รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7677403358ทำแล้ว 28/06/255618140875752
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6216252218ทำแล้ว 17/06/2556614577
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8465373336ทำแล้ว 28/06/2556237252221
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7817366ทำแล้ว 28/06/2556267474747
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7120121121ทำแล้ว 28/06/255645454544
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8135110123ทำแล้ว 25/06/2556241422
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8206541ทำแล้ว 26/06/255692535351
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว5156120109ทำแล้ว 28/06/2556211077
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6179199164ทำแล้ว 24/06/25562045272727
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7160127126ทำแล้ว 21/05/25561337242119
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8173134141ทำแล้ว 27/06/2556244404040
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7351224195ทำแล้ว 18/06/25561130191919
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว810154ทำแล้ว 10/03/255715332
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7199201201ทำแล้ว 18/12/25561201211
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว71366935ทำแล้ว 26/06/25569333
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว625412714ทำแล้ว 28/06/255625121110
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว72547664ทำแล้ว 11/06/25562698696968
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7675761ทำแล้ว 31/07/25561033222222
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว8130136131ทำแล้ว 24/06/2556125252525
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว51156949ทำแล้ว 16/05/2557531321
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8671610ทำแล้ว 05/11/2556131111110
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว8127117105ทำแล้ว 22/05/25565443272727
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4196205206ทำแล้ว 17/06/255678787878
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8197125111ทำแล้ว 14/06/25562728282827
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว81796519ทำแล้ว 25/06/2556462643
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8309316133ทำแล้ว 21/02/2557240302824
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว81477530ทำแล้ว 28/06/255623181818
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8214187197ทำแล้ว 16/01/255722555
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว9109147119ทำแล้ว 28/06/2556316161515
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7207183176ทำแล้ว 28/06/255625522
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว711910197ทำแล้ว 17/06/2556241933
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8120202212ทำแล้ว 28/06/255630272724
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8165141130ทำแล้ว 21/06/2556373211
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8275278260ทำแล้ว 03/06/2556235161616
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7325165118ทำแล้ว 06/08/2556312096
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8269269269ทำแล้ว 06/06/255614141111
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว710210967ทำแล้ว 28/06/25561642177
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7219161160ทำแล้ว 13/06/2556652323232
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว71009377ทำแล้ว 28/06/255645222020
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8134151142ทำแล้ว 14/06/2556181155
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6146208168ทำแล้ว 14/05/25561060161512
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7909999ทำแล้ว 28/06/255630161616
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว71595412ทำแล้ว 22/05/255615776441
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7174135118ทำแล้ว 13/03/2557124211817
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8183141102ทำแล้ว 04/06/255618877
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8236160129ทำแล้ว 14/06/25567133242423
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว669122113ทำแล้ว 25/06/2556261721
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8129116109ทำแล้ว 28/06/255636303030
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7237170164ทำแล้ว 21/06/255611987
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7125106120ทำแล้ว 14/06/2556182545454
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8252439335ทำแล้ว 10/04/255620887
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7141125137ทำแล้ว 362866
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7120198191ทำแล้ว 13/03/255733292926
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7202280247ทำแล้ว 20/06/25566533644
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว884149233ทำแล้ว 27/06/255647333332
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6223237ทำแล้ว 27/05/25568755
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6162135156ทำแล้ว 13/06/2556201566
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7768068ทำแล้ว 18/06/255647313130
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว689147179ทำแล้ว 02/12/25563222131
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8181155124ทำแล้ว 10/06/25565332821
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71168871ทำแล้ว 17/06/25561445383838
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว84980373ทำแล้ว 28/06/2556816141414
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว816815034ทำแล้ว 10/06/2556134776
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7235153166ทำแล้ว 26/06/2556246262019
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7209209209ทำแล้ว 28/06/255621212121
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว916418161ทำแล้ว 28/06/2556221721
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว724081ทำแล้ว 12/06/25567322
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว7102104116ทำแล้ว 20/06/2556231241713
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว514116547ทำแล้ว 12/06/255620181816
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7257504259ทำแล้ว 17/06/2556953535352
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7178210189ทำแล้ว 21/06/2556254252525
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8226165159ทำแล้ว 03/06/255627875
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7177173210ทำแล้ว 17/06/255645292927
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71192714ทำแล้ว 14/06/2556446464646
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7771010ทำแล้ว 20/06/2556267555353
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7203150146ทำแล้ว 24/06/2556473873
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว8879399ทำแล้ว 07/06/255658151514
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7176179165ทำแล้ว 10/06/2556502566
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว797356278ทำแล้ว 13/06/2556154191816
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6117109107ทำแล้ว 20/06/25561062606060
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8126121115ทำแล้ว 28/06/255642313131
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว9126105138ทำแล้ว 23/06/06562211
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7143248175ทำแล้ว 21/06/25567622077
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8169191ทำแล้ว 26/06/2556131212121
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว812610389ทำแล้ว 14/06/2556946414140
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว811211397ทำแล้ว 20/06/255618181818
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8163141156ทำแล้ว 26/06/25562967616160
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว610014389ทำแล้ว 15/05/255658211
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5144170138ทำแล้ว 14/03/2557111188
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7126120104ทำแล้ว 24/06/2556411611
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8209189ทำแล้ว 28/03/255714911
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6159321162ทำแล้ว 17/06/2556723461
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว8200154143ทำแล้ว 20/02/255737242424
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว813113162ทำแล้ว 21/03/255784111
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว82169490ทำแล้ว 21/06/25561121066
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 28/06/255622161413
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว811412850ทำแล้ว 25/06/25562321911
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว719813847ทำแล้ว 12/06/25563221111
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3929292ทำแล้ว 17/06/255621131313
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8169183175ทำแล้ว 14/06/2556950313131
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6178174164ทำแล้ว 21/06/25562422821
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว81197675ทำแล้ว 20/06/2556271711
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว5193188151ทำแล้ว 02/06/2557143333332
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว8552815ทำแล้ว 24/06/25561413129
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6157161159ทำแล้ว 03/02/2557211611
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว79075153ทำแล้ว 10/06/2556458156119
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61437475ทำแล้ว 28/06/2556531303029
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว7735656ทำแล้ว 26/06/255615352631
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7245150127ทำแล้ว 20/06/25562301799
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว712512937ทำแล้ว 04/03/2557151386
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9170189182ทำแล้ว 28/06/25563891767667
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8246246246ทำแล้ว 14/06/2556141444
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7987172ทำแล้ว 25/06/2556258383533
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว711610791ทำแล้ว 26/06/25561263636360
รวม 114 อปท.11481618,85816,75914,2691144794,6432,9202,1692,067
ข้อมูล ณ 07/08/2563