รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2557

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255725582559
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8218228199ทำแล้ว 12/09/255611101949385
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7239178166ทำแล้ว 24/06/25567254333332
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5278176152ทำแล้ว 240199176162
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8204283230ทำแล้ว 28/06/255667494139
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10158115140ทำแล้ว 27/06/25561891837877
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7531339298ทำแล้ว 28/06/2556227174957877
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7216123113ทำแล้ว 27/06/25564120103103103
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6205153128ทำแล้ว 29/10/255612169145142135
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8186161239ทำแล้ว 26/06/25562899746664
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7334193238ทำแล้ว 10/10/2556988737169
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5171200161ทำแล้ว 25/06/255627114847569
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6167188178ทำแล้ว 28/06/255654454342
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9315204163ทำแล้ว 25/06/25567101828075
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว11376288265ทำแล้ว 24/06/2556124164162162158
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว51428563ทำแล้ว 24/06/2556745343434
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5905766ทำแล้ว 17/06/2556770515151
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191190188ทำแล้ว 25/12/2556494747473
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว81697171ทำแล้ว 25/06/2556296767069
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว71049397ทำแล้ว 25/06/255652414138
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6158217192ทำแล้ว 28/06/25561369161615
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6170150143ทำแล้ว 25/06/2556263535352
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว713310287ทำแล้ว 20/06/0656325242221
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6133119110ทำแล้ว 20/06/2556857505043
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7100117107ทำแล้ว 24/06/255616432
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6466412335ทำแล้ว 18/06/25561456282828
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว917941210ทำแล้ว 25/06/255618126116116113
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6133130163ทำแล้ว 21/06/2556880595551
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว65311ทำแล้ว 28/06/255635312828
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว716989113ทำแล้ว 17/06/2556557432921
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5180213160ทำแล้ว 27/06/255621452955
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว793297209ทำแล้ว 28/06/255616888
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว517032712ทำแล้ว 30/06/2556206811119
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6754646ทำแล้ว 19/06/255654282727
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว6199131119ทำแล้ว 25/06/255622115959384
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว3263140121ทำแล้ว 29/06/2556581511019290
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว71537979ทำแล้ว 28/06/2556767611910
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7179100111ทำแล้ว 28/06/2556338333333
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6341204156ทำแล้ว 28/06/25565259372929
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว78997136ทำแล้ว 14/06/25565432
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8254254254ทำแล้ว 25/07/255629131313
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7232213199ทำแล้ว 25/06/255668525251
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว8366388388ทำแล้ว 26/06/2556882464541
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5119157129ทำแล้ว 28/06/255622141109109109
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4225122119ทำแล้ว 28/06/25566156474343
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7228228228ทำแล้ว 24/06/255683656565
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว5192121135ทำแล้ว 28/06/2556158575653
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว51358787ทำแล้ว 12/12/25562667565655
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5181155147ทำแล้ว 14/06/255698666663
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5112117185ทำแล้ว 28/06/25562180595151
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6151158136ทำแล้ว 27/06/2556794262525
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7175145132ทำแล้ว 25/06/2556462242422
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว416410796ทำแล้ว 18/06/255635282825
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว723219143ทำแล้ว 30/06/255732011119
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว785112104ทำแล้ว 27/06/2556162474544
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71077875ทำแล้ว 28/06/2556939393934
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว61184739ทำแล้ว 28/06/25561072555555
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7157117112ทำแล้ว 17/06/255650113625955
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว611910961ทำแล้ว 27/06/25561644272727
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7727959ทำแล้ว 14/05/25562937373737
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6236219207ทำแล้ว 18/06/25563211933
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6135109166ทำแล้ว 18/06/2556471353533
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว814916487ทำแล้ว 26/07/2556223161614
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว61269291ทำแล้ว 04/06/2556847403935
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว8104121136ทำแล้ว 26/06/2556722222220
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว71007272ทำแล้ว 24/06/2556370535049
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว811611395ทำแล้ว 26/06/2556557444441
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9155329155ทำแล้ว 27/06/25562288707067
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว710011395ทำแล้ว 25/06/255633323028
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5554949ทำแล้ว 27/06/25562673431917
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว5204181177ทำแล้ว 24/06/255627232322
