รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว54475330ทำแล้ว 31/07/255662217196135130
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5135127108ทำแล้ว 28/06/2556255515151
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4420421420ทำแล้ว 26/06/255644363635
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6217180160ทำแล้ว 05/03/2557122101010
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4132202180ทำแล้ว 19/06/255636421
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4979233ทำแล้ว 28/06/2556556424240
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว42873937ทำแล้ว 27/06/255613101010
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว520812586ทำแล้ว 21/06/2556127232323
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว6859387ทำแล้ว 28/06/255660303028
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว8514332ทำแล้ว 24/06/2556627212121
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว7153152104ทำแล้ว 11/03/25574544404037
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว418116057ทำแล้ว 28/06/2556219151415
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7221211198ทำแล้ว 25/06/2556165626056
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว7133195244ทำแล้ว 24/06/255632232020
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5198151148ทำแล้ว 28/06/255636449115
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7195193145ทำแล้ว 25/06/25561659494949
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5111160158ทำแล้ว 26/06/255637222222
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว4145121157ทำแล้ว 27/06/255645292825
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว815515642ทำแล้ว 14/06/2556151424241
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว519618988ทำแล้ว 25/06/2556158393431
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4372352352ทำแล้ว 25/09/25561447301713
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว42279390ทำแล้ว 28/06/2556277535349
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6233136130ทำแล้ว 31/07/255652454545
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4565756ทำแล้ว 14/06/25561032171010
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7138144145ทำแล้ว 28/06/065651444443
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4117138226ทำแล้ว 28/06/2557267535353
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว41146390ทำแล้ว 28/06/2556198797777
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว41408687ทำแล้ว 28/06/25561582393118
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว58999117ทำแล้ว 26/07/25561164413533
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว42257166ทำแล้ว 07/06/25562856555555
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว415111241ทำแล้ว 25/06/2556250474039
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7927672ทำแล้ว 25/06/255666575757
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว4925364ทำแล้ว 24/06/255661615649
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6741755ทำแล้ว 21/06/2556444323232
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9221221221ทำแล้ว 25/06/25562110101
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5121116110ทำแล้ว 27/06/255644383834
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว71148350ทำแล้ว 21/06/25562754494948
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว418112480ทำแล้ว 27/06/255634343432
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว899179191ทำแล้ว 28/06/2556761404038
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว7787966ทำแล้ว 28/06/255649404040
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว9403150130ทำแล้ว 24/06/2556136202019
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4264239243ทำแล้ว 28/06/255668484543
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว45652117ทำแล้ว 28/06/255618181817
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7164174162ทำแล้ว 28/06/255644888
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว410810710ทำแล้ว 25/06/25567322
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว4287201152ทำแล้ว 24/06/2556513131313
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7250132132ทำแล้ว 28/05/255715141414
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5112136180ทำแล้ว 28/06/25561211288
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4112120110ทำแล้ว 28/06/2556131252521
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5198156166ทำแล้ว 28/06/255645444444
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว413210398ทำแล้ว 17/06/2556135313129
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4189207175ทำแล้ว 25/06/25561881696967
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว51252927ทำแล้ว 13/06/2556623221615
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว61997620ทำแล้ว 28/06/2556141777
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4158158158ทำแล้ว 11/06/2556141312928
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว6563127ทำแล้ว 18/06/255610101010
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5220125115ทำแล้ว 27/06/2556115121010
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4183155148ทำแล้ว 11/06/255649383838
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว6248286305ทำแล้ว 28/06/2556336242221
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8269289264ทำแล้ว 27/06/25564691595036
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว812898101ทำแล้ว 10/05/255633333333
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4929083ทำแล้ว 28/06/255626141412
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว8162153143ทำแล้ว 10/06/2556683727169
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว46898238ทำแล้ว 24/06/2556758393939
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4421180157ทำแล้ว 01/07/255622010109
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4233262278ทำแล้ว 13/06/2556180595958
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว415791150ทำแล้ว 07/06/2556348404039
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7777272ทำแล้ว 30/07/25561636232323
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4112195195ทำแล้ว 14/08/2556315151514
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว7184183153ทำแล้ว 15/05/2556838161615
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว41259999ทำแล้ว 28/06/255634232322
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5837095ทำแล้ว 25/06/2556331232220
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว41648378ทำแล้ว 17/06/2556157463837
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8726453ทำแล้ว 28/06/2556115111110
รวม 74 อปท.7439712,5129,9989,557744053,4352,5892,3892,266
ข้อมูล ณ 07/08/2563