รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว93361,164806ทำแล้ว 28/06/255626261910
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว8280258193ทำแล้ว 29/06/2556125979793
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6239136123ทำแล้ว 17/06/2556314111910692
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7223145133ทำแล้ว 25/06/255631101575757
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6135194168ทำแล้ว 25/06/06562131545343
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6912929ทำแล้ว 315775
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว61156235ทำแล้ว 30/09/25561210109
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5245171167ทำแล้ว 20/02/255759222222
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว61009588ทำแล้ว 10/09/2556940252525
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8124319320ทำแล้ว 14/06/255612997
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว678119114ทำแล้ว 25/06/2556555303027
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6115142182ทำแล้ว 29/11/255626252524
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว613210395ทำแล้ว 26/06/2556558383837
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว61398977ทำแล้ว 12/06/255628866
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว61867271ทำแล้ว 24/06/255626111111
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7157125116ทำแล้ว 31/07/2556641421
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว8154140105ทำแล้ว 24/06/2556328191918
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว51145648ทำแล้ว 25/06/255652444140
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6167170166ทำแล้ว 21/06/2556235222018
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6158171165ทำแล้ว 28/06/2556243252219
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว61258181ทำแล้ว 28/06/2556190555555
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6736372ทำแล้ว 26/06/2556824181716
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8190135126ทำแล้ว 25/06/25566100797977
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6333301176ทำแล้ว 28/06/20136433
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7136192155ทำแล้ว 24/06/255650151413
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6271270270ทำแล้ว 28/06/2556134262524
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6244261157ทำแล้ว 09/12/255621822
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6196133155ทำแล้ว 14/06/25569777
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว710310882ทำแล้ว 26/06/2556238383838
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว6683632ทำแล้ว 16/12/2556636363533
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว671200156ทำแล้ว 30/05/2556741363636
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว61673113ทำแล้ว 10/06/2556332181716
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6154171223ทำแล้ว 18/06/255630232323
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว661422245ทำแล้ว 22/05/2556130252525
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว671144175ทำแล้ว 02/09/255632292929
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6923736ทำแล้ว 30/06/2556162513030
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว512010398ทำแล้ว 17/02/2557314101010
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว691133197ทำแล้ว 25/06/2556656343333
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6875944ทำแล้ว 27/06/25562068585555
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6197158111ทำแล้ว 26/08/2556426202017
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6546185ทำแล้ว 26/06/2556524222220
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6269372196ทำแล้ว 11/06/2556364595954
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว599124154ทำแล้ว 19171410
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว51063224ทำแล้ว 14/05/255616844
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6105181231ทำแล้ว 27/06/2556756473430
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6926267ทำแล้ว 25/06/25561343987
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว67597176ทำแล้ว 24/05/25561138323231
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว62659593ทำแล้ว 28/06/2556541363630
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61139685ทำแล้ว 26/06/25562911119
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6122116196ทำแล้ว 10/04/255634777
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว9109156111ทำแล้ว 24/02/255717171110
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6232303303ทำแล้ว 17/06/255629777
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6120183149ทำแล้ว 25/06/255626262626
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6414745ทำแล้ว 11/06/2556328262522
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6846157ทำแล้ว 17/06/255616161613
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว61365025ทำแล้ว 29/04/2556548433528
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว61259371ทำแล้ว 11/06/2556474565655
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5122275ทำแล้ว 26/06/255639292924
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว927520127ทำแล้ว 24/06/25561388424241
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว61749794ทำแล้ว 18/06/25561030222222
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว6551212ทำแล้ว 14/06/255639301211
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6102128118ทำแล้ว 24/06/2556235303030
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7264210255ทำแล้ว 27/05/255611311
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว668160159ทำแล้ว 13/06/25565050185
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6328158109ทำแล้ว 28/06/25561510107
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6174208187ทำแล้ว 28/06/2556711999
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6112236158ทำแล้ว 20/09/2557551131312
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6139149119ทำแล้ว 25/06/255635292927
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว61025236ทำแล้ว 26/06/255643242222
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว61226529ทำแล้ว 28/06/2556958434342
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว6628751ทำแล้ว 19/06/255618151515
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5826594ทำแล้ว 27/06/2556282199
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว692121141ทำแล้ว 20/06/25561327151411
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว699233284ทำแล้ว 12/06/25561548303029
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6284447284ทำแล้ว 14/02/2557116151512
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5155188149ทำแล้ว 28/06/25563139383838
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว587209112ทำแล้ว 19/12/25565222
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5271235221ทำแล้ว 24/06/25564865494947
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว69711547ทำแล้ว 14/06/2556154494942
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6216152113ทำแล้ว 27/03/25561267494945
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว66676353ทำแล้ว 24/06/2556947312821
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6344205255ทำแล้ว 28/06/2556221151515
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6565463ทำแล้ว 29/07/25561640303030
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9328154125ทำแล้ว 07/06/255635252521
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว658151139ทำแล้ว 25/06/255635999
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6224274251ทำแล้ว 29/07/255630999
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6214282312ทำแล้ว 18/06/2556937303030
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว69888109ทำแล้ว 18/06/25568663
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว686108145ทำแล้ว 27/06/255633888
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6264291285ทำแล้ว 27/06/255611999
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6127166186ทำแล้ว 07/06/255620986
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6115178153ทำแล้ว 24/06/25563383696967
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว5128141124ทำแล้ว 28/06/0656124161616
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6229157156ทำแล้ว 12/06/2556746323232
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6199264266ทำแล้ว 28/06/255613865
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6101134120ทำแล้ว 11/06/2556161099
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว638483244ทำแล้ว 24/06/255631988
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว5977781ทำแล้ว 28/06/25563411118
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6105167120ทำแล้ว 28/06/255634303030
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว64734ทำแล้ว 11/02/25571511555
รวม 100 อปท.10061315,46315,53614,1641004553,9362,6692,4882,313
ข้อมูล ณ 07/08/2563