รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว3241175107ทำแล้ว 26/09/25562014913610495
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6898503471ทำแล้ว 28/06/2556187131116115
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6481194200ทำแล้ว 06/03/2557497727069
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7317212125ทำแล้ว 1895272727
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4134148145ทำแล้ว 21/06/2556258505048
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว7156121107ทำแล้ว 14/06/255613131099
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7127109103ทำแล้ว 18/06/25565555
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7148192146ทำแล้ว 28/06/2556560343434
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6131306326ทำแล้ว 20/06/255623161616
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว71574740ทำแล้ว 28/06/2556716777
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4110148125ทำแล้ว 28/06/255610776
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6161153121ทำแล้ว 28/06/2556132141313
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5787979ทำแล้ว 27/06/25561412997
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว46995127ทำแล้ว 13/06/255651171717
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว6157123119ทำแล้ว 28/06/2556554545454
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว688115100ทำแล้ว 26/06/2556183626262
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5493735ทำแล้ว 26/06/2556239222118
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9173254161ทำแล้ว 27/06/255618106959589
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว4777058ทำแล้ว 03/06/2556119171716
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว61949579ทำแล้ว 30/05/255633272726
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61115753ทำแล้ว 20/06/255638999
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5707782ทำแล้ว 19/06/2556225222119
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4171173172ทำแล้ว 21/06/25563154515151
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4851111ทำแล้ว 01/10/2556141291616
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4235216117ทำแล้ว 19/06/255612966
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว93399696ทำแล้ว 19/06/2556120181817
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว494135128ทำแล้ว 26/06/2556312999
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7165231240ทำแล้ว 25/06/25565619106
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว412011288ทำแล้ว 24/06/255613111
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว87365200ทำแล้ว 20/06/2556855242423
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5307285281ทำแล้ว 25/06/25562671505049
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว71826959ทำแล้ว 28/06/25563100494947
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10146164189ทำแล้ว 28/06/255645393835
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว6113122113ทำแล้ว 24/06/255662161616
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4101167139ทำแล้ว 20/06/2556421161616
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว617111774ทำแล้ว 28/04/25562111
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว41384235ทำแล้ว 27/06/255618161616
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5235233230ทำแล้ว 28/06/255647171717
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว594181190ทำแล้ว 14/06/25561243333332
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4656458ทำแล้ว 26/06/255613766
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว61118173ทำแล้ว 20/06/25561218888
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8113115115ทำแล้ว 24/06/25564117545049
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6136108104ทำแล้ว 26/06/255662504932
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5896657ทำแล้ว 30/04/255625242424
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว71,3641,227254ทำแล้ว 05/09/2556139131211
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4879186ทำแล้ว 21/06/255614964
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว587259208ทำแล้ว 20/06/2556148383837
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว9798080ทำแล้ว 20/06/255679362823
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6132151153ทำแล้ว 28/06/2556625252525
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว7135117101ทำแล้ว 26/06/2556302643
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6141173111ทำแล้ว 14/05/255645211917
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10608397281ทำแล้ว 07/06/255620161616
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว65342113ทำแล้ว 05/06/2556137343434
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว5858295ทำแล้ว 21/06/25568555
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5742121ทำแล้ว 18/06/255610765
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว52318248ทำแล้ว 14/06/255627191717
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว66267153ทำแล้ว 17/05/065612322
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5209210210ทำแล้ว 14/06/255679181412
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5124141145ทำแล้ว 27/06/255617111111
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว8241370335ทำแล้ว 12/06/255625511
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว966112111ทำแล้ว 29/05/255617999
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว51113639ทำแล้ว 26/06/255615998
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7192192183ทำแล้ว 25/06/255680333333
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว585239156ทำแล้ว 19/06/2556161298
รวม 64 อปท.6437611,57610,2528,561642282,7451,7321,5961,519
ข้อมูล ณ 07/08/2563