 28/06/255624111
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7190189204ทำแล้ว 27/06/255622111
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว71611611ทำแล้ว 27/06/25562664333
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7142142141ทำแล้ว 25/06/25561103676562
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว596151118ทำแล้ว 15/06/25561082404040
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว71408168ทำแล้ว 25/06/255689423837
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7323324324ทำแล้ว 27/06/255641363636
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7947375ทำแล้ว 28/06/255665545454
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว793ทำแล้ว 27/06/2557410555
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว71672723ทำแล้ว 01/10/255633171616
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7291266267ทำแล้ว 28/06/25564361111
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว792173160ทำแล้ว 27/06/255622131111
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7252184117ทำแล้ว 17/06/2556559494949
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว73081717ทำแล้ว 28/06/2556655353535
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8303030ทำแล้ว 28/06/25566444
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7104154145ทำแล้ว 28/06/25561480565353
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7156137147ทำแล้ว 09/05/2556541311
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7160135124ทำแล้ว 25/06/255627252524
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7151166163ทำแล้ว 28/06/255623111
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว78872192ทำแล้ว 19/02/2557669545351
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7103139134ทำแล้ว 13/03/255752484848
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7112339243ทำแล้ว 07/06/255661252525
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7605680ทำแล้ว 25/06/2556260493333
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว7928185ทำแล้ว 12/06/2556246323231
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7116113111ทำแล้ว 26/06/2556248383635
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7185153166ทำแล้ว 14/05/2556131077
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว71588484ทำแล้ว 17/06/255653313131
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7638463ทำแล้ว 28/06/2556650292828
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว727229557ทำแล้ว 24/06/255654323229
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7126132139ทำแล้ว 28/05/255676262620
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7166125105ทำแล้ว 28/06/255616765
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7176127151ทำแล้ว 24/06/255632232323
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7232131119ทำแล้ว 24/06/255630141414
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7186184160ทำแล้ว 28/06/255671810109
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว61271ทำแล้ว 26/06/2556914141413
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7158178171ทำแล้ว 13/06/25561146242323
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7162220160ทำแล้ว 25/06/255698757070
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว71491ทำแล้ว 23/12/255656545453
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว71317433ทำแล้ว 27/06/25562877666563
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว810247ทำแล้ว 28/06/25562222
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7178205185ทำแล้ว 28/06/2556541272625
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7262250164ทำแล้ว 28/06/2556428111
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว8120121121ทำแล้ว 30/06/25569555
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7239175172ทำแล้ว 24/12/2556435272626
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7132134111ทำแล้ว 28/06/255612410108
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7327376162ทำแล้ว 12/06/255645262626
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7357318226ทำแล้ว 12/06/255666242424
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว82378499ทำแล้ว 21/06/255634111111
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7106115116ทำแล้ว 14/06/065623333
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว71358723ทำแล้ว 17/06/255655222121
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว716799103ทำแล้ว 13/06/25562103535353
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7859086ทำแล้ว 20/06/255663434343
รวม 89 อปท.8962815,69912,62210,855893054,8542,6912,4902,444
ข้อมูล ณ 06/08/2563