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว51069222ทำแล้ว 20/05/2556570353432
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว7147349ทำแล้ว 25/06/255646414141
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7231177164ทำแล้ว 27/06/2556593797979
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว52533832ทำแล้ว 14/11/255688342219
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7139136361ทำแล้ว 25/06/2556135242324
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8130146136ทำแล้ว 29/07/2556114141414
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว7645554ทำแล้ว 27/06/25565136333332
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6183223101ทำแล้ว 27/06/25561229201717
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว715416494ทำแล้ว 14141414
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7161124120ทำแล้ว 28/06/2556496666664
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7144162134ทำแล้ว 14/06/255618181818
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7262118136ทำแล้ว 27/06/25565113908989
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว79314799ทำแล้ว 14/06/255647292928
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6241131131ทำแล้ว 17/06/255636312826
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9175154150ทำแล้ว 27/06/255664494745
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว819394103ทำแล้ว 27/06/255612410510193
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6129135141ทำแล้ว 24/06/255639361212
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6128117118ทำแล้ว 11/06/25561258585449
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7178200181ทำแล้ว 13/06/25563451333327
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว61109676ทำแล้ว 13/06/25561218181515
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว61904434ทำแล้ว 14/06/255619211
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว714710388ทำแล้ว 26/06/255654404040
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว81109495ทำแล้ว 25/06/255632323232
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7202192208ทำแล้ว 27/06/2556866515050
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4230149118ทำแล้ว 62626262
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว51029385ทำแล้ว 15/05/255635272727
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7189228194ทำแล้ว 28/06/255635311914
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5887789ทำแล้ว 24/06/2557123232322
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว9373335315ทำแล้ว 17/06/2556127262625
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7362359359ทำแล้ว 28/06/2556259202020
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61708789ทำแล้ว 17/02/2557882757473
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว810766373ทำแล้ว 03/06/2556359585857
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว6337124123ทำแล้ว 28/06/255636252323
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว6134190184ทำแล้ว 20/06/2556765616057
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว91403850ทำแล้ว 25/06/255628262625
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว7968483ทำแล้ว 03/06/2556555534949
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7784844ทำแล้ว 04/06/255618141110
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8115146116ทำแล้ว 24/06/2556519101010
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว713512694ทำแล้ว 24/06/255631212019
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5162135101ทำแล้ว 27/06/2556585606060
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว6175200186ทำแล้ว 28/06/255672484843
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว75628ทำแล้ว 27/06/25561237313131
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว7153369ทำแล้ว 27/06/2556138292928
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว7131196168ทำแล้ว 28/06/0656248282625
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว584204ทำแล้ว 28/06/255612121066
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7235269218ทำแล้ว 25/06/2556341412941
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว81054036ทำแล้ว 10/06/2556126121211
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว61382424ทำแล้ว 28/06/2556421171515
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว71006765ทำแล้ว 21/06/255623131313
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว51594338ทำแล้ว 27/06/255632232320
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว88519378ทำแล้ว 20/05/2556240323129
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7421421421ทำแล้ว 24/06/255675656565
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว61027063ทำแล้ว 28/06/255665231717
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว710810689ทำแล้ว 28/06/2556433292922
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว713311086ทำแล้ว 14/06/2556490676238
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7134158109ทำแล้ว 26/06/2556976605651
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว71797856ทำแล้ว 28/06/255646323129
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7126168151ทำแล้ว 27/06/25564444
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7207201227ทำแล้ว 27/06/2556723101010
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว71327482ทำแล้ว 28/06/2556237201817
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6153193101ทำแล้ว 16/07/25561244251210
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6949475ทำแล้ว 27/06/255616151515
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว721110453ทำแล้ว 28/06/2556629242323
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว71223932ทำแล้ว 14/05/255654383838
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว7837892ทำแล้ว 10/05/25563164494846
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7173210240ทำแล้ว 22/04/2556379636053
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว61399079ทำแล้ว 13/06/255639102848484
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6144148107ทำแล้ว 25/06/25561211298
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7196253458ทำแล้ว 18/06/25562457404040
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9110149222ทำแล้ว 03/06/255618141413
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว7179187152ทำแล้ว 14/06/255655262626
รวม 141 อปท.14193823,88920,16618,7561411,5268,5246,2795,8725,614
ข้อมูล ณ 07/08/2